59. DZIEŃ OKUPACJI wtorek 9.02.82

59. DZIEŃ OKUPACJI wtorek 9.02.82

KRONIKA
DZIEŃ 59, 9 II 1982, s.
723

[723] WIERSZE – powstała przed 13.12.81 a nawet przed Sierpniem 80, obecnie krążące w odpisach. # Ziemianin. / Antyfona do anioła stróża / aniele błękitny stróżu mój / z paskiem pod brodą / ty zawsze przy mnie stój / choć skrzydła schowałeś w raportówce // latem zimą i jesienią / deptaj mi po piętach / niech zawsze me ułomne ciało / czuje twój wzrok jasny // nie pozwól jechać mi na stopniach / nie pozwól myśleć to co myślę / gdybym skrzywdził sierotę wpłyń na mnie łagodną perswazją // twój uśmiech nie z tego świata / jakże mi potrzebny / bo dzięki niemu pewniej / przechodzę ulicę // rano we dni oraz w nocy / bądź mi zawsze ku pomocy / strzeż broń ciała mego / i zaprowadź mnie / na posterunek / w razie czego / 1972 # Smutni cisi // Brzegiem chodnika Nowego Światu, /na przejściu pieszych i a autobusie, / Na Poniatowskim tudzież pod Trasą / Niepostrzeżenie, cicho jak trusie / krążą kapusie. // W barach, kawiarniach, zamiast kelnerów / Niby też w kitlach, ale bez tacy, Koło muzeum i koło Foksal / Z łopatą, z teczką, niby do pracy / krążą tajniacy. // Tu w samochodzie, tam na rowerze, / Tu żebrze jakiś niby kaleka, / Na Ordynackiej czy koło Smolnej / Niby taksówka na kogoś czeka / wszędzie bezpieka.// Gdy słowo Boże do wiernych płynie / Z ambony, która nad nimi wisi / Z tyłu w sutannach trzech panów stoi – / Możesz być pewny, że to nie mnisi, / bo to są cisi. // Świątek i piątek, w święta kościelne, / W święta państwowe i karnawały / Po całym mieście ciągle, niezmiennie / Pod ortalionem schowane pały /chłopcy Świtały. // Poprzebierani w różne kostiumy / Czasem jak księża, czasem hippisi, / To pojedynczo, to znowu tłumem / Niscy, garbaci, wysocy, łysi / smutni i cisi. // Ten mnie podgląda, tamten mnie sprawdza / Ten za mną chodzi i podsłuchuje, / Tamten wie dobrze, z kim się zadaję, / A ten mi w okno ciągle filmuje. / Partia panuje… // # Aleksander Rozenfeld / Poemat dla niedojrzałych // PROLOG // spróbowałbym ale się boję / mogę nie udźwignąć ciężaru / moja Polska ostatnio coraz więcej waży / uszom za dużo dźwięku / oczom za wiele plakatu / z wszystkich stron osaczające /

KRONIKA
DZIEŃ 59, 9 II 1982, s.
724

[724] słowa – OD CIEBIE ZALEŻY COKOLWIEK // I / ja – kibic rzeczywistości zastanej / otrzymałem w niechcianym prezencie / wielkie fabryki / huty / szklane domy / zimą jest mi zimno / latem trudno o podmuch wiatru / rzeczywistość parzy – nie można dotknąć palcem // II / – dziewczyny / są najważniejsze w kuźni / ich dłonie są mocniejsze / od moich zapisujących wiersz / głowę niosą w koronie płomienia / w złocie / wargami szepcę dopomóż Boże / byśmy zdążyli zasiać choć cień wątpliwości / zuchwałej ręce ośmielającej się pisać / o hucie / dziewczyny tutaj / są sercem w niebie / i nogami mocno na ziemi // III / robotnik brzmi różnie i w sobie i w trzcinie / rzuca gęsto kurwami / gdy ktoś idący obok nie nadąża / boli mnie serce od ludzkiego gadania / zostałem spowiednikiem bez własnej woli / moje sumienie z trudem dźwiga ciężar / trzydziestu pięciu tonolat odpowiedzialności // IV /  miasto na patelni słońca / ludzie patrzą na chodnik / od Denkowa Bodzechowa Częstocic / w zatłoczonych pojazdach miejskiej komunikacji / wiozą niemyte nogi i ręce zarośnięte zendrą / na twarzach nie ma uśmiechu obojętnie czy do pracy czy z pracy / dzieciom już tylko się marzą misie i śpiące lalki / dwadzieścia tysięcy na dobę chwyta i wyrzuca / ze swoich zachłannych bram HUTY // V / myślący lśniący uważni odważni / na plenach rodzinnych radzą nad naprawą ojczyzny / na ich ustach wykwita często tolerancja i moralność / wierzą w siłę socjalizmu / choć między nami mówiąc nie wiedzą co to jest / gdzieś na starych domach zatarte trzy razy tak / w robotniczych czerwoniakach / mieszka któreś pokolenie braci spod znaku płomienia / w niedzielę do kościoła a na strychach zakurzone portrety / nieaktualnych bohaterów / my cały czas o budowie nowego człowieka / na plenach rodzinnych rodacy naprawiają ojczyznę / gdy wyjdą – spotkają się w spójni / na jeden dwa trzy kieliszki wyobraźni / przy narodowym konfesjonale spowiadają się barmance / chwiejnym językiem zdają relację z marzeń // VI / nie ma takiej drugiej krainy na świecie / gdzie człowiek człowiekowi jak nigdzie jest / a ręka ręce bardziej serdeczna / w ogniu hartują się słowa duże i małe / żelazo łączy te słowa w zdania całe / gdzie podmiot i orzeczenie zgniecione w jedno / złączone na wieki wieków // VII / ojczyzną ojcem i matką jest stal / dla tych co conocnie co-

KRONIKA
DZIEŃ 59, 9 II 1982, s.
725

[725] godzinnie codziennie / wpatrują się w ogień tu jak nigdzie milczenie / jest rozmową a szept krzykiem / język nie komunikuje  napięć / rozpalone do czerwoności kęsiska / jak zapałki latają podskakują fruwają w powietrzu / pot oczy zalewa i nie wiem co się kryje pod twardą skórą / tego człowieka który obok mnie stoi / jakże trudno być Kolumbem dookoła tyle nieznanych ziem / aż strach je odkrywać // VIII / mercedes peugeot fiat 132 samochodami / jadą samochodami limuzyny szosą śmigają / robotnicy kładą nowe drogi moszczą asfaltem / coraz nowe autostrady ku lepszej przyszłości// IX / ze zdziwieniem patrzą na poetę / na jego czyste ręce i ciągle zdumione oczy / oto przed samym sobą odkrywam / moje ojczyste niebo przydymione hutniczym pyłem / oto miasto jak na dłoni półtora wieku czeka / na zapis sytuacji obiektywnie istniejącej / ludzie rodzą się umierają i żyją / codzienność nieubłagana chwyta za gardło / przy martenowskim piecu na elektrycznej stalowni / na walcowni wszędzie tam gdzie żywy człowiek / zderza się z martwym niezbłaganym czasem bije serce najdziwniejszej epoki / słowa z dnia na dzień tracą znaczenie / poeta umiera wraz ze śmiercią słów // EPILOG / Polska to m y nie plakat koturn transparent / to my z szarą twarzą nie z pierwszych stron gazet / to my codzienność święto i muzyka/ugór nie do zaorania pole zbożem strzeliste / to my jesteśmy Polska / daleko od nas odeszli niektórzy mówiący w naszym imieniu / niby język ten sam a trudno nam siebie zrozumieć / jeszcze jest czas nie wszystko jeszcze stracone / aby słowom wyblakłym na słońcu przywrócić / znaczenia pierwotne / towarzysze spróbujemy jeszcze raz / porozmawiać jak z człowiekiem człowiek // # — / Mój przyjacielu czemuś się uparł / Budować dom z oknami bez krat / Krata oznacza – jak twierdzi Generał / Porządek, spokój, ład. // Chciałeś wolności? Wolność chimera, / Lepsza dla ludu marchewka i bat / Już odbijamy od punktu “dwa zera” / Porządek, spokój i ład. // Kto go popiera? Naród go popiera! / Naród rzecz jasna Republiki Rad Daleko sięga jego wpływów sfera / Porządek, spokój i ład. // Generał surowo ocenia Premiera / Sekretarzowi wytyka sto wad / W trójcy jedyny gra ocali-

KRONIKA
DZIEŃ 59, 9 II 1982, s.
726

[726] ciela / Porządek, spokój i ład. / A kiedy naród już będzie umierał / Rozpięty na krzyżu z wyłamanych krat / Z ulgą odetchnie nareszcie Generał / Porządek, spokój i ład. // Maciej Zembaty – Białołęka // # Białołęka, Białołęka,/ Solidarność tu nie pęka / Mimo przeciwności losu / Wkrótce dojdzie już do głosu. // # Poezja ostatnich dni / Czesław Miłosz – Mniejsze zło // Mogliby przecież zabić stokroć więcej / Pojemność więzień zwiększyć parę razy / Ciesz się narodzie i skowycz w podzięce / Że oszczędzono ci sroższe ukazy. // Czyż czyniono coś ponad konieczność / Nad nieuchronność zdrady, łgarstwa, kaźni? / Wątpisz?… Lat siedem za myśl niedorzeczną / O, niewdzięczniku, brak ci wyobraźni! // Mogliby przecież i do snu twojego / Wedrzeć się nocą przez drzwi wyłamane – / Jeszcze pożyjesz – nie ma tego złego… / # Póki i ciebie nie stawia pod ścianę. // Cóż im wzbraniało rozmiażdżyć czołgami / Nie tylko bramy hut, kopalń i stoczni / Mniej dobrotliwie bić pałką, szczuć psami / Gorliwiej słuchać moskiewskiej wyroczni? // A czy zważyłeś, że robią to sami? / Że samodzielnie od wielkiego brata / Biorą rozkazy, spieszą z raportami… / Czy doceniłeś suwerenność kata? // Jeszcze oddychasz… Więc sław dobrą wolę, / Nim ci języka nie wyrwą wraz z kneblem, / W lufę kamery spójrz z miedzianym czołem, / I stań na baczność w hańbie niepodległej. // #

TEKSTY. # // Ulotka A4, na papierze liniowanym poziomo – kartce wyciętej z dużego zeszytu, powielona na powiel. białkowym, czarną farbą, jednostronnie. Treść: // Tychy dn. 26.I.82 DO MIESZKAŃCÓW MIASTA TYCHY I CAŁEGO NARODU POLSKIEGO. Robotnicy i cały świadomy narodzie! Kto rozumie obecną potrzebę chwili zademonstrowania prawdziwego stanowiska Społeczeństwa Polskiego, niech protestuje tak jak my: 1/ W momencie rozpoczęcia wydania głównego Dziennika Telewizyjnego tj. 19.30 na 15 minut wyłączamy światło lub wychodzimy z domu. 2/ Nie czytamy gazet lub czytamy treści ogólne /sport, telewizja itp./ 3/ Nie rozmawiamy i nie utrzymujemy kontaktów z ludźmi popierającymi stan wojenny. Nie dajmy się sprzedać obiecankom, dzisiaj nie potrzebna jest nam kolej pod-

KRONIKA
DZIEŃ 59, 9 II 1982, s.
727

[727] ziemna w Warszawie lecz “Chleb”, “Wolność” i “Sprawiedliwość Społeczna”. / Wobec sytuacji rozbicia i sterroryzowania naszego społeczeństwa uważamy za konieczne powołanie “Założycielskiego Tymczasowego Komitetu Koordynującego Ruch Podziemia” na terenie naszego Miasta. Działania nasze dążyć będą w tok myśli przewodniej “Solidarności”: “O wolność i sprawiedliwość społeczną i prawdziwie Demokratyczną i Samorządną Polskę”, do rzetelnego informowania społeczeństwa o wydarzeniach w naszym regionie i w całej Polsce. / Obecny Wojskowy Rząd narzucony siłą społeczeństwa nie ma prawa istnienia, bo Naród Polski ma historycznie zakorzenioną nienawiść do przemocy i tylko całe społeczeństwo może decydować o swojej egzystencji. / Powszechne wyboru do Rad Narodowych i do Sejmu muszą być uczciwe i demokratyczne, aby spełniła się “władza ludu pracującego miast i wsi”, co jest podstawą ustroju socjalistycznego! / Po każdym proteście społeczeństwa Polskiego /1956, 1970, 1976, 1980/ przedstawiciele panującej władzy, demokratycznie nazywający się przedstawicielami ludzi pracy i całego społeczeństwa, deklarowali lepsze, dostatniejsze… życie, odnowę i niepowracanie do błędów przeszłości – a jednak znowu cierpią ludzie, giną od kul robotnicy. / Historii nie da się oszukać!!!! / każdy Polak ma prawo być “Człowiekiem Wolnym”, każdy patriota, a zwłaszcza robotnicy nigdy nie zapomną przelanej KRWI ROBOTNICZEJ!! / Cześć pamięci wszystkich ofiar przemocy w Polsce! / Jaki to “Socjalizm” i jaka to “Władza Ludowa” ma prawo zabijać ludzi, pozbawiać wolności bez powodu i wyroku?! / W proteście naszym wyrażamy dezaprobatę działalności Rządu PRL, Sejmu, KC PZPR, WRON!!! / Przeczytaj, zapamiętaj – podaj dalej. //Kotwica PW// #

# Prawda o polskiej kontrrewolucji. Insurekcji nie będzie. Wyd.: Wydz. Informacji KC PZPR styczeń 1982, broszura 48 s. na pap. gazetowym, nakładem KiW. Zawiera materiał stanowiący próbę “zbilansowania, zilustrowania i skomentowania faktów ukazujących czym w rzeczywistości był NZS, jakie było jego usytuowanie w strukturze sił antysocjalistycznych”. Poza tekstami omawiającymi

KRONIKA
DZIEŃ 59, 9 II 1982, s.
728

[728] działalność NZS w broszurce są fotokopie różnych dokumentów NZS, reprodukcje wydawanych przez nie pism, ulotek, plakatów itp.

WIERSZE # Z tamtej strony Wisły kąpała się wrona, / Ani robotnicza ani zjednoczona. / Choć przefarbowana, choć biało-czerwona, / Sierp ma zamiast dzioba – młot zamiast ogona. / Niechno spłyną lody, niech pójdzie ku wiośnie, / Powiesimy wronę na masztowej sośnie, / Łotrom ku przestrodze, durniom dla nauki. / Nie rozdziobią Polski wrony ani kruki. #

# Kto ty jesteś? / ZOMO mały. / Jaki znak twój? / Koniec pały. Skąd pochodzisz? / Z głębi mętów. / Kogo bijesz? / Oj, studentów! #

# Dobry Jezu, a nasz Panie, / Wziąłeś Gierka, wziąłeś Kanię, / Byłaby też to uciecha, / Gdybyś zabrał i Wojciecha! #

# Trzynastego grudnia, roku pamiętnego / Wykluła się WRONa z jaja czerwonego / Wykluła się WRONa, głośno zakrakała, / I naszej Ojczyźnie wolność odebrała. / Radzi WRONa, radzi i knuje podłości, / Jak położyć w Polsce kres “Solidarności”. / ZOMO terror sieje, naród przerażony, / Pała i więzienie to atrybut WRONy. / Smutek płynie wielki od Tatr aż do Gdańska, / Ale na cześć WRONy gra Czerny-Stefańska. / Wartościowych ludzi WRONa internuje / a w telewizorze pokazuje szuje. / Przymanowski wieszczem został narodowym / Na szczęście na krótko, w stanie wyjątkowym. / Urban i Rakowski robią kabarecik / mówią, że nam teraz jak z płatka poleci. / Albin Siwak został mózgiem naszej WRONy, / Doradza jak płodzić ma nowych uczonych. / Trzymajmy się bracia, nie dajmy się WRONie, / Znowu zapanuje nasz orzeł w koronie. / Zdrajców przepędzimy, drżyjcie podli kaci, / Zdacie nam rachunek za cierpienia braci. #

FAKTY # Patroli w ogóle nie widać na ulicach. # W dalszym ciągu niewielki jest ruch samochodów osobowych. # Przez Rondo Grunwaldzkie przejechała ok. godz. 14 kolumna kilkunastu samochodów milicyjnych, prowadzonych przez radiowóz na sygnale. W kolumnie były m.in. opancerzone wozy z armatkami wodnymi.

KRONIKA
DZIEŃ 59, 9 II 1982, s.
729

[729] Jadący za kolumną fiat MO zatrzymał się nagle i milicjanci zaczęli legitymować 3 młodych ludzi stojących na chodniku. Jeden z nich miał plecak. # W sklepie Fotooptyki przy zakupie zagranicznych, wycofanych z Pewexu akumulatorków do lamp błyskawicznych żąda się okazania dowodu osobistego i spisuje dane klientów w specjalnym zeszycie. # W jednym z techników, w gablocie na korytarzu wisi powielany na powielaczu spirytusowym komunikat hufca ZHP Kraków-Śródmieście. //A więc nie wszystkie powielacze są zamknięte.// # W jednej ze szkół na tablicy z gazetką o tematyce sportowej, zresztą mocno już przedawnionej, wisi m.in. wycięty z jakiejś gazety artykuł z dużym tytułem “Wałęsa”. # Absolwenci Etnografii Uj z 81 r. znaleźli następujące zatrudnienia: Cepelia 2, muzeum w Żywcu 1, zajmują się dziećmi – 2, wyjechali za granicę i nie wrócili 4, stanowisko dozorcy wraz z mieszkaniem 1. # Ceny targowe: śmietana 160 zł litr, biały ser 140-160 kg, fasola jasiek 240 kg, buraki 20, jabłka 70, orzechy włoskie łupane 1000. #

LUDZIE MÓWIĄ # Istnieje dyrektywa propagandowa, że nie wolno krytykować TL. Jest to jeden z wyrazów wewnętrznej walki o władzę między różnymi odłamami partii i wojskiem. Olszowski trzyma rękę na środkach masowego przekazu. Nie wiadomo czy jeszcze nie będziemy dziękować wojsku za uratowanie nas od władzy twardogłowych w partii. # Osoba przybyła z Poznania twierdzi, że tamtejsze demonstracje były prowokacją. Złapane młode uczennice szkół średnich, po przewiezieniu na komendę musiały się rozbierać do naga i były brutalnie obmacywane przez milicjantów. Podobno były przez 3 dni trzymane w areszcie – nago – bez możliwości korzystania ze środków higieny osobistej. Po wypuszczeniu 3 z nich zostały przewiezione do szpitala psychiatrycznego w stanie szoku. #

DOWCIPY # Czy widziałeś nową kiełbasę – jaruzelską? Nie? Pewnie, że nie, bo ta świnia jeszcze chodzi! # W budce ZOMOwca na Matecznym dzwoni telefon, ZOMOwiec chwilę słucha, mówi “Rozkaz!”, bierze miotłę, zamiata śnieg koło budki, potem rozbiera się i nago biegnie szosą zakopiańską. Zagadka: Co usłyszał w telefonie? Odpowiedź: Zamieć i gołoledź na Zakopiance. # Ktoś napisał w liście do znajomych m.in. o swojej kilkumiesięcznej córce “Zosia już siedzi”.

KRONIKA
DZIEŃ 59, 9 II 1982, s.
730

[730] Cenzura poprawiła na “Zosia została internowana”. # //Stary:// Czech wyjeżdża do Moskwy, idzie ulicą, patrzy, a tu jego stary znajomy zamiata ulicę. – Cześć stary – krzyczy. – Poznajesz mnie? – Nie. – Odpowiada tamten. – Nie pamiętasz? Razem siedzieliśmy w Dachau. – Prawda!, prawda, – odpowiada Rosjanin – Ale wiesz, takie dobre czasy to już nigdy nie wrócą. #

PRASA # TL. – Duża pozycja publicystyczna nt. życia w Gdańsku po wprowadzeniu zaostrzonych rygorów po zajściach z 30.1. Oto jakie pytania zadają sobie wg autora artykułu Tomasza Miecika mieszkańcy Gdańska: Gdańszczanie do mieszkańców Sopotu i Gdyni – że do nich przyjechali na manifestację, niestudenci do studentów: czy po to robotnicy łożą na studia, by młodzież nie uczyła się tylko manifestowała? Czy to aby dzieci robotników i chłopów studiują? Do rodziców, którzy zaniedbują wychowywanie dzieci: czy tylko nauczycieli należy obarczać wychowywaniem młodzieży? Po co dawać nauczycielom gratyfikacje z Karty Nauczyciela skoro oni tak kiepsko wychowują młodzież? Artykuł nosi tytuł “Kto podpalał pod kotłem emocji”? //Teraz już wiemy: Tomasz Miecik.// # Życie W-wy. Zaczyna brakować statków po odbiór polskiego węgla, którego dziesiątki tysięcy ton leżą na placach składowych. – Wczasy pełnopłatne 2-tygodniowe w ośrodkach górskich woj. nowosądeckiego mają kosztować 7-9 tys. zł. # DP. – “ZNAK” wyda w tym roku m.in. książkę ks. Tischnera i wiersze Karola Wojtyły. – Wiązka bazi kosztuje 40 zł. – Wznowiono zajęcia na UJ. #

PR # Teza naszej propagandy: Ludzie nie wierzą dzisiaj środkom masowego przekazu, bo “S” przez cały czas kłamała i mówiła że prasa kłamie, TV kłamie itp. //To aż tak silna była “S”? A jeśli kłamała, to dlaczego jej ludzie wierzyli?// # Przegląd prasy. Red. Jachacz wzywa, aby nie potępiać w czambuł osiągnięć Polski Ludowej. Nie czas na cenzurki, totalną negację musi być zastąpiona przez twórczą pracę. # Wiadomości. – Jutro wznowiono zostanie m/m łączność telefoniczna, rozszerzona łączność telegraficzna, ale nie automatyczna, która obejmowała dotychczas 80 % rozmów. Będzie obowiązywał priorytet dla przedsiębiorstw państwowych na określone hasła. Treść telefonów i telegramów będzie cenzurowana. – Od natychmiastowego meldowania się przy zmianie miejsca

KRONIKA
DZIEŃ 59, 9 II 1982, s.
731

[731] pobytu zwolniono wiele kategorii osób: np. osoby wyjeżdżające na polecenie zakładów pracy, dzieci do lat 10, osób w wieku powyżej 60 lat itp. //Same dobrodziejstwa!//. – Ze względu na niską frekwencję likwiduje się poranne połączenia lotnicze W-wa-Gdańsk i ogranicza loty na trasie W-wa – K-ce do 3 dni w tygodniu. – Większość zakładów pracy Lubelszczyzny zadeklarowała po pół proc. poborów na NFOZ //Znowu wraca dobrowolno-przymusowy system dodatkowego opodatkowania ludności na różne pseudo-społeczne cele.//. – Zezwolono na wykupywanie przydziału benzyny należnego za drugą i trzecią dekadę lutego za jednym zamachem. //Co za łaska!// – Wydobycie węgla utrzymuje się nadal na dobrym poziomie. Wczoraj wydobyto 628 tys. ton. – Rozpoczął się proces Walewskiego – pracownika polskiej służby zagranicznej – oskarżonego o pracę dla wywiadu USA. – We Włoszech aresztowano kilku członków Czerwonych Brygad – działaczy zw. zawodowego UIL. Działacze ci utrzymywali stały kontakt z “S”, rozmawiali kilkakrotnie osobiście z Wałęsą, Kuroniem i innymi, brali udział w I turze Zjazdu “S”. //Wniosek, jaki powinien wysnuć odbiorca: “S” to to samo, co Czerwone Brygady.// – Nastąpiła podwyżka cen detalicznych artykułów spożywczych w Rumunii. Podwyższono równocześnie wynagrodzenia, zasiłki i emerytury. Niektóre ceny podst. artykułów spożywczych nie były zmieniane od 30 lat. #

TVP # DTV. – Codziennie skupuje się od chłopów 3-4 tys. ton zboża, a zużywa się na chleb 18 tys. ton. – Nobliwie wyglądający pan, przedstawiony jako przemysłowiec francuski popiera kroki podjęte przez Jaruzelskiego. //to już kolejny obcokrajowiec, który to robi. Czyżby brakło już rodzimych intelektualistów i działaczy “S” do tej roli, czy też jest to jakaś zmiana polityki propagandowej?// – Teng Siao-Ping zapowiedział wycofanie się z czynnego życia politycznego. – Kpt. Karol Nowakowski dał się po raz nie wiadomo który zaskoczyć przez kamerzystę w pozie nazbyt swobodnej – tym  razem z palcem w buzi. #

KRONIKA
DZIEŃ 59, 9 II 1982, s.
732

[732] RADIO ZACHODNIE # BBC. – Mówiąc o reaktywowaniu ZZ rząd zapowiedział, że musi być zrewidowane prawo do strajku. – Najwyższy wyrok zapadł dotychczas w Gdańsku za zorganizowanie strajku w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni: C. Kubasiewicz dostała 10 lat a jej towarzysz Kowalczyk 9 lat. W W-wie za rozpowszechnianie nielegalnych ulotek zapadł już wyrok 3 lat więzienia. # RWE. – Polska spłaci kredyty prawdopodobnie z zasobów ZSRR. – Jeden z prałatów stwierdził w czasie rozmowy z papieżem, że 13 jest fatalną datą w historii Polski, bo 13 maja był zamach na papieża a 13.12. wprowadzono stan wojenny. Papież odpowiedział: tak jak papież, tak i Polska wyjdzie z tej opresji cało. – 57 osób zostało skazanych przez sąd wojskowy za strajk w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. – 30.1. prokurator wszczął śledztwo i zastosował areszt tymczasowy wobec kilku działaczy “S” z Chełma za rozpowszechnianie ulotek antypaństwowych. – Po ogłoszeniu postanowień Komitetu Społ.-Polit. Rady Ministrów co do przyszłości ZZ propaganda rządowa celowo eksponuje “czarne” rozwiązania z wypowiedzi Siwaka czy Loranca, którzy mówią wprost, że ZZ nie mogą być wolne, lecz zależne od partii. Ma to dać w efekcie dobre przyjęcie przez robotników łagodniejszych propozycji rządowych. # Ozdowski wyraził nadzieję, że Wałęsa zostanie wkrótce zwolniony. Zapowiedział ograniczenia prawa do strajku i zapowiedział, że rząd nie będzie się tak konsultował z ZZ jak dotychczas. # # #

UZUPEŁNIENIA # Uzupełnienia do 54 DO z 4.2.82 GA. – Samoloty LOT nie mogą lądować w RFN do czasu, gdy samoloty Lufthansy nie będą mogły lądować w Polsce. Dyr. Klimaszewski z LOT-u został odwołany lub ustąpił. Wybrany xxx był w 1981 r. przez załogę na dyrektora, ale potem na skutek kompromisu został dyrektorem ekonomicznym, a dyrektorem generalnym został gen. Kowalski. – Od marca przez 4 mies. mieszkańcy RFN będą  mogli bezpłatnie wysyłać paczki do Polski. #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *