14. DZIEŃ OKUPACJI sobota 26.12.81 r. Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

[202] 14. DZIEŃ OKUPACJI sobota 16.12.81 r. Drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia

KRONIKA
DZIEŃ 14, 26 XII 1981,
s.202

ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH. # Uzbrojenie górników walczących z MO robiono w kuźniach kopalnianych. # Jeden z plastyków złożył w DRN podanie o zgodę na wyjazd poza województwa “aż skończy się stan wojenny”, bo brak dla niego pracy w Krakowie. Otrzymał takie zezwolenie na 1 rok. #

LUDZIE MÓWIĄ. # Jedna z kopalń na Śląsku została spacyfikowana przez wrzucenie gazów obezwładniających do szybu. # Londyn podał, że co najmniej 1 żołnierz został rozstrzelany za odmowę wykonania rozkazu. Rodziców wezwano, by zabrali zwłoki. 10 oficerów sztabowych zostało za to samo aresztowanych. # Milicjant twierdzi, że Bujak zorganizował strajk w Hucie Szkła w Orzeszu. Nie mogą go złapać. # Pracownicy ZPAP są zwalniani z pracy. Zakłady ART. przy ZPAP mają być zachowane, a PSP nie. Klub ZPAP ma być zamknięty. #

POLSKIE RADIO. # Tragedia w kop. Piast: w dalszym ciągu trwają dramatyczne rozmowy telefoniczne. 1166 górników jest pod ziemią. Kilkudziesięciu górników przeszło do kop. Ziemowit. Jest nadzieja, że protest zakończy się prze nowym rokiem. W innych kopalniach pracują służby utrzymania ruchu. W kop. Ziemowit i Hucie K-ce trwają przygotowania do wznowienia pracy w poniedziałek. HiL pracuje normalnie. # W Zakopanem są znakomite warunki śniegowe, ale na Kasprowy trzeba mieć specjalną przepustkę. – Prowadzi się przygotowania do akcji przeciwpowodziowej. – W W-wie czynne są teatry dla dzieci, mają być czynne wytypowane kina. – 400 młodych par stanęło na ślubnym kobiercu w rejonie Podbeskidzia. – Scinteia wypowiada się za rozwiązaniem problemów Polski bez jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz. – W części publicystycznej dziennika o godz. 19 mówi Stefan Jakubowski – dyr. Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu: ostatni okres był przygnębiający, sygnały niebezpieczeństwa dla narodu były coraz głośniejsze, rytm pracy był coraz

KRONIKA
DZIEŃ 14, 26 XII 1981,
s.203

[203] słabszy, coraz częściej przerywany. Tylko żądania, wszystko na nie. Ukazało się wreszcie światło, zielone światło. W tej trudnej chwili wojsko przejęło na swe barki ciężar uzdrawiania organizmu. Biało-czerwona będzie znów dumnie powiewać. Znikną kłopoty życia codziennego, prawo będzie prawem, złotówka złotówką. #

TVP. # DTV. – Prowadzi kpt. Nowakowski. Drugi dzień świąt minął w W-wie spokojnie. Film pokazuje ludzi na ulicach, spacery rodzinne, pogoda była nienajlepsza, padał gęsty śnieg, było dość chłodno. Komunikacja funkcjonowała znacznie lepiej niż wczoraj. – O ruchu pociągów mówi dyrektor Okr. Warszawskiego PKP. Wśród pociągów są też i te, które wiozą dary z NRD. Apeluje o rozładowywanie wagonów. – Rozmowa z przedstawicielem dyrekcji Międzynarodowej Pekaes, m.in. o transporcie mięsa z Małaszewicz i o darach dla ludności, dla Kościoła. Z Bułgarii nadchodzą środki higieny osobistej. – Z Katowic na tle nieruchomej planszy mówi Gwidon Gaj. Druga w tych dniach fala opadów śnieżnych pogorszyła warunki komunikacji, zwłaszcza na kolei. Huta K-ce podejmuje normalną produkcję w poniedziałek. Kop. Ziemowit w tym samym dniu podejmie normalne wydobycie. W Piaście jeszcze 1166 górników przebywa na dole. Z dnia na dzień liczba ta zmniejsza się. Dziś w nocy dyrektor kopalni nawiązał kontakt z przewodniczącym komitetu strajkowego. Wczoraj ok. 20 górników z kop. Piast przeszło do Ziemowita. Można mieć nadzieję, że jeszcze przed nowym rokiem przebywająca pod ziemią część załogi kop. Piast połączy się ze swoimi rodzinami. Największy w kraju zakład pracy – HiL pracuje normalnie. – Film: Kolejny dzień wytężonej, żołnierskiej służby. Żołnierze strzegą warszawskich rogatek, ochraniają ważniejsze obiekty drogowe, mosty i wiadukty //ale przed kim?//. – Władze W-wy stoją przed trudnym dylematem: który most remontować najpierw – Trasę Łazienkowską czy Most Poniatowskiego? A więc Trasę Łaz. budowano nienajsolidniej. //To jest tzw. odważna krytyka – tyle że okresu poprzedniego. // – Film: red. Cyranowicz gada z chłopami przed kościołem w Słupi. Red.: Babciu, za coście się

KRONIKA
DZIEŃ 14, 26 XII 1981,
s.204

[204] dzisiaj  modliły? Babcia: Żeby ludziom było spokojniej i żeby pożyli sobie jeszcze. Red.: Ksiądz ładnie mówił o pokoju. Stary chłop: A sąsiad z sąsiadem żeby się nie gryzł. Inny chłop: Sąsiad z sąsiadem, wieś z wsią, miasto z wsią, wszyscy dążą do pokoju i spokoju, bo co jest ważniejsze od pokoju, czy z pieniędzy będziemy mieli tucznika, nie pamiętamy wojny? Red.: A jaki stąd wniosek wypływa? Żeby każdy robił co do niego należy. //Kupy to to się nie trzyma, ale było takie “prawdziwe”, no i po linii.// – //Zasłużony w bojach o słuszną linię TVP// red. Zuber pokazuje film z radomskiego i warszawskiego Pałacu Ślubów. – Spiker mówi: w tych dniach niemało w każdym domu rozmawia się o trudnych sprawach kraju. Zaraz potem bez żadnego przejścia lecą 3 kawałki wycięte z wypowiedzi w dtv po 13.12 Żukrowskiego, Zawady i Gorola. – W związku z licznymi pytaniami minister zdrowia wyjaśnia, że studentom, którzy podjęli pracę w służbie zdrowia zostanie to zaliczone na poczet praktyk wakacyjnych. – Dla żołnierzy zorganizowano wiele imprez rozrywkowych. W jednostkach wojskowych występują artyści scen warszawskich. – Film pokazuje pełną salę żołnierzy siedzących równiutko w krzesłach. Potem artyści wręczają żołnierzom podarki. – Pastorałki śpiewają artyści Teatru Słowackiego i Starego z Krakowa. Szopka krakowska. – Dziś jako intelektualista prezentuje swój intelekt sam Czesław Niemen, niestety własnoręcznie wyrąbaną prozą /fragmenty:/ Nie mogę czekać i nic nie robić w stanie wojennym. Mnie to nawet zobowiązuje, żeby pracować dalej i pracować dla dobra naszego narodu i nie tylko. Kieruję się tu ogólnoludzką maksymą, że człowiek człowiekowi ma prawo nazywać się człowiekiem, kiedy jest niemal umęczony pracą. Dlatego od tego nie stronię. Próbowałem kilkakrotnie na rynkach coś niecoś sprzedać. Musiałem naginać się do ideologii bez myślenia. A przecież tradycja każdego narodu powinna być wykorzystana na ten kalejdoskop barw i różnorodnych pięknych po prostu zdobyczy przyszłego rozwoju kultury. Tak że moja troska nadal i nie przejmowanie się tym, że nie zrobiłem tej kariery, żeby po prostu nadal głosić słowo muzyczne. Przede wszystkim polskie i słowiańskie, bo kultura słowiańska nadal jest pomijana

KRONIKA
DZIEŃ 14, 26 XII 1981,
s.205

[205] przez wielki świat, bo uważa się Słowian za prymitywnych ludzi, może nawet bojkotowanych, z tego tytułu, że Słowianie swoją kulturę później zaczęli od innych kultur, natomiast uważam, że nie upoważnia to nikogo, żeby lekceważyć tę kulturę. //Temat najwyraźniej przerósł autora.// – Wiadomości zagraniczne prezentuje ppor. Wilman: szef sztabu generalnego Zw. Radzieckiego gen. Czerwow skrytykował stanowisko NATO, kanclerz Schmidt przybył do USA, kanadyjski zbiornikowiec stanął w płomieniach, we Francji powódź, spada popularność Margaret Tacher, rośnie niezadowolenie z polityki gospodarczej konserwatystów, Iran roześle 25 misji na cały świat, żeby wyjaśnić sens zdobyczy rewolucji irańskiej, świąteczne ciekawostki – św. Mikołaj lata helikopterem, niedźwiadek pand Żre pęd bambusa, kobieta przebrana za św. Mikołaja. – Sport: prezentacja najlepszych sportowców świata 81. – Red. Zuber //występuje dziś w dtv po raz trzeci – ten się teraz odkuwa za swoją nieugiętość po Sierpniu 80!// pokazuje nam film z warszawskiego lodowiska, czyli jeszcze jeden sielski obrazek świąteczno-rodzinny. – Pogodynka i jeszcze komunikat o trudnościach w transporcie kolejowym i drogowym spowodowanych opadami śniegu. Nie powinno jednak dojść do sparaliżowania komunikacji. Zapewniona jest zresztą pomoc jednostek wojskowych. #

GŁOS AMERYKI. Władze stłumiły strajk w kpp. Jastrzębie z jeszcze większą liczbą zabitych niż w kop. Wujek. – W nielegalnej odezwie z 23 bm. “S” wzywa do akcji strajkowej, kontynuowania biernego oporu, żeby wzmocnić pozycję Kościoła w rokowaniach z władzami. – Michnik i Kuroń są bici i torturowani. Życiu ich zagraża niebezpieczeństwo. W tej sprawie wystosowali apel profesorowie zagraniczni – Barańczak, Kołakowski i Miłosz oraz inni. – 12 tys. ludzi internowanych jest w 49 obozach. – WRON zmobilizowała do akcji 450 tys. żołnierzy, milicjantów i ormowców. Połowa to MO, w tym 30 tys. ZOMO. – Proklamacje o st. woj. były drukowane w ZSRR. #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *