Przypisy s.2

[1] W nocy z 13 na 14 XII 1981 r. aresztowano i internowano na Uniwersytecie Śląskim ok. 30 pracowników i studentów, wśród nich rektora prof. Augusta Chełkowskiego, prorektor prof. Irenę Bajerową oraz przewodniczącego NSZZ „Solidarność” dr. Jana Jelonka. [1] Na wieść o wprowadzeniu stanu wojennego strajkujący na Akademii Górniczo-Hutniczej studenci, autobusami podstawionymi przez „Solidarność” krakowskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, przemieścili się do strajkującej Huty im. Lenina. Kolejni studenci dołączali samodzielnie. Ogółem w tym proteście wzięło