141. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 2.5.1982 r.

KRONIKA
DZIEŃ 140/141. 1 /2 V 1982, s.
1117
  1. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 2.5.1982 r.

[1117 cd.] FAKTY # W liście pasterskim odczytanym w kościołach kard. Macharski zapowiada przyjazd prymasa Glempa do Krakowa na uroczystość 9 maja w dniu .w. Stanisława. # Dwóch milicjantów z “drogówki” urzędowało na Matecznym w normal-

KRONIKA
DZIEŃ 141. 2 V 1982, s.
1118

[1118] nych mundurach wyjściowych i białych czapkach. # O 8 rano na stacji CPN na Matecznym brak było benzyny.
ZE ŹRÓDEŁ WIARYG. # Po usunięciu rektora Samsonowicza z UW już 20 osób odmówiło przyjęcia funkcji prorektora. # Na wiec 1-majowy z załogi Zakładu Energetycznego Kraków przyszli przedstawiciele dyrekcji, kierownicy poszczególnych działów i 1 pracowników fizyczny. #
LUDZIE MÓWIĄ. # 1 maja po wieczornej mszy św. odbył się pochód z kościoła w Bieńczycach w kierunku Kombinatu HiL. Podobno było nawet kilkanaście tys. ludzi. Szli w milczeniu, nie było żadnych incydentów. #
DOWCIPY # Jak sika Jaruzelski? Wyjmuje Siwaka i olewa Krzaka. # Z serii baby: przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. #
POLSKIE RADIO. – Z komentarza nt. obchodów 1-majowych w Polsce: “tu i ówdzie podjęto próby przeciwdziałania”, wbrew różnym podszeptom sprzecznym z duchem ugody i porozumienia…” – Przypomina się o złagodzeniach stanu woj., ale o istniejącym nadal obowiązku uzyskiwania zezwoleń na odbywanie zgromadzeń. Osoby naruszające powyższe zarządzenia będą ponosić odpowiedzialność //chodzi o ostrzeżenie przed organizowaniem manifestacji związanych z 3 majem//. W dzienniku wieczornym nadano wywiad z przewodniczącym CK SD Kowalczykiem, poświęcony głównie świętu 3 maja jako świętu SD //Propaganda oficjalna chce najwyraźniej stworzyć mit 3 maja jako święta SD a nie święta narodowego//. – 300 osób zostało zatrutych fosgenem przy wczorajszym pożarze zakładów Pollena-Aroma w W-wie. Fosgen powstał w czasie pożaru. //Czyżby?// #
RADIO ZACHODNIE # RWE. – Druga audycja tajnej radiostacji “S” trwała tylko 5 min. Przemówienie Bujaka zostało zagłuszone. Nikt nie został zatrzymany w związku z tą audycją. – W samolocie uprowadzonym do Berlina Zach. było 57 pasażerów, 5 członków załogi i 6 członków SB. 8 porywaczy obezwładniła agentów SB, zabrało im broń i zażądało zmiany kursu. Kiedy piloci odmówili – padły strzały. 28 osób pozostało za granicą.// Liczby za każdym razem są nieco inne//. Ostatnio internowano 3 studentów AM. # Gł. AM – Przedstawiciele “S” oświadczyli, że przepro-

KRONIKA
DZIEŃ 141/142. 2/3 V 1982, s.
1119

[1119] wadzą już 3 maja następną demonstrację z pochodem nie pytając władz o zezwolenie. – Episkopat czyni starania, aby nie doszło do demonstracji w Gdańsku w obawie, że władze zastosują represje, żeby nie dopuścić do takiej demonstracji jaka odbyła się w Gdańsku 1 maja. # # #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *