24. DZIEŃ OKUPACJI wtorek 5.1.82.

[281] 24. DZIEŃ OKUPACJI wtorek 5.1.82.

KRONIKA
DZIEŃ 24, 5 I 1982, s.
281

FAKTY. – # Napis na murze czarną farbą/rozpylaną z aerozolu/ dużymi literami: 13 grudnia 81 nie! # Biało-czerwone poziome afisze z hasłami rządowymi są już pozdzierane. Nowe afisze o tej samej treści polecono przylepić od wewnątrz na szybach kiosków Ruchu. # W Krakowie pojawiła się odezwa Bujaka wzywająca do tworzenia komitetów oporu społecznego /KOS/ # Rozpoczęły się rozmowy weryfikacyjne krakowskich dziennikarzy. # Niektórzy dziennikarze krakowscy przeszli na wcześniejsze emerytury. # W piwnicy w Krzysztoforach urzędują działacze z Zarządu Oddz. SDP i rozdają dziennikarzom produkty żywnościowe otrzymane w ramach pomocy z Zachodu. Produktów jest mało i niewielkiej wartości. # W kiosku na osiedlu 1 kg jabłek kosztuje 70 zł, jajko 23 zł. # Taksa za przejazd na trasie 5km w mieście – 60 zł. # Tramwaje w centrum miasta jadą b. powoli jeden za drugim. //Czyżby włoski strajk?// # Pada deszcz, woda w Wiśle podniosła się do poziomu spacerowych nabrzeży. #
ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH. # Wg BBC Jaruzelski zaproponował na spotkaniu z ambasadorami EWG deportację internowanych działaczy “S” do ich krajów. # Przewodniczący KZ “S” Dziennikarzy w Krakowie Lebiest, więziony w Wiśniczu, został przeniesiony do innego więzienia. Zakomunikowano to żonie nie podając jednak nowego adresu. # Profilaktycznie aresztowano wiele osób w Biłgoraju nad granicą radziecką. Aresztowanych sukcesywnie wypuszczano. Łączności telefonicznej nie było tylko przez 2 dni 13 i 14.12. # Z Wiśnicza wywieziono więźniów do Załęża w Bieszczadach, wszyscy więźniowie podjęli głodówkę. # Pojawiła się nowa broszurka z projektem podwyżek cen. //W kioskach jej nie ma//. # 1 cegła w woj. tarnobrzeskim kosztuje 9 zł plus 6 zł za dowóz. # 1 litr benzyny na czarnym rynku kosztuje 100-150 zł. # Majster, który przyszedł do domu, żeby zrobić małą naradę, poczęstowany półlitrówką nie wziął już żadnych pieniędzy za robotę. #
LUDZIE MÓWIĄ. # Na tablicy z tyłu tramwaju widziano hasło: narodzie zwyciężymy! # Na szybie wewnątrz tramwaju napisano hasło: WRONA SKONA. # O pełnych godzinach

KRONIKA
DZIEŃ 24, 5 I 1982, s.
282

[282] krótkofalówka z N. Huty nadaje komunikaty. Na skali radiowej pasmo to ma oznaczenie 26.11. # Przyjezdny z Poznania opowiada, że gdy strajkował Cegielski w Poznaniu, przyjechały czołgi, które stoją do teraz. Otoczyli zakład i ludzie wychodzili z podniesionymi rękami. Z piętra na piętro w fabryce trudno teraz przejść – ZOMO sprawdza przepustki na piętrach i pyta, po co się chodzi. Nie wolno wychodzić z pracy. # W przedsiębiorstwach podległych Zjednoczeniu Polmo, gdzie produkują m.in. baterie, był strajk, po którym wszystkich pracowników zwolniono. Teraz przyjmuje się ich od nowa dają grupy niższe o dwie. # Podobnie wygląda sytuacja w Stoczni Gdańskiej, gdzie ludzi zwalnia się i przyjmuje o 2 grupy niżej. # W kop. Wujek ZOMO nie chciało iść na górników, bo wiedział że ci ich nie przepuszczą. # Lekarska z Rybnika mówiła, że jak przyjeżdżali ranni ZOMOwcy, to 2 z nich o mało nie wykitowało przy narkozie. Wobec tego ordynator zarządził, żeby wszystkich krajać na żywo. # Kolejarz twierdzi, że wczoraj w Załężu było wiele oddziałów ZOMOwskich i karetek pogotowia. # Bujak uciekł z pociągu wyskakując przez okno WC w czasie jazdy. # W HiL w ciągu całej doby jest tylko 1 spust stali z pieca. Być może dlatego, że nie ma surowców. # Licealiści noszą biało-czerwone odznaki z czarną wstążką. # Rozmowy weryfikacyjne z dziennikarzami prowadzą 4 osoby: kierownik redakcji, przedstawiciel KW, wojskowy i cywil. Pierwsze pytanie dotyczy tego, co dziennikarz robił ostatnio. Po wysłuchaniu odpowiedzi cywil wyjmuje z teczki dokumenty i koryguje odpowiedzi. # Jednego z dziennikarzy trzymali na rozmowie przez całą noc. # W W-wie wiele budynków państwowych ma rozbite okna. # Każdy milicjant może kupić codziennie 5 litrów benzyny. # RWE podała za PR informację o nowych zasadach sprzedaży papieru maszynowego, papieru listowego i reglamentacji zeszytów szkolnych. # Pewna osoba za 20-tysięczną łapówkę od razu dostała z powrotem odebrane jej za jakieś wykroczenie prawo jazdy. # Partia ma być rozwiązana a na jej miejsce mają być powołane 3 partie: komunistyczna, demokratyczna i socjalistyczna. # Chciano już rozpocząć wydawanie Polityki, ale okazało się że nie ma kto tego pisma robić. # Telewizor kolorowy kosztuje na czarnym rynku 150 tys. zł. #
OPINIE. # Jeśli już ktoś podpisuje deklarację lojalności, to przed formułą

KRONIKA
DZIEŃ 24, 5 I 1982, s.
283

[283] “nie będę występował przeciwko władzy ludowej” powinien dodać “nie występowałem i”, żeby nie można mu było potem na podstawie tej deklaracji postawić zarzutu, że dotychczas “występował”. # Do tej pory poza Jaruzelskim żaden z członków Biura Polit. nie występował oficjalnie. # Nowym władzom nie zależy na gospodarce. Unieruchomienie transportu i łączności powoduje codziennie miliardowe straty. # Na pewno będzie wojna, bo sytuacja jest katastrofalna. #
HUMOR. # Wierszyk: Ani IXI ani OMO nie wypierze tak jak ZOMO. # Olgierd Terlecki siedział w knajpie, gdzie zamówił herbatę i wodę mineralną, a do tego pił ze znajomym własną wódkę, bo w knajpie jej nie ma. Wchodzi patrol i pyta: co panowie piją taki dziwny zestaw: herbatę z wodą? – A czy chce pan powąchać ? – pyta Terlecki. – Nie dziękuję – mówi patrol. #
PRASA. # GDE – W szkołach średnich po wznowieniu nauki gościli oficerowie WP, którzy spotkali się z gronem nauczycielskim i przedstawicielami młodzieży. – Kilka tytułów: Krakowski ZUS tonie w lawinie wniosków o wcześniejsze emerytury. “Niebieskie ptaki” do pracy, Czarny dzień krakowskiej komunikacji /awarie, przestoje itp./, W Pewexie luźniej /zniknęły “konie”/. – Przedruk z wczorajszej TL nt. wydarzeń w kop. Piast. – Materiał z KAR: Atak na NZS – faszyści, bojówkarze, dywersanci antyreżymowi itp. #
POLSKIE RADIO. # Nadszedł czas konsolidowania się szeregów partyjnych. Odbywają się rozmowy zmierzające do politycznego samookreślania się członków partii w Hucie K-ce, Batory oraz kop. Wujek. – W programach podkreśla się rocznicę powstania PPR. – Prasa publikuje przemówienie Rakowskiego wygłoszone 23.12. na spotkaniu Jaruzelskiego z naukowcami //Dlaczego dopiero dzisiaj:// – B. dobre wyniki uzyskali górnicy węgla kamiennego. W ciągu dnia wydobyli 617 tys. ton. TL omawia projekt pożyczki zbożowej: dziś chłopi oddają zboże a zapłatę dostaną wg cen aktualnych za kilka lat. – W Krakowie wznawiają pracę placówki kulturalne, w tym Filharmonia i teatry. W Teatrze Starym idzie Hamlet w reżyserii Wajdy. – Żołnierze podjęli rzucone przez TV hasło “Im najtrudniej – pomóż!”. M.in. pracują społecznie w lasach, gdzie gromadzą opał. Pobili przy tym

KRONIKA
DZIEŃ 24, 5 I 1982, s.
284

[284] rekord gromadząc 3 razy więcej opału niż leśnicy. – W kilku województwach żołnierze spotkali się z młodzieżą szkół podstawowych o wyjaśniali jej przyczyny wprowadzenia stanu woj. – W Sudanie podniesiono ceny cukru. Rząd nie będzie więcej subsydiować xx artykułów żywnościowych. //Czy to ma nas oswoić z podwyżką cen? Uspokoić?// #
TVP. # DTV /wyjątki/: Podjęto decyzję o rozwiązaniu NZS, którego działania godziły i nadal godzą w spokój społeczny. M.in. NZS podważał zasadność działania studiów wojskowych i wzywał do bojkotowania ich zajęć. Przypomnijmy, że w kilku poprzednich wydaniach dtv przedstawialiśmy materiały znalezione w lokalu KKK NZS w W-wie //brzmi to tak, jakby sam fakt opublikowania był koronnym dowodem przestępnej działalności, a nie to, co o NZS w dtv mówiono//. – WRON sądzi, że w połowie lutego powstaną warunki do wznowienia zajęć dydaktycznych na wyższych uczelniach. – Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną naukę studenci AM. -“Minuty nienawiści” dtv: informacja o jakimś spisie przedmiotów z jakiegoś lokalu “S”: talerz ozdobny, kilka butelek wódki, 1 godło państwowe, 1 portret papieża – Składanie kwiatów na grobach działaczy PPR. “Licznie przybyła młodzież” – pokazują b. młodych ludzi najwyraźniej spędzonych tu z lekcji szkolnych. – Egzekutywa Stoł. Komitetu partii ze Stanisławem Kociołkiem spotkała się z weterenami PPR. – Wystąpienie gen. Roli-Żymirskiego, który popiera WRON “jako najstarszy i najwyższą rangą żołnierz”. W tej sytuacji – mówi ledwo słyszalnym głosem pomarszczony staruszek – czuję się w obowiązku zabrać głos publicznie. Jednak choroba gardła nie pozwala mi wypowiedzieć się w sposób bezpośredni. Przeto proszę porucznika /…/, aby odczytał tekst mojego wystąpienia – i porucznik odczytuje tekst. – 8 stycznia zostaną wznowione krajowe kursy samolotów. – Stan alarmu powodziowego obowiązuje w 8 województwach. #
RADIO ZACHODNIE. # RWE. – Jaruzelski dopuścił możliwość deportacji przywódców “S” na Zachód. Informację tę przekazał na spotkaniu z ambasadorami EWG. – Straty z tytułu stanu woj. sięgają 50-100 mln dolarów dziennie. Tylko 50-60% potencjału przemysłowego Polski jest obecnie wykorzystywane. – Różne informacje

KRONIKA
DZIEŃ 24/25, 5/6 I 1982, s.
285

[285] podawane za prasą krajową: wg prasy szczecińskiej strajk w Polmozbycie trwał do 21.12., Andrzej Kołodziej jest więziony w Czechosłowacji i tam będzie sądzony, wg gazet katowickich aresztowano całą redakcję “Wolnego Związkowca”, w dalszym ciągu poszukuje się działaczy “S” Podbeskidzia, w tym Patrycjusza Kosmowskiego, wg GDE strajk w Hucie K-ce trwał do 21.12, wg TL strajk w Piaście zakończył się po zesłaniu na dół taśmy z apelem przewodniczącego Sekcji Górnictwa “S”. //Nie wszystkie te wiadomości są nowe dla obiorcy mediów ogólnokrajowych. Widocznie RWE wybiera z prasy terenowej, która dociera do niej z dużym opóźnieniem, przypadkowe wiadomości sądząc, że są one publikowane tylko w 1 województwie. nie zawsze to przypuszczenie jest trafne.// # Głos Amer. – Niektórych członków KK więzionych pod Gdańskiem przewieziono do Białobrzegów pod W-wą. Ma to na celu wytoczenie im procesów politycznych. – Rząd brytyjski zaprotestował przeciwko zagłuszaniu audycji BBC w jęz. polskim na falach krótkich. Stacje zagłuszające znajdują się w ZSRR. – Na murach miast polskich wypisywane jest hasło “Wrona skona”. # # #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *