30. DZIEŃ OKUPACJI poniedziałek 11.01.82

30. DZIEŃ OKUPACJI poniedziałek 11.01.82 [327 cd.] TEKSTY # //Maszynopis krążący na AGH od 11.01.:// Jak należy zachować się w wypadku podjęcia akcji weryfikacyjnej? [288] / Akcja “weryfikacji” kadr, prowadzona obecnie w środowisku dziennikarskim, sądowniczym i w administracji i państwowej,

Czytaj dalej 30. DZIEŃ OKUPACJI poniedziałek 11.01.82

31. DZIEŃ OKUPACJI 12.01.82 UZUPEŁNIENIE

31. DZIEŃ OKUPACJI 12.01.82 UZUPEŁNIENIE [359] Teksty. # Stanowisko Prez. KK SD przedstawione na naradzie krakowskiego aktywu SD z przewodniczącym CK w dniu jak wyżej: Dzisiejsze spotkanie członków Prezydium KK, przewodniczących instancji szczebla podstawowego oraz członków SD w aktywie kierowniczym

Czytaj dalej 31. DZIEŃ OKUPACJI 12.01.82 UZUPEŁNIENIE

32. DZIEŃ OKUPACJI środa 13.01.1982. r.

32. DZIEŃ OKUPACJI środa 13.01.1982. r. [376] FAKTY # Patrole znowu w 4-osobowych składach. # 8 i 9.01. na pawilonie handlowym na osiedlu Olsza II pojawiły się napisy “Jaruzelski niech zgnije – Lech Wałęsa niech żyje! Milicja to gestapo, “Solidarność”

Czytaj dalej 32. DZIEŃ OKUPACJI środa 13.01.1982. r.

33. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 14.01.1982.

33. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 14.01.1982. [381] TEKSTY # //Tekst powielony 1-stronnie na matrycy białkowej, wywieszony jako ulotka, form. A4:// O b y w a t e l e ! /Na terenie Regionu Małopolska działa już kilka współdziałających ze sobą Kół

Czytaj dalej 33. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 14.01.1982.

34. DZIEŃ OKUPACJI 15 stycznia 82 r., piątek

34. DZIEŃ OKUPACJI 15 stycznia 82 r., piątek [387] RELACJA z kasety, z wydarzeń z KWK Wujek: //Pracuję// na kop. Wujek 18 l. i chciałbym opowiedzieć całą akcję, jaka się wytworzyła u nas na kopalni w środę. To było którego?

Czytaj dalej 34. DZIEŃ OKUPACJI 15 stycznia 82 r., piątek

35. DZIEŃ OKUPACJI sobota 16.01.1982 r.

35. DZIEŃ OKUPACJI sobota 16.01.1982 r. [404 cd.] FAKTY # Koło konsulatu radzieckiego przy ul. Boh. Westerplatte na murku duża plansza z hasłem dla uczczenia rocznicy wyzwolenia Krakowa “1945 braterstwo broni – braterska pomoc 1982”. # Na jednej z głównych

Czytaj dalej 35. DZIEŃ OKUPACJI sobota 16.01.1982 r.

36. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 17 stycznia 1982 r.

36. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 17 stycznia 1982 r. [407] TEKSTY. # //Tekst pisany na masz, fachowo, form. A4, na przebitce, przez kopię// Warszawa, 16.12.81 r. CO ROBIĆ? Co robić? To pytanie staje przed człowiekiem wówczas, kiedy jakiś świat, jakiś porządek

Czytaj dalej 36. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 17 stycznia 1982 r.