42. DZIEŃ OKUPACJI sobota 23.01.1982 r.

42. DZIEŃ OKUPACJI sobota 23.01.1982 r.

KRONIKA
DZIEŃ 41/42, 22/23 I 1982, s.
505

[505 cd] FAKTY # W Krzeszowicach kilku uczniów kupiło klepsydry, wypełniło je na nazwisko  Jaruzelski i rozwiesiło po mieście. Milicja po kilku dniach śledztwa zatrzymała wszystkich. Jeden z nich był już raz zatrzymany po lokalnej “manifestacji” po pasterce. # Zimowe wakacje kościelnego ruchu oazowego przepadły. Nie wiadomo jak będą wyglądały rekolekcje letnie. # Afisze, plakaty, ogłoszenia z tablicy przy ul. Stradom: Kościół św. Tomasza, Godzina słowa w wykonaniu Danuty Michałowskiej, Ewangelia św. Marka w przekładzie Czesława Miłosza. Wtorki 24 listopada, 1, 8, 15 grudnia g. 19.15, wstęp wolny. – Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, wystawa współczesnego malarza i grafika fińskiego Veiko Vionoia, Listopad – grudzień 81. – Diabły w polskiej kulturze ludowej. Luty 82. Muzeum Etnograficzne w Krakowie. – Teatr im. Słowackiego. Aleksander Fredro: Wielki człowiek do małych interesów. Reż. M. Górkiewicz. Premiera Grudzień 81. – Wystawa – lektura, partytury spektakli T. Kantora: Mątwa, Cyrk, W małym dworku, Wariat i zakonnica, Kurka wodna, Umarła klasa Wielo-pole, Wielopole. Ośrodek Teatru Cricot-2, Kraków, ul. Kanoniczna 5. – Państwowa Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie. Repertuar – grudzień 81. – Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I. Gałczyńskiego, Kraków Podgórze. Program imprez, grudzień 81. – Galeria ZPAF, Kraków ul. św. Anny 3. Wystawa fotografii. Edward Węglowski /1902-1973/. Grudzień 81. – Teatr Kolejarza ZZK. Kraków, ul. Bocheńska 7. Stefan Turski, Czar munduru – komedia w 3 aktach. Reżyseria M.

KRONIKA
DZIEŃ 42, 23 I 1982, s.
506

[506] Bułka. Premiera czerwiec 81. – Krak. Tow. Fotograficzne, Venus 81. Akt i portret. 280 fotogramów. – Teatr Stary. Kraków. Carlo Goldoni: Łgarz. Reżyseria G. Pampiglione. Premiera w Teatrze Kameralnym 11 grudnia 81. – Teatr Kolejarza ZZK, Kraków ul. Bocheńska 7. Lucjan Rydel – Jasełka w trzech aktach. Reż. J. Parużnik, M. Senowska. – Państwowy Teatr Ludowy, Kraków, Betleem polskie Lucjana Rydla. – Angielski dramat wojenny “O jeden most za daleko”. Reż. R. Attenborough, znakomici aktorzy: Dock Bogart, Sean Commery i in. # Wywieszka na kiosku Ruchu: Kraków 21.XII.81. Komunikat. Na podstawie zarządzenia Wydziału Handlu i Usług Urzędu Miasta Krakowa obowiązuje zakaz sprzedaży więcej niż 1-nej jednostki towarowej dla 1 osoby. Niniejszym zobowiązuje się personel p-ktu sprzedaży detalicznej RUCH do bezwzględnego przestrzegania tej zasady. Powyższe nie dotyczy towarów reglamentowanych. Z-ca Dyrektora Wydz. /-/ Zofia Szewczyk. pow. 250 egz. #

ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH # Nie ma szans na uzyskanie zezwolenia na zorganizowanie w szkole publicznej studniówki dla maturzystów. # Na koncie ZR Małopolska przed 13.12.81 było ok. 78 mln zł. # Teatr Słowackiego otrzymał zezwolenie początkowo tylko na granie sztuki Fredry “Wielki człowiek do małych interesów”. Po wielu staraniach i wielokrotnym rozpatrywaniu sprawy wyrażono zgodę na granie “Brata naszego boga” Wojtyły. Ostatnio zezwolono na “Cyda” Corneiile`a. Pracownicy Teatru sądzą, że jeszcze długo nie będą grane sztuki bardzo śmiałe i bardzo nowoczesne.

DOWCIP # Ktoś puka do drzwi mieszkania. Kto tam? – Kolędnicy. – Na pewno kolędnicy? – ZOMO nigdy nie kłamie! #

PRASA # TL. – Kilka tytułów: Powódź wciąż groźna., W celu ochrony interesów xxx klienta – ceny wolne, ale nie dowolne, Przesyłki zagraniczne docierają szybciej – w styczniu już 280 tys. paczek, Idea Obywatelskich Komitetów Ocalenia Narodowego zatacza coraz szersze kręgi, Prof. Edward Kowalczyk o nowej formule demokracji //Co sezon polityczny to SD ma nową formule demokracji//, Więcej porządku w kartkowym galimatiasie, 1 lutego wznowienie zajęć na AWF Krakowa i Gdańska. – Informacja o 4 spotkaniach centralnych władz partyjnych z

KRONIKA
DZIEŃ 42, 23 I 1982, s.
507

[507] przedstawicielami środowisk twórczych – teatralnego, muzycznego, plastycznego i filmowego. W każdym przypadku wymienia się kilkanaście nazwisk tych, którzy zabrali głos na spotkaniu. Wśród nich nie ma nazwisk znanych działaczy, są natomiast nieliczne nazwiska znanych od dawna kolaborantów oraz urzędników zarządów głównych stowarzyszeń twórczych. #

Polskie Radio # Ze względu na szczególne znaczenie przedmiotów społ. politycznych przeprowadzana jest weryfikacja kadr. W wielu uczelniach zaistniała konieczność wymiany części nauczycieli tych przedmiotów. #

TVP # DTV. – Na podstawie porozumienia z Radą Ekumeniczną w 1. i 3. niedzielę miesiąca o godz. 18 będą nadawane nabożeństwa różnych wyznań; także w niektórych innych terminach. # 27.1. rozpoczynają zajęcia WSP, AE i SGPiS oraz kilka innych uczelni. # Wojewoda gdański Jerzy Kołodziejski złożył rezygnację. # W łodzi na os. Retkinia po wybuchu gazu stwierdzono, że jest 11 rannych i 2 osoby zabite. Wczoraj znowu wybuchł tam pożar. Wieżowiec grozi zawaleniem. Poszkodowanych odwiedziły w szpitalu władze administracyjne i partyjne oraz komisarz wojskowy dzielnicy. # Okienko intelektualisty-kolaboranta: pisarz Waldemar Kotowicz – autor książek o tematyce wojennej. Mówi: przeżywamy kryzys, od jego skutków uratował nas stan woj. itd. # Za specjalnym zezwoleniem władz odbyło się zebranie Zarządu PAX. Skrytykowano dawne koncepcje. przewodniczącym Zarządu został pos. Zenon Komender. # Po dtv program nt. Panoramy Racławickiej. Na samym początku kilkuminutowy opis bitwy, w którym nie podano, jakie to strony brały w niej udział. Wspomniano tylko, że powstańcy walczyli z…. przeciwnikami. #

RADIO ZACHODNIE # RWE. – Stocznia im. Lenina w Gdańsku nie rozpoczęła pracy. Zwolniono ponad połowę robotników. – Tygodnik Wojenny wydawany przez “S” Mazowsze podaje m.in. informacje o występowaniu robotników z partii. W Polkolorze spośród 780 członków partii 740 zwróciło legitymacje. – Rzecznik prasowy Episkopatu ks. Orszulik skomentował list Episkopatu jako nawołujący do porozumienia narodowego. – przewodniczący PAX został Komender na miejsce Reiffa, o lo-

KRONIKA
DZIEŃ 42, 23 I 1982, s.
508

[508] sie którego nic nie wiadomo. //Jest to rodzaj ostrzeżenia pod adresem tych posłów, którzy nie godzą się na stan woj.// – Działacze “S” spodziewają się drugiej fali internowań przed wprowadzeniem w życie podwyżek cen. Władze zwolniły bowiem przedterminowo wielu kryminalistów, żeby zrobić miejsce dla przyszłych internowanych. – Niezależne ZZ istnieją w Hucie W-wa. Drukuje się tam podziemne gazetki. – Wicemarszałek Sejmu Skibniewska zaprzeczyła pogłoskom, że do Sejmu wpłynął list 120 intelektualistów. – Z Zarządu PAX usunięto Reiffa, jedynego członka Rady Państwa, który głosował przeciwko wprowadzeniu stanu woj., skrytykowano jego koncepcję wielkiej koalicji w Polsce, wiceprzewodniczącym został ponownie Stefanowicz, usunięty jakiś czas temu z kierownictwa. – W redakcji Polityki 9 osób musiało odejść w wyniku weryfikacji, w Życiu Gospodarczym 4, w tym 2 osoby ze ścisłego kierownictwa. 1 dziennikarz podał się do dymisji po odmowie kierownictwa wysłania go na reportaż do kop. Wujek. # #  Gł. Am. – Żona Wałęsy wystąpiła o zwolnienie jej męża, gdyż aktualnie nie jest on oficjalnie internowany ani też tymczasowo aresztowany. # # #

UZUPEŁNIENIA # Do 11. DO z 23.12.81 s. 236 wiersz 8 od góry TEKSTY //Afisz A3 pionowy, rozesłany m.in. do zakładów pracy w woj. bielskobialskim pt. “Strajk jako byznes”. Fragmenty tekstu:// Patrz biedny zjadaczu chleba, jak można “robić” pieniądze. Na Twojej krzywdzie bogacili się działacze MKZ “Solidarność” w Bielsku-Białej. Każdy dzień strajku przysparzał “zaangażowanemu” organizatorowi ponad 1000 zł. Może otworzą ci się oczy na powody przedłużania strajku na Podbeskidziu. //Obok kopie rachunków za dyżury w czasie strajku, które były prezentowane w DTV 23.12.81.// #

Do 18. DO z 30.12.81 PRASA # Wiad. Szczecińskie. Na spotkaniu z aktywem partyjnym Stoczni Gdańskiej im. Lenina I Sekr. KZ PZPR i członek BP Jan Łabęcki stwierdził, że nie będzie możliwe reaktywowanie “S” działającej w oparciu o obowiązujący statut. Wyraził też przekonanie, że spośród członków “S” powstanie robotniczy zw. zawodowy, niezależny i samorządny. #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *