22. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 3.01.1982 r.

[268 cd.] 22. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 3.01.1982 r.

KRONIKA
DZIEŃ 21/22, 2/3 I 1982, s.
268

TEKSTY. # Klepsydra w Krakowie: w 43. rocznicę zgonu ś.p. + ROMANA DMOWSKIEGO zostanie odprawiona msza św. w dniu 3 stycznia 1982 r. w niedzielę o godz. 10.00 w Bazylice Najświętszej Marii Panny w Krakowie. //Brak podpisu – cenzura zdjęła? W lewym dolnym rogu:// Spółdzielnia Usług Komunalnych Laur Zakład Usług Pogrzebowych nr 1 Kraków, ul. Bohaterów Stalingradu 15. #
LUDZIE MÓWIĄ. # Syn Rakowskiego dostał azyl polityczny w RFN. # Stan woj. potrwa przynajmniej do 22 lipca 82. Tak mówił np. funkcjonariusz MO. #
OPINIE: # TVP chce wmówić odbiorcom, że najbardziej nieprzychylne reakcje Zachodu na wydarzenia w Polsce sprowadzają się do stwierdzenia, że Polska sama rozwiązuje swoje sprawy, natomiast wszelkie protesty są przypadkowe i mało ważne. # Stacje zagraniczne mają coraz mniej wiadomości z Polski. #
POLSKIE RADIO. # Alarm i pogotowie powodziowe w kilku województwach. – Wczoraj wydobyto 529 tys. ton węgla, co jest wielkością większą od planowanej //jaka była planowana – nie podano.// – W WSK produkcja jest normalna. Ludzie pracują na akord. Wyrabiając 100 % normy zarabiają ok. 4 tys. zł, wobec czego muszą pracować więcej, aby żyć. Ale detale do obróbki brane są z magazynów i lada chwila grozi przestój. Stoją, unieruchomione przez awarie i brak części zamiennych wszystkie 3 automatyczne, numerycznie sterowane zachodnie linie produkcyjne. Zaostrzono kontrolę jakości. – Wszystkim, którzy złożyli żołnierzom

KRONIKA
DZIEŃ 22, 3 I 1982, s.
269

[269] sił zbrojnych PRL życzenia świąteczne i noworoczne WRON składa serdeczne podziękowanie. – Zapasy węgla w elektrowniach i elektrociepłowniach wystarcza na 12 dni. Nie przewiduje się ograniczeń w dostawie gazu. – W woj. piotrkowskim panował całkowity spokój. Komunikacja miejska pracowała normalnie. //Czyżby tam jeszcze coś się działo, że tak mówią o tym spokoju?//. – W Stoczni szczecińskiej przygotowano front robót umożliwiający podjęcie normalnej pracy.
TVP. # Reportaż z giełdy samochodowej w W-wie: mały fiat 800 tys., fiat 125p z 1980 r. – 800 tys., nowych nie było, nowy polonez 1,5 mln, nowa zastava milion i nowa łada 3 tys. bonów. # DTV. – Prowadzi kpt. Nowakowski. – Na tle nieruchomej planszy z Katowic mówi – bardzo niewyraźnie – o gospodarce Henryk Wawrzyniak. – Kpt. Nowakowski podkreśla, że plan został przekroczony o 22 tys. ton węgla, o 2 tys. więcej niż w ub. r., energetyka działa sprawnie, wydobycie siarki jak w ub.r., nabrzeże stoczni szczecińskiej opuścił liniowiec, w latach 1985-7 stocznia ma dostarczyć komuś tam ileś tam samikontenerowców. – Szer. Racławicki czyta wywiad, jakiego udzielił prezes GUS-u. Dochód narodowy spadł o blisko 18 %. – Podziękowanie WRON za życzenia dla żołnierzy. – Krótki reportaż o trudach żołnierskiej służby. Film: 2 żołnierzy opowiada wojskowo-biurokratycznym językiem, jak zatrzymali 2 złodziei okradających pociąg. Film pokazuje skradzione przedmioty na komendzie MO: obuwie, meble itd. Nie pada ani jedno nazwisko, ani jeden szczegół //a więc sfingowany “kawałek”?//. – Giełda samochodów nie działa, ale wielu mieszkańców W-wy odwiedziło sąsiednie uliczki, gdzie dokonywano transakcji samochodowych. Mało kto proponował ceny w złotówkach. Gdyby działała giełda, ceny byłyby niższe. – Wiadomości zagraniczne czyta szer. Tumanowicz: krytyczne głosy na temat sankcji Reagana, Schmidt nie przyłącza się do sankcji, oświadcza, że jakakolwiek zmiana stref wpływów między Wschodem a Zachodem oznaczałaby wojnę, ministrowie spraw zagranicznych EWG spotkają się wkrótce by uzgodnić swoje stanowiska, /film:/ scena z lotniskowca – rosną wydatki zbrojeniowe USA, Japonia świętuje nowy rok, ale atmosferę zakłóca problem baz amerykańskich w Japonii, mniejszość haitańska w N. Jorku protestuje przeciwko skandalicznym warunkom, w jakich znajdują się uchodźcy haitańscy, a dyktatorowi Haiti Duvalierowi władze USA udzielają poparcia, w Irlandii Płn. pierwsze w tym roku zamachy bombowe, mimo wysokich mrozów

KRONIKA
DZIEŃ 22, 3 I 1982, s.
270

[270] trwa budowa gazociągu ZSRR-RFN, rekordowe wyniki przem. stoczniowego w NRD, powódź w Anglii, druga we Francji, właściciele telewizyjnych salonów gier zbijają fortunę w USA. – Szer. Racławicki cytuje wyjątki z wystąpień różnych działaczy “S”, m.in. pana Małachowskiego “sformułowania wiejące grozą”, których nikt by się nie spodziewał po tym starszym panu”. – W Częstochowie zainaugurowano uroczystości 600-lecia Jasnej Góry. Kilka informacji o historii obiektu. W tej sprawie został odczytany we wszystkich kościołach “list do wiernych”. – Mówi wybitny pisarz katolicki Jan Dobraczyński. – Jutro wznowienie nauki w szkołach. Po dtv będzie na ten temat specjalny program. – Żołnierzy pełniących służbę odwiedzili artyści: krótki występ śpiewaczy i sala pełna żołnierzy klaszczących rytmicznie. – Wiadomości sportowe czyta por. Krajewski. – Komunikat o alarmie powodziowym. – Pogodynka. – Koniec godz. 10.00. # Po dtv Tad. Mosz rozmawia z przedstawicielem Ministerstwa Oświaty i dyrektorką Liceum im. Hoffmanowej w W-wie nt. pracy szkół w warunkach stanu woj. W lutym nie będzie ferii, będzie 5 dni nauki w tygodniu, sobota powinna być wypełniona zajęciami opiekuńczymi. Należy do maksimum wykorzystać każdą minutę lekcji w pełni realizować plany i programy, ułatwić młodzież orientację w otaczającej rzeczywistości, zmniejszać poczucie niepewności i zagrożenia, zwiększyć troskę o spokój wewnętrzny, poczucie ładu wewnętrznego i bezpieczeństwa psychicznego. Jeśli nauczyciel stwierdza, że rodzinna edukacja młodego człowieka nie jest prawidłowa, to jego obowiązkiem jest nadrobić niedostatki wychowania domu rodzinnego, chronić ucznia przed skrajnościami, w których młody człowiek może czuć się zagubiony, zagrożony. #
RADIO ZACHODNIE. # RWE. – Z około 50 dziennikarzy Kuriera Polskiego 30 zwolniono. Redaktor naczelny odmówił udziału w rozmowach weryfikacyjnych, które trwały po 45 min. Brali w nich udział przedstawiciele SD, partii, wojska i bezpieki. Pytania dotyczyły: “S”, stanu woj., radomskiego spotkania “S”, możliwości uniknięcia konfrontacji, funkcji dziennikarza w zakresie informowania i kształtowania poglądów czytelników. – Syn Rakowskiego Artur ze względów rodzinnych postanowił nie wracać z RFN do Polski wraz z 22-letnią żoną. – Wałęsa jest prawdopodobnie przetrzymywany w gmachu MSW w W-wie. – Praca w ok. 20

KRONIKA
DZIEŃ 22, 3 I 1982, s.
271

[271] wielkich zakładach pracy nie przebiega normalnie. – Pojawił się nowy biuletyn “S”. – Myśl z nielegalnej ulotki “S”: “Jeżeli zaczynasz szeptać to znaczy, że już się poddałeś”. – Wg opinii dziennikarzy zachodnich opór społeczeństwa polskiego będzie trwał b. długo. Przewiduje się sabotaże, włoskie strajki, prowadzenie w konspiracji działalności opozycyjnej. – Wielkie piece w Hucie K-ce wygaszony został przed stłumieniem strajku. Ponowne jego uruchomienie będzie wymagać wiele czasu. Wielka liczba zakładów nie produkuje prawie zupełnie. Robotnicy dyskutują. W warszawskiej FSO robotnicy produkują części nawzajem do siebie nie pasujące. W warszawskiej FSO robotnicy produkują części nawzajem do siebie nie pasujące. W Ursusie w ciągu tygodnia wyprodukowano 1 traktor. “S” zaskoczona początkowo konsoliduje się i wzywa do biernego oporu, w tym także sabotażu, aby pozorami dobrobytu nie zastąpić realizacji dążeń wolnościowych. Działalność “S” nie jest jednak łatwa. Wielu działaczy musi się ukrywać, są aresztowania, telefony są wyłączone, przenoszenie się z miasta do miasta jest niemożliwe. Taki stan rzeczy nie może trwać długo. Władze będą musiały przywrócić częściowo przynajmniej normalne warunki życia, a to ułatwi działalność. Dlaczego “S” nie zabezpieczyła się przed tą ewentualnością, jaka nastąpiła? Nie przemyślano wszystkiego do końca. Wierzyła, że żołnierz polski nie będzie strzelał do polskiego robotnika. Ale żołnierz osłaniający działalność grup specjalnych też przyczynia się do tłumienia wolności. Korespondenci zachodni pracują w b. trudnych warunkach, są śledzeni, przetrzymywani w areszcie, nie wolno im podróżować, o wielu sprawach nie wolno pisać. Cytować można wyłącznie PAP. Od zasad tych istnieją wyjątki: wolno pisać o wydarzeniach, gdzie było się naocznym świadkiem. Ale to dotyczy kolejek do sklepów, patroli na ulicach, odśnieżania. Niektórzy korespondenci stosują więc w swoich korespondencjach historyczne aluzje. # # #
UZUPEŁNIENIA

Do dni 13-30.12.: na murach pojawił się niewielki plakat drukowany, kolorem czarnym i czerwonym, przedstawiający orła hitlerowskiego, z tym że na dole godła w kółku, gdzie była swastyka, umieszczono czerwoną gwiazdę. Podpis: WRONA.

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *