Inni o Masłowskim

Pamięć o człowieku, który odszedł, trwa w pamięci innych ludzi. To oni zapewnić mu mogą nieśmiertelność. Jeśli będą o nim pamiętać. A jak Władysława Masłowskiego pamiętają inni? Wspominają go ludzie związani z nim emocjonalnie, działający razem w podziemiu, ale i ci trzymający się na uboczu polityki, spoza kręgów konspiry. Jakimś wyrazem pamięci o człowieku, który odszedł, są też nekrologi ukazujące się w mediach przed pogrzebem. To w przypadku Masłowskiego przejaw pamięci o nim w środowisku zawodowym. Pamięć rodzinną zachowują klepsydra i tablica nagrobna.