32. DZIEŃ OKUPACJI środa 13.01.1982. r.

32. DZIEŃ OKUPACJI środa 13.01.1982. r.

KRONIKA
DZIEŃ 32, 13 I 1982, s.
376

[376] FAKTY # Patrole znowu w 4-osobowych składach. # 8 i 9.01. na pawilonie handlowym na osiedlu Olsza II pojawiły się napisy “Jaruzelski niech zgnije – Lech Wałęsa niech żyje! Milicja to gestapo, “Solidarność” zwycięży!” Zaraz zostały zamalowane, ale nieudolnie i wszystko dało się odczytać //może celowo?//. Na częściowo tylko zdartej ulotce był taki rysunek: nad łóżkiem Jaruzelskiego wisi Breżniew jako święty na obrazku. Jaruzelskiemu śni się, że ZOMO bije tłum ludzi niosących transparent “Solidarność”. Dopiero po 4 dniach wszystko to zostało starannie zeskrobane z szyb. # Tramwaje i autobusy MPK jeżdżą nie umyte. # W kierunku Zakopanego nie jechały od początku zimy żadne samochody z nartami na dachach. #

ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH # Potwierdzają się informacje o dobrych warunkach dla internowanych w Wiśniczu. [320] Więźniowie opracowali tam wspólnie z nadzorcami wojskowymi regulamin obozowy łagodniejszy od późniejszego, oficjalnego i rzekomo wynegocjowanego przez Glempa. Zdarzenia tego rodzaju, jak wywieszenie wymalowanego barszczem na prześcieradle transparentu “Solidarność”, czy częste i donośne zespołowe śpiewanie, sprawiły, że władze w obawie o morale obywatelskie mieszkańców Wiśnicza przekwaterowały więźniów na drugą stronę zamku. Zbylut Grzewacz po zwolnieniu określił pobyt w obozie jako b. udany plener i oświadczył, że opuszczał Wiśnicz podbudowany psychicznie. # Na Śląsku obowiązywał w styczniu zakaz sprzedaży alkoholu. # W “Jubilacie” pokazały się garnitury z Vistuli, podobno całkiem zwykłe, w cenie 17 tys. zł. #

LUDZIE MÓWIĄ # W partii obowiązuje zasada, że wystąpić z jej szeregów można tylko tracąc członkowstwo na skutek wyrzucenia. Dlatego też organizacje

KRONIKA
DZIEŃ 32, 13 I 1982, s.
377

[377] partyjne zwołują zebrania z udziałem tych, którzy zwrócili legitymacje partyjne sądząc, iż w ten sposób występują z PZPR. Na zebraniach tych zwrócone poprzednio legitymacje są oddawane tym, którzy je oddali. # Wg pogłoski krążącej wśród studentów na miejsce rektora UJ Gierowskiego [321] są już nowi kandydaci, m.in. poseł prof. Witold Zakrzewski, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych UJ. # AGH nie zacznie zajęć w terminie przewidzianym dla innych uczelni. # W niektórych zakładach przemysłowych dyżury nocne są płatne ekstra, w innych zaś traktowane jako III zmiana. # Codziennie przychodzi z RFN do Polski 10 tys. paczek. # Członkowie “S” przebywający w RFN uzyskali przyrzeczenie władz, iż uzyskają pomoc w utworzeniu własnej organizacji. #

OPINIE # Funkcjonariusz MO: Sytuacja w kraju musiała się poprawić, bo u nas bardzo pogorszyło się wyżywienie. A dostawaliśmy nawet pomarańcze… # Olbrzymie zniszczenia spowodowane przez powódź są wynikiem niewłaściwej melioracji zalanych terenów i niewłaściwej budowy wałów. # Powódź jest karą boską za zlikwidowanie “S”. #

PRASA # TL. – Totalną bzdurą podała zachodnioniemiecka “Die Welt”: Pewnej nocy w Bydgoszczy znaleziono czarną trumnę stojącą na ulicy. Policja i armia przypuszczały, że to jest bomba. Kiedy podnieśli wieko, okazało się, że trumna była pełna legitymacji partyjnych. # GDE. – Z komentarza: dzisiaj mija miesiąc od wprowadzenia stanu wojennego. Z krakowskiego rynku zniknęły stada waluciarzy, przestały się panoszyć prywata i spekulacja. #

POLSKIE RADIO. # Rano: 16. i 20. stopień zasilania. # Godz. 9: w dzienniku radiowym brak informacji o powodzi. //Czyżby wyciszano katastroficzne serwisy informacyjne na ten temat?// – Nacisk w doniesieniach o powodzi nie na jej skutki, ale na rozszerzanie się akcji pomocy dla powodzian. //Ciekawe, że brak także inf. o roli wojska w walce z żywiołem.// – Prezydium Zjednoczenia Patriotycznego “Grunwald” [322] odpowiadając na apel przekazało

KRONIKA
DZIEŃ 32, 13 I 1982, s.
378

[378] 120 tys. zł na rzecz ofiar powodzi i wezwało wszystkie swoje ogniwa organizacyjne do niesienia pomocy powodzianom. //A więc Grunwald nie jest zawieszony?//. – Wieczorem: Wśród organizacji, które przyszły z pomocą powodzianom wymieniono m.in. Społeczne Towarzystwo Polskich Katolików //A więc też nie zawieszona?// oraz zarząd Komisaryczny Konferencji Autonomicznych ZZ //Czy inne ZZ też mają swoje zarządy komisaryczne?//. – Źródła i charakter kryzysów w Polsce Ludowej będą tematem 2-dniowej konferencji naukowej zorganizowanej przez WSNS przy KC. Przewiduje się 21 referatów w 3 sekcjach. // Nowa linia propagandowa musi być widocznie solidnie podbudowana “naukowo”//. – Rozmowa nt. walki ze spekulacją sprowadza się do tego, że wszyscy powinni: 1/ pomagać organom ścigania w walce ze spekulacją //tj. donosić// i 2/ lepiej pracować, żeby więcej produkować, bo wtedy nie będzie czym spekulować //Zadziwia wielorakość przesłanek, z których zawsze wynika wniosek zgodny z oficjalną linią: do roboty!//. – W rozmowie o działalności TGO mowa była także o niesprawiedliwościach w przydziałach mieszkań. Jako sposób rozwiązania problemu  zaproponowano m.in. podniesienie opłat za nadmetraż //takie i podobne genialne projekty pojawiają się coraz częściej także w innych mediach; tak prosto Jaś w mundurze wyobraża sobie rozwiązywanie problemów społecznych//. – Min. rolnictwa Wojtecki oświadczył, że skup mięsa rośnie, lecz pokrycie zaopatrzenia kartkowego gwarantowane jest tylko na styczeń i luty. Potem kartki mogą nie mieć pokrycia, bo zmaleje ilość drobiu z powodu braku amerykańskiej kukurydzy. – Kop. nafty Karlino zwiększyła wydobycie w nowym roku ze 110 do 180-190 ton ropy dziennie i z 12-13 do 32 tys. m sześc. gazu. Nie podano co jest przyczyną tego zwiększenia. //Nowa propaganda sukcesu chwyta się nawet tak już zbankrutowanych tematów jak Karlino!//. – Polski Związek Lekkiej Atletyki zrezygnował z organizowania Mistrzostw Świata w biegach na przełaj w marcu w W-wie. Nie odbędą się też planowane na luty mistrzostwa juniorów w jeździe szybkiej na lodzie. – Akademie medyczne zaczynają zajęcia 18.01. – Popołudniu 17.01. wznowi emisję II program PR. Przewiduje się w nim autorskie dzienni-

KRONIKA
DZIEŃ 32, 13 I 1982, s.
379

[379] ki radiowe. – 14 stycznia ukaże się 1. numer “Rzeczpospolitej”. Redaktorem naczelnym jest Józef Barecki. Tytuł pisma zaproponował Edmund Osmańczyk [323] //jak widać ten jest już za Jaruzelskim//. W 1. numerze na ankietę gazety odpowiadają m.in. Czesław Bobrowski, Wojciech Żukrowski, Edmund Osmańczyk i Wilhelm Szewczyk. – W wielu audycjach tematy odległa i nieszkodliwe politycznie: wierzenia i obrzędy różnych narodów, czy istniały Amazonki? program popularno-naukowy o kryształach soli itd. #

TVP # DTV. – Posiedzenie WRON z udziałem aktywu zakładów produkcyjnych. obecnych było kilkudziesięciu robotników członków PZPR, bezpartyjnych, członków “S”, związków branżowych i autonomicznych //Nic więcej nie podano – jak dobrano aktyw, nie wiadomo.// – Odbyło się posiedzenie KD PZPR Krowodrza w Krakowie. Powołano Obyw. Komitet Ocalenia i Pojednania Narodowego. – Górnicy wydobyli wczoraj 625 tys. ton węgla. W ciągu pierwszych 12 dni roku średnie wydobycie dobowe wynosiło 626 tys. ton. Dla porównania przeciętne wydobycie w 1981 r. wynosiło 607 tys. ton. – Odbyło się plenum KC FPK. Mimo zacytowania fragmentu referatu nt. Polski, nie wiadomo czy plenum jest za czy przeciw Jaruzelskiemu. – Za nowymi władzami w Polsce spokojnie i rzeczowo, ale stanowczo wypowiada się kapitan żeglugi wielkiej, żołnierz w czasie wojny. – Na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski nie przyjechał tylko 1 zawodnik – Buncol, bo dostał powołanie do wojska //Bałagan? Nabroił coś?//. – Chwila refleksji na koniec dtv: mija właśnie miesiąc od wprowadzenia stanu woj. W minionych tygodniach wiele z wprowadzonych w grudniu ograniczeń zostało już zniesionych. Stało się tak, bo my wszyscy naszą postawą do tego się przyczyniliśmy. Gospodarki naszej nie targały strajki, nasze życie zaczyna toczyć się spokojnie. //itd. itd. – jednym słowem jest coraz lepiej.// # Mimo wielkich rozmiarów powodzi nie stwierdzono żadnych ofiar śmiertelnych. – Branżowcy gotowi są przekazać na powodzian pieniądze zebrane na choinki i upominki, ale konta ZZ są zablokowane. #

KRONIKA
DZIEŃ 32, 13 I 1982, s.
380

[380] RADIO ZACHODNIE # RWE. – Papież ostro skrytykował na środowej audiencji generalnej stan wojenny w Polsce i zaapelował o pomoc dla powodzian. //dtv podał tylko ten apel.// Stan woj. w Polsce papież określił jako godny potępienia. W nieobecności Polaków w audiencjach generalnych w Rzymie widzi ograniczenie i naruszenie praw przynależnych wolnym ludziom. # List Jaruzelskiego do papieża został przekazany przez Szablowskiego. #  Nie ma szans na ponowne nawiązanie dialogu  między kościołem a państwem. # Urban po wiedział, że czystka wśród urzędników jest wynikiem rozwiązania “S” w administracji państwowej. Zapowiedział też przeprowadzenie “rozmów” z dziennikarzami. Wg niego 1 % wyższych urzędników rezygnuje z funkcji w związku z nałożonymi na nich nowymi obowiązkami. # Wkrótce rozpocznie się wydawanie Życia Warszawy. [324] Z redakcji usunięto 10 pracowników. # Wicepremier Ozdowski oświadczył, że wystąpi z rządu, jeżeli kościół tego zażąda. # W-wa zamieniła się w najsmutniejsze, najbardziej szare miasto w Europie. # Gł. Am. – Papież zapowiedział, że część środowych przemówień będzie wygłaszał po polsku, bo choć Polacy nie mogą obecnie przyjeżdżać do Rzymu, to są obecni duchem. – Przewodniczący ZR “S” w Poznaniu Zdzisław Rozwalak na spotkaniu z dziennikarzami zachodnimi odwołał swoje poprzednie oświadczenia szkalujące władze “S”, stwierdzając, że zostały one wymuszone przez władze wojskowe. Władze  najwidoczniej spodziewały się, że Rozwalak powtórzy przed dziennikarzami swoje poprzednie oświadczenia. – Marynarze polscy w Vancouver ukończyli strajk. – Ukrywający się działacz ZR Mazowsze Janas [325] i Krukowski [326] zaapelowali o przerywanie pracy oraz udzielanie pomocy dla więzionych i wyrzuconych z pracy. – Prez. Mitterand otrzymał pismo od Jaruzelskiego. Prawdopodobnie wkrótce będzie omawiał jego treść z kanclerzem Schmidtem. # # #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *