61. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 11.02.1982 r.

61. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 11.02.1982 r.

KRONIKA
DZIEŃ 60/61, 10/11 II 1982, s.
771

TEKSTY # //Maszynopis:// O co walczą internowani z Załęża? / 1. Władze odmawiają prawa do praktyk religijnych. Walczymy o pomoc duszpasterską Kurii Arcybiskupiej. / 2. Władze wprowadziły odpowiedzialność zbiorową. Internowanych pozbawiono odwiedzin 3.I.1982 oraz nie dopuszczono rodzin 17 grudnia 1981 roku. Walczymy o zniesienie odpowiedzialności zbiorowej. / 3. Władze uniemożliwiają kontakt między poszczególnymi celami. Walczymy o możliwość komunikowania się z sobą. / 4. Władze zgromadziły nas w celach o wymiarach 2,5 x 5 x 2,5 po 3-5 osób. Walczymy o polepszenie warunków bytowania. / 5. Władze zabroniły korzystać z prasy, książek, radia i telewizji. Internowani mogą korzystać raz na 3 dni z świetlicy /przez 2 godz./, w której znajduje się tylko ping-pong. Walczymy o dostęp do dóbr kultury. / 6. Regulamin obowiązujący internowanych jest tylko nieznacznie zmodyfikowanym regulaminem więziennym. Walczymy o zmiany w regulaminie internowania. / 7. Władze uniemożliwiają kontakt z prokuraturą i władzami zwierzchnimi. Komenda ośrodka odosobnienia odmawia podania nazwisk prokuratorów itp. Walczymy o prawo do obrony. / 8. Władze w stosunku do niektórych internowanych stosują karę karceru. Walczymy o zniesienie tej kary jako niezgodnej z regulaminem internowania. / 9. Władze grożą, że osoby protestacyjnie głodujące będą przymusowe dokarmiane. Protestujemy prze-

KRONIKA
DZIEŃ 61, 11 II 1982, s.
772

[772] ciwko próbom zastraszania. / 10. Żądamy zwolnienia wszystkich internowanych. Internowanie działaczy związku zawodowego i innych ludzi jest praktycznym złamaniem wszystkich ratyfikowanych przez Polskę paktów i konwencji międzynarodowych dotyczących praw człowieka. / opracowane na podstawie odręcznej notatki/ // FRAGMENT KAZANIA PRYMASA JÓZEFA GLEMPA. Warszaw, 6.I.1982. //W tym miejscu podano fragment homilii znajdującej się w DO na s. 313 od słów “Najwięcej pytań…” /wiersz 13./ do słowa “ideologicznym.” w wierszu 1. na s. 314.// //s. 2:// Grudzień 1981 / OSTATNIA SZYCHTA NA KWK “PIAST” //w tym miejscu zamieszczono wiersz odnotowany już w DO na s. 522; w stosunku do pierwszej wersji ma on inny początek 5. zwrotki: zamiast “Ze dwunastu nie wróci górników” jest “Sześciu może nie wróci górników”, nie licząc drobnych zmian słów nie zmieniających treści oraz innej interpunkcji.// Krzyży Poznania i Gdańska NIE ZAPOMNIMY! / Górników – POMŚCIMY! / Solidarni – ZWYCIĘŻYMY! // Zarys historii / Najpierw: Edzio chciwawy, /Potem: Stasio niemrawy, / Teraz: Wojtuś krwawy. // SOLIDARNOŚĆ WALCZY! SOLIADRNOŚĆ WALCZY! SOLIDARNOŚĆ WALCZY! #

WIERSZE # Życzenia świąteczne dla Lecha Wałęsy / Zamigotały gwiazdy blade / na wigilijnym niebie / talerz z opłatkiem na stole kładł / dla ciebie. / Gdzie jesteś? / Gdzie jesteś Leszku? / Czy to prawda, że teraz trzymają cię w sztabie? / Czy nasz głos, który pewnie słyszysz/ coraz słabiej /dotrze do ciebie bez przeszkód? Trzymaj, się, Leszku, nie trać wiary, / choć rozbiły nas pałki i kule, / choć wrócono nasz pociąg w jeszcze głębszy / tunel / i uchodzi z koła reszta pary. / Trzymaj się Leszku. Domy / stocznie, kopalnie, huty myślą ogarniaj – / my z tobą solidarni / przetrwamy i zwyciężymy / Niechaj nocą świętą Narodzony Pan / od tamtej nocy nas oczyści, / by nie pękła jak opłatek cienka ściana / dzieląca nas od nienawiści. #

# Dla Polaków się nie nada / WRONa co po rusku gada. #

KRONIKA
DZIEŃ 61, 11 II 1982, s.
773

[773] # Nad Gierkiem głową kiwali, / Woluntaryzm – powiadali. / Jak ty teraz rządzisz kacie? / Cały naród w d…. ma cię! #

# Na żołnierza / szlify mu dali, / Sumienie – zabrali. #

# Kooperacja / Ze wschodu zaimportowali… / WRONę w pełnej gali. #

# //Wiersz sprzed co najmniej kilkunastu lat, znowu krążący w odpisach:// Wiersz napisany przez polskich akademików we Lwowie w 1952 roku, wydrukowany w gazecie za zezwoleniem władz i przychylnie przez nie przyjęty:

I.                                                                     II.

Runą w łunach, spłoną w pożarach               Na ziemskim globie flagi czerwone

Krzyże kościołów, krzyże ofiarne                 Będą na chwałę grały jak dzwony,

I w bezpowrotnym zgubi się szlaku              Czerwona Armia i wódz jej Stalin,

Z lechickiej ziemi orzeł Polaków.                 Odwiecznych wrogów swoich obali.

III.                                                                 IV.     

O słońce jasne – wodzu Stalinie                    Zmienisz się rychło w wieku godzinie

Niech słowo twoje nigdy nie zginie              Polsko i twoje córy i syny,

Niech jako orłów prowadzi z gniazda,          Wiara i każdy krzyż na mogile

Rosja i Kremla płonąca gwiazda.                  U stóp nam legnie w prochu i pyle.

//Wiersz czytany linijkami – pierwsza z I zwrotki, pierwsza z II zwrotki itd. ma sens zupełnie inny niż wiersz czytany w kolejności zwrotek.// #

# //Zestaw kilkunastu wierszy pod wspólnym tytułem:// 13 grudnia NIEZALEŻNA OFICYNA WIĘZIENNA im. St. BRZOZOWSKIEGO Słowo uwięzione na wagę słowa wolnego /odpis z rękopisu autora. Rzeszów-Załęże 1981/

# 13 GRUDNIA / Przyszli nocą aby ukraść to co Tobie należna / Walili w drzwi niczym w dzwon / Aby zagłuszyć łomot twego wolnego serca /Odbił się w tym oku złowrogi błysk nadziei / Nadziei internowanego #

# PODRÓŻ / Wpychali do budy pojedynczo / Jak pojedyncze są ojczyzny / Własnych myśli zamkniętych / W podróży do wolności #

# ZŁOŻENIE BRONI / Paski, krawaty, ostre narzędzia / Broń, którą mieliśmy wojować / Złożono w depozytach / Trwa zaciśnięta pięść / Spłoszyła gołąbka pokoju / któremu spływa łza #

KRONIKA
DZIEŃ 61, 11 II 1982, s.
774

[774] # KAPITULACJA / Niewolnicy własnej słabości / Podpisują akt kapitulacji / Połączyli kajdanami podpisu / Własne ciała z obcym duchem  #

# ŻYCIE W POKOJU / Pokój, w którym wszystko jest na cztery / Cztery prycze z czterema oddechami czterech myśli #

WIGILIA / Opłatek złamany na cztery / Rozdarł ciszę świątecznej chwili / Cztery dłonie zadrżały / Zwróciły się do piątej /  Która zadzwoniła pękiem kluczy / Oznajmiając Boże Narodzenie #

# STAN WOJENNY / Synku nie baw się / Drewnianym karabinem / Dorośli stanęli w obronie własnej ojczyzny / Tak synku – ich własnej / Nie twojej / Nie tłumacz się zabawą – idź spać / Przyśni ci się twoja własna / W ciszy godziny milicyjnej. #

# SÓL ZIEMI CZARNEJ / Biel soli / Czerwień krwi / Czerń ziemi / Wypocona sól spływająca po czarnych twarzach cierpień / Połączyła się z krwią śmierci / Biel sumień / Czerwień krwi przelanej / Czerń żałoby / Siedem górniczych lampek zgasło / Aby zapłonąć siedmioma zniczami / Na grobie zdradzonego jutra. #

# WIGILIA W KIELCACH / Zaplątane w gęstą siatkę okien / W nieprzejrzysty, uzbrojony plaster / złocistością migają przed zgłodniałym wzrokiem / śpiewające wigilijne gwiazdy // My im wiary okruchy rzucamy / bo tak głodne są ich – jak my nieba / one wiedzą, że często nadziei nie mamy / bo nam brak tu anielskiego chleba // Niech się stanie to, na co czekamy / co tak bardzo nareszcie jest w cenie / niech przed Panem otworzą się więzienia bramy / niech w nas będzie Boże Narodzenie // Ileż razy Ty na mnie czekałeś / Święty Więźniu kościołów chłodnych / lecz dla Ciebie czasu nie miałem… / teraz moje serce Ciebie głodne. // Może byłeś pod bramą więzienia / bez przepustki – i musiałeś odejść. / A bez Ciebie w bezsens się zmienia / nasze teraz – i szarzeje w chłodzie. #

# MODLITWA / Pani Wszystkich Narodów, trzymasz różaniec / Daj ufność, że jego ziarna usypią wolności szaniec / Niech nasze ludzkie serca, zmięte zwątpieniem / Uproszą serce Chrystusa, by zesłał pokój na ziemię / Matko, gdy w żyłach kipi gniew, ugaś go łzami / W szatańskim bagnie tonie czas / Przemów do Boga za nami. #

KRONIKA
DZIEŃ 61, 11 II 1982, s.
775

[775] # CELA Nr 513 / Za tym murem jest mur jeszcze jeden / a na wszystkich są druty kolczaste / Prócz krat w oknach – przesłony, potrzebne / by uwięzić w nich wzrok nas szesnastu.// Jakby samym tylko wzrokiem można / przenieść ciało za las ośnieżony, / jakby zima ta nie była groźna / także z tamtej – niby wolnej strony… // Tak niewiele trzeba i wystarcza / wąski skrawek nieba, moje siostry / gdy zrudziały od lat świetlnych tarcza / spada zmierzchem za dwie srebrne sosny. // Trzeba myśleć nam o dawnych latach / śniegów strasznych – i cierpień aż do dna / z półuśmiechem smutnym, na tle kraty/ patrzy na nas więzienna Madonna. #

# W WIĘZIENIU / Te modlitwy mury przenikają / falą światła wychodzą poprzez kraty / i dlatego nam tutaj jest łatwiej / widzieć nawet w tych co więzią – brata //Trudniej, ciężej jest tym co na zewnątrz / co nocami myślą o więzieniach. / W gniewnym smutku zaciskają pięści / zamiast wznieść je otwarte do nieba. // Tylko Ty Panie m orzesz uzdrowić / serca ludzi z nienawiści chore / czas jest krótki – mamy być gotowi / gdy zawołasz nas w ostatnią drogę #

# WOLNOŚĆ / Dopóki chcę myśleć – jestem wolny / Dopóki potrafię kochać – jestem wolny / Dopóki jestem w stanie opanować strach – jestem wolny / A tą wolnością nie zdoła zawładnąć / NIKT oprócz mnie. #

FAKTY # Od kilku dni wszędzie zdzierane są dokładnie z płotów i murów resztki ulotek i plakatów “S”, zamalowane głównie szarą farbą po 13.12. Musiało być jakieś zarządzenie, gdyż robią to dozorcy lub np. robotnicy z budów, których płoty były oplakatowane. Na Rynku xx Gł. robotnicy zeskrobali także z płotów mocno nadwerężone plakaty WRONy mówiąc “jak wszystko to wszystko”. #

OBYCZAJE # Ze wzgl. na chroniczny brak papieru toaletowego każdy kupuje – jeżeli już trafia się taka okazja – od razu kilka rolek i niesie je potem przez miasto jak wieniec – nawleczony na sznurek. #

ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH # Na kop. Wujek wkopano zaraz po 16.12. drewniany krzyż a na nim powieszono 7 lampek górniczych, ale nie zapalonych. Teraz jest tam 7

KRONIKA
DZIEŃ 61, 11 II 1982, s.
776

[776] hełmów górniczych. # Na wykładach “ornitologii” na AGH studenci urządzają pracownik nauk politycznych kocią muzykę na znak protestu przeciwko “naukowemu” uzasadnianiu słuszności wprowadzenia stanu woj. #

LUDZIE MÓWIĄ # W Krakowie istnieją już co najmniej 2 ośrodki konspiracyjne uważające się za ZR “S” Małopolska. #

DOWCIP # Polska wygląda z lotu ptaka jak Scotland Yard: co jard to SKOT. #

PRASA # TL. – Min. Wiejacz na spotkaniu KBWE w Madrycie określił postępowanie państw NATO wobec Polski jako ingerencję w jej wewnętrzne sprawy. # DZ. – Tytuł notatki dyskredytującej zachodnią pomoc żywnościową “Konserwy z belgijskich darów szkodliwe dla zdrowia. Niebezpieczeństwo zatrucia”. Chodzi o to że prokurator belgijski poinformował konsulat PRL w Brukseli, że pewien typ konserw łososia //!// “ze względu na podejrzenie szkodliwości zdrowotnej” //cóż za piękna polszczyzna!// nie nadaje się do spożycia. //Oficjalna propaganda nigdy nie dziękowała Zachodowi za pomoc żywnościową, zawsze natomiast robiła co mogła, żeby ją społeczeństwu obrzydzić//. #

PR # Przegląd prasy: można sprowadzić di wspólnego mianownika hasło “drugiej Polski” i “drugiej Japonii”. Oba nie brały pod uwagę rzeczywistości społecznej. //Konkluzja ukryta w tych przesłankach: co było przed 13.12. czy przed Sierpniem 80 było jednakowo zła, “S” była tak samo zła jak Gierek.// # Rok temu Jaruzelski został premierem. W związku z tym wiele pochwał pod jego adresem. //Ciekawe są nie tylko pochwały, co samo podkreślenie rocznicy objęcia urzędu. Takich dat w poprzednich 36-leciu nie uwypuklano.// # W sferze dyskusji jest m.in. projekt 1-razowego kontyngentu zbożowego. Wspomina się też o przymusowym wykupie ziarna. # Wczoraj wydobyto 627.672 tony węgla. #

RADIO ZACHODNIE # RWE. – MO nie wpuściła do ambasady amer. ok. 100 osób na pokaz programu “Żeby Polska była Polską”. Niektórych legitymowano. Ogłoszenie o imprezie było słabo eksponowane w bibliotece ambasady. # Przez centrum W-wy w godz. szczytu przejechał konwój pojazdów wojsk. z bronią i działkami wodnymi. # # #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *