47. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 28.1.82 r.

47. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 28.1.82 r.

KRONIKA
DZIEŃ 47, 28 I 1982, s.
547

[547] TEKSTY # //Kartka A4, kserografowana, dość blado, 1-stronnie. jest to tekst oświadczenia Sławomira Mrożka, o którym wspomniano jako o fragmencie programu GA w DO 8.1.82. Niniejszy tekst jest streszczeniem i pewną przeróbką tekstu oryginalnego, który w całości znajduje się w DO z 4.2.82. Być może, że niniejszy tekst jest tłumaczeniem z jakiegoś czasopisma zagranicznego:// OŚWIADCZENIE SŁAWOMIRA MROŻKA. /Wszyscy wiedzą co wydarzyło się w Polsce od nocy z 12 na 13 grudnia i co trwa nadal. Ale, żeby zrozumieć to, co się wie należy wiedzieć, że wydarzenia te nie są stanem wyjątkowym, wprowadzonym legalnymi środkami konstytucyjnymi – wg wersji oficjalnej. Nie są też ani zamachem stanu ani puczem wojskowym, jak nazywają je ci, którzy nie zgadzają się z wersją oficjalną. Inaczej mówiąc: pojęcie wyjątkowości zakłada, że to co działo się przedtem, było normalne. Otóż w Polsce nic nie było normalne-prawomocne-legalne – od roku 1939. Najpierw okupacja niemiecka, później narzucenie władzy komunistów przez Związek Sowiecki i dalej, przez 36 lat aż do chwili obecnej. To, co dzieje się teraz jest więc kontynuacją a nie wyjątkiem. Nie jest wyjątkowe, choć jest nienormalne. Nowością, ale nie zmianą nie jest to, że to, co działo się dotąd pod przykrywką kłamstwa, oszustwa /np. kłamstwa o ustroju parlamentarnym/, dzieje się  n a d a l  jako naga prawda, to znaczy naga przemoc. A raczej wraca do punktu wyjścia po zatoczeniu szerokiego kręgu w ciągu 36 lat. /Nie jest prawdą jakoby wojsko było trzecią siłą pomiędzy Partią a SOLIDARNOŚCIĄ, to znaczy pomiędzy partią i narodem. Wprowadzenie wojska nie oznacza przejęcia władzy ale świadczy o tym, że partia nie jest już w stanie bez wojska rządzić, zbyt już jest słaba. Uwięzienie byłych przywódców partyjnych, od dawna już odsuniętych od władzy a przynajmniej ogłoszenie komunikatu o ich uwięzieniu, jest doskonałym chwytem propagandowym ze strony partii a ponadto przykładem, jak można

KRONIKA
DZIEŃ 47, 28 I 1982, s.
548

[548] spożytkować swoje własne odpadki. Tylko gdyby generał Jaruzelski aresztował aktualnego pierwszego sekretarza partii, tzn. samego siebie – teza o jego bezstronności byłaby prawdopodobna. /Nie jest prawdą, że wydarzenia w Polsce to są jej wewnętrzną sprawą, konflikt w polskiej rodzinie. Twierdzić, że tak jest to twierdzić, że państwo polskie jest samorządnym i suwerennym podczas gdy komuniści nie zaczęliby rządzić bez ingerencji zewnętrznej a rządzą obecnie już tylko dzięki zewnętrznemu, sowieckiemu poparciu. Jeśli zachodni mężowie stanu powtarzają, że to co się dzieje w Polsce to wewnętrzna sprawa Polaków, to używają języka odpowiedniego dla ich dyplomatycznych celów, ale pośrednio podpisują się pod kłamstwem o polskiej samodzielności. Bez ingerencji zewnętrznej w sprawy Polski wszystko w niej od początku układało by się inaczej, nie mówiąc o obecnych jej nieszczęściach./ Nie jest prawdą aby Polsce groziła wojna domowa. Zbrojne starcie między dwiema częściami tego samego narodu wyznającymi różne poglądy – to jest wojna domowa. Tymczasem jeśli w Polsce są jeszcze komuniści, to kierują się oni nie głęboką i szczerą wiarą w komunistyczny dogmat ale poza wyjątkiem patologicznych przypadków, okolicznościami, zakłamaniem, samooszustwem. Przeważnie zaś są to po prostu ludzie, którzy zaangażowali się w system tak dalece, że nie mają odwrotu a przynajmniej wydaje im się, że nie mają odwrotu. Natomiast przeważająca a zatem decydująca część narodu jest niekomunistyczna, jeśli nie antykomunistyczna. Polska jest zagrożona śmiertelnie. Ale nie przez wojnę domową, tylko przez agresję i represję zbrojną, która narodziła się zewnątrz i rozgrywa się wewnątrz, wykorzystując za pretekst zagrożenie wojną domową. /Nie jest prawdą, że zespół zjawisk opatrzony nazwą “Solidarność” przyczynił się do powstania kryzysu: jest reakcją na kryzys zwalczaną przez przyczyny tego kryzysu. Inaczej mówiąc: użycie wojska nie jest zwalczaniem kryzysu ale obroną przyczyn tego kryzysu, to jest zespołu określonego jako komunistyczny monopol władzy. Ten zespół, ta władza nigdy nie była prawomocna, to znaczy nigdy nie była prawomocnie wybrana

KRONIKA
DZIEŃ 47, 28 I 1982, s.
549

[549] przez naród, dlatego też nie mogła zostać obroniona prawomocnymi środkami. Użycie przez nią otwartej zbrojnej przemocy było przeprowadzeniem własnej nieprawomocności, która była jej grzechem pierworodnym. # //Maszynopis:// ZAKŁAD KARNY W ŁOWICZU / 7 stycznia 1982 r. – W czasie apelu wieczornego funkcjonariusze służby więziennej pod dowództwem mjr /komendanta ośrodka/ zażądali od kilku internowanych z celi nr 203 zdjęcia znaczków SOLIDARNOŚCI, które ci mieli wpięte. Po uczynionej przez internowanych skromnej uwadze, że ma miejsce zawieszenie działalności Zw. Zaw. SOLIDARNOŚĆ, a nie jego delegalizacja, 2 czy 3 funkcjonariuszy służby więziennej dopadło do posiadaczy znaczków, wyrywając je z kawałkami odzieży, w którą były wpięte. Po tym zajściu funkcjonariusze ci wyprowadzili z celi 203 internowanych J. Hetmana i Z. Sekulskiego /Sekulski nie posiadał znaczka SOLIDARNOŚCI/. Po chwili Sekulskiego chwycono za grubą, bardzo mocną koszulę flanelową na piersi, rozrywając ją na strzępy i rzucając nim o ścianę. Po kilku następnych szarpnięciach powalono go na betonową posadzkę korytarza. leżącego skopano bardzo dotkliwie. Następnie wrzucono go do celi izolacyjnej. Nie udzielono mu najskromniejszej pomocy lekarskiej. /Następnego dnia rano, gdy Sekulski potwornie obolały, z obolałą twarzą obudził się – do celi wszedł oficer sł. więziennej /jeden z wczorajszej grupy/ i leżącego na łóżku Sekulskiego chwycił silnie i bardzo boleśnie za brodę, drugą ręką bijąc go po twarzy i po głowie. /W następnych dniach dokonano oględzin lekarskich, zbadano go i prześwietlono. Nikt jednak z poza więziennictwa nie badał go. Sporządzono również raport o tym zdarzeniu, co jest zwykłym rutynowym aktem, czynionym w najbłahszych nawet wypadkach /np. drobnych wykroczeniach dyscyplinarnych./ Do raportu tego Sekulski mimo próśb nie miał dostępu. A użyto w nim – w opisie tego zdarzenia – podobno zwrotu: “…zaszła konieczność użycia środków nadzwyczajnych”…/ Opis ten pochodzi z bezpośredniego przekazu ustnego samego Z. Sekulskiego, podanego przez niego w dniu 12 stycznia 1982 r. podczas widzenia się z bliskimi. /Towarzyszyło temu 2 podporuczników sł. więziennej, dozorujących widzenia i przysłuchujących się tej relacji. Nie przeszkadzali a nawet wypytywali o różne szczegóły. To, o czym

KRONIKA
DZIEŃ 47, 28 I 1982, s.
550

[550] mówili, jak reagowali, jak też całe zachowanie tych 2 oficerów sł. więziennej dla kogoś obcego, nie znającego Z. Sekulskiego, stanowiłoby bardzo wyraźny, niewątpliwy i przerażająco mocny dowód tej relacji./ 12 stycznia 1982 r. Z. Sekulski odczuwał jeszcze dość silne bóle głowy, bardzo silne bóle klatki piersiowej /prawdopodobnie pęknięte i stłuczone żebra/, nie może kaszleć i głębiej oddychać, a klatkę piersiową ma zabandażowaną/ – I ogromny wylew na lewym udzie. /Przepisane w dniu 20 stycznia 1982. Nie bierze się odpowiedzialności za wiarygodność. # //Maszynopis// Pan Lech Wałęsa – Przew. Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” ul. Grunwaldzka 103, 80-244 Gdańsk-Wrzeszcz. Polonia/ Szanowny Panie! /Przesyłam Panu tekst apelu, który w związku z tragiczną sytuacją, jaka powstała ostatnio w Ojczyźnie – skierowałem do Prezesa Rady Ministrów, Generała Armii W. Jaruzelskiego. / Równocześnie zapewniam, że w tym szczególnie trudnym momencie całym sercem jestem z Panem i Jego Rodziną, ze wszystkimi, którzy cierpią. Nadzieje ludzi pracy, moich Rodaków, gorąco polecam Panu, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i narodził się z Maryi Dziewicy. /Watykan 18 grudnia 1981 r. /Jan Paweł II/ # Pan Prezes Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Generał Armii W. Jaruzelski – Warszawa /Wydarzenia ostatnich dni, wiadomości o zabitych i rannych rodakach w związku ze stanem wojennym wprowadzonym od 13 grudnia nakazuje mi zwrócić się do Pana Generała z usilną prośbą i zarazem gorącym wezwaniem o zaprzestanie działań, które przynoszą z sobą rozlew polskiej krwi. /W ciągu ostatnich dwu stuleci Naród Polski doznał wiele krzywd, rozlano też wiele polskiej krwi dążąc do rozciągnięcia władzy nad naszą Ojczyzną. /Ostatnia wojna i okupacja przyniosła stratę około sześciu milionów Polaków, walczących o własną i niepodległą Ojczyznę. /W tej perspektywie dziejowej nie można dalej rozlewać krwi polskiej: nie może ta krew obciążać sumień i plamić rąk Polaków. /Zwracam się więc do Pana Generała z usilną prośbą i zarazem gorącym wezwaniem, ażeby sprawy związane z odnową społeczeństwa, które od sierpnia 1980 roku były załatwiane na drodze pokojowego dialogu, wróciły na tę samą drogę. Nawet

KRONIKA
DZIEŃ 47, 28 I 1982, s.
551

[551] jeżeli jest ona trudna, nie jest niemożliwa. /Domaga się tego dobro całego narodu. /Domaga się również opinia całego świata, wszystkich społeczeństw, które słusznie sprawę pokoju wiążą z poszanowaniem praw człowieka i praw narodu. /Ogólnoludzkie pragnienie pokoju przemawia za tym, ażeby nie był kontynuowany “stan wojenny” w Polsce. /Kościół jest rzecznikiem tego pragnienia. / Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, które od tylu pokoleń łączyły wszystkich synów i córki naszego Narodu przy opłatku wigilijnym. / Trzeba więc uczynić wszystko, ażeby tegorocznych Świąt Rodacy nie musieli spędzać pod groźbą śmierci i represji. /Zwracam się do Pańskiego sumienia, Generale, do sumień wszystkich tych ludzi, od których zależy w tej chwili decyzja. /Watykan 18 grudnia 1981 /Jan Paweł II/ P.S. Ten sam apel przekazuję równocześnie na ręce P. Lecha Wałęsy – Przew. “Solidarności” a także na ręce Prymasa Polski Księdza Arcybiskupa Józefa Glempa dla całego Episkopatu Polski oraz kardynała Franciszka Macharskiego Metropolity Krakowskiego. /O niniejszej interwencji powiadomię równocześnie przedstawicieli Rządów. # //Maszynopis:// O Ś W I A D C Z E N I E/ w dniu 13 stycznia 1982 r. odbyło się spotkanie pozostających na wolności i kontynuujących działalność związkową członków Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” i osób związanych z działalnością KK. Po zapoznaniu się z sytuacją w regionach i po wybraniu najbardziej optymalnych metod i sposobów działania Związku w warunkach konspiracji, uczestnicy spotkania utworzyli Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ “Solidarność”. Przewodniczącym OKO NSZZ “Solidarność” został “Mieszko”. /OKO … pełnić będzie funkcję naczelnego organu Związku do czasu: 1. odwołania stanu wojennego, co za tym idzie, przywrócenia NSZZ “Solidarność” prawa do legalnej, statutowej działalności. 2. uwolnienia aresztowanych i internowanych działaczy związkowych i opozycyjnych, studentów i intelektualistów polskich. 3. podjęcia przez ekipę rządzącą właściwego dialogu z pełnym składem Prezydium KK “Solidarności” pod przewodnictwem Lecha Wałęsy. /Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ “Solidarność” jest kontynuatorem Krajowego Komitetu Strajkowego powołanego 13.XII.81 r. w Stoczni Gdańskiej i bierze na siebie obowiązek koordynowania działalności

KRONIKA
DZIEŃ 47, 28 I 1982, s.
552

[552] konspiracyjnej Związku na terenie całego kraju. /Członkowie Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” nie uczestniczący w spotkaniu założycielskim zobowiązani są do nawiązania kontaktów z OKO. Równocześnie przestrzegamy wszystkich członków NSZZ “Solidarność” przed podejmowaniem jakiejkolwiek próby reprezentowania Związku w stosunkach z władzami. W obecnej dramatycznej sytuacji kraju szczególnie potrzebna jest nam jedność i solidarność społeczeństwa. /Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ “Solidarność” “Mieszko” # //Ulotka kserografowana z Gdańska opisana na s. 68/1 DO z 18.2.82. // # //Kartka A4, dwustronnie porządnie kserografowana z dalekopisu, strona 1:// kw. krakow teleks nr 30/ komitet centralny pzpr wydział organizacyjny sektor informacji / informacja o sytuacji i nastrojach w województwie miejskim krakowskim /1. w ostatnich dniach nie zanotowano incydentów, w zakładach praca przebiega normalnie, o ile pozwala na to zaopatrzenie w niezbędne materiały i surowce, np. fob”-artigraph”- brak wagonów węglarek powoduje kłopoty składowe wynikające z nadmiernych zapasów złomu poprodukcyjnego – “mera-kfap” brak drukarki zakłóca produkcję pspd /br stacja danych – 90/ zagrożenie 7,5 mln zł /wśród załóg pracowniczych odnotowujemy ogromne zainteresowanie zapowiedzianymi na dzisiaj i jutro obradami sejmu, a zwłaszcza z dużą dozą ciekawości oczekuje się na wystąpienie generała W. Jaruzelskiego. Powszechnie mówi się, że W. Jaruzelski w dniu dzisiejszym przedstawi program działania rządu na najbliższy okres, ustosunkuje się także do wielu spraw podnoszonych przez społeczeństwo w konsultacjach. /W dalszym ciągu wiele uwag i komentarzy wywołuje podwyżka cen. W zasadzie można stwierdzić, e z koniecznością tej operacji w naszej gospodarce społeczeństwo zgadza się upatrując w niej szybsze wyjście z totalnego kryzysu. Tym niemniej permanentnie powtarza się w dyskusjach, że niektóre ceny artykułów żywnościowych są stosunkowo za wysokie. Poza tym już teraz widoczny jest na rynku np. artykułów przemysłowych wzrost cen niemalże na wszystko – “jak to będzie wyglądało w przyszłości” – “na co wystarcza nam rekompensaty”, w wypowiedziach podnosi się, iż ceny artykułów przemysłowych ustalone między producentami a

KRONIKA
DZIEŃ 47, 28 I 1982, s.
553

[553] sprzedawcą powinny być w jakimś sposób regulowane przez pkc – bowiem w przeciwnym wypadku dojdziemy do absurdu cenowego – “robotnika nie będzie stać na ubranie za 12 tys. zł. /2. bardzo pozytywnie odebrane została przez rolników i chłopo-robotników decyzja o wprowadzeniu nowych kart zaopatrzenia dla właścicieli lub użytkowników gospodarstw rolnych o powierzchni do 1 ha i dorosłych członków ich rodzin /symbol karty “mc”/ a także dla dzieci – “bon mw” – uwierzyć w rzetelność prowadzonych z nami konsultacji…” /str. 2:// 3. zapowiedź podwyżki cen samochodów małolitrażowych wywołała sporo nieporozumień. Właściciele książeczek przedpłat na 1982 r. sądzili powszechnie, iż cena na 1982 r. jest gwarantowana, natomiast wzrośnie od 1983 r. – tak bowiem wynikało z interpretacji komunikatów, które przed wpłatami były zamieszczone w środkach masowego przekazu. /komunikatów, które przed wpłatami były zamieszczone w środkach masowego przekazu. /4. Pewne niezadowolenie w środowisku służby zdrowia wywołuje kolejny projekt nowego taryfikatora. Nie uzgodnienie projektu z szeregowymi pracownikami powoduje wzrost napięcia i niekorzystne wypowiedzi pod adresem władz centralnych. Szczególnie zarzuca się że projekt taryfikatora nie był konsultowany z organizacjami partyjnymi. / – w dalszym ciągu zakłady pracy składają dary pieniężne i rzeczowe dla powodzian i tak np. PP “Żegluga krakowska” przekazała na konto 91 tys. zł oraz dary rzeczowe – 12 sztuk śpiworów, 13 materacy, 12 ubrań watowanych, 20 koszul flanelowych – kopalnia wapienia w Czatkowicach dodatkowo – ubrania drelichowe, spodnie ocieplane, buty gumowe – o wartości 149 tys. złotych. /-w drukarni kolejowej w ubiegłym tygodniu pojawiły się ulotki “robotnicy a deklaracja lojalności” – podpisane przez “robotnicy NSZZ “Solidarność” /z 23-24.1.br w Krzeszowicach ujawniono w różnych punktach miasta 11 ulotek/ -klepsydry anonsujące o śmierci generała W. Jaruzelskiego podpisane przez “Ruch Wolnej Polski” przypięte pineskami względnie naklejone w miejscach przeznaczonych na wywieszanie klepsydr, względnie na budynkach. / Plotki /-w najbliższym czasie zostanie podniesiona cena artykułów alkoholowych i tytoniowych./ Kraków dnia 25.1.1982 nadała: Wielgus przyjęła: /Wydział informacji i analiz KK PZPR

KRONIKA
DZIEŃ 47, 28 I 1982, s.
554

[554] # //Karta A 4, dwustronnie porządnie kserografowana z dalekopisu, strona 1:// kc Warszawa dla wszystkich kw – teleks nr 164 /Warszawa dnia 26 stycznia 1982 I-szy Sekretarz kw pzpr /pełnomocnik kc pzpr/ Polska Zjednoczona Partia Robotnicza/Komitet Centralny /Wydział Organizacyjny / i n f o r m a c j a  nr iv/20/82 Warszawa, dnia 26 stycznia 1982 roku/ aktualna sytuacja społeczno-polityczna w kraju 26 bm. Z wstępnych informacji wynika, że wczorajsze wystąpienie tow. W. Jaruzelskiego w Sejmie zostało przez społeczeństwo wysłuchane z wielką uwagą i zainteresowaniem. Z zadowoleniem przyjęto zapowiedź konkretnych rozwiązań, w różnych dziedzinach życia i pracy społeczeństwa, zwłaszcza w sprawie cen, rekompensat, młodych małżeństw itp. /W pierwszych dyskusjach wskazuje się, że w wystąpieniu sejmowym tow. W. Jaruzelskiego zarysowany został realny program wyprowadzenia kraju z kryzysu gospodarczego i politycznego, ze szczerze przedstawione zostały również trudności hamujące wdrażanie w życie reformy gospodarczej. W tym kontekście aktyw partyjny z aprobatą przyjął zdecydowaną odpowiedź rządowi USA wobec jego ingerencji w wewnętrzne sprawy Polski. Zadowolenie wywołała zapowiedź o umożliwieniu wyjazdu za granicę niektórym działaczom sił antysocjalistycznych. /Z informacji KW wynika, że mimo wzrostu aktywności członków partii i wielu organizacji partyjnych proces konsolidowania partii i odzyskiwania przez nią zdolności przebiega zbyt powoli. Znaczna część organizacji partyjnych wykazuje niezdolność do przestawienia się na nowy styl działania. /Dlatego też w poszczególnych województwach wzmożono udział członków władz KW w otwartych zebraniach POP w zakładach pracy, instytucjach i na wsiach. /Na zebraniach tych dyskutowano zadania członków partii w warunkach stanu wojennego. Powszechnie podkreśla się konieczność oczyszczania szeregów partyjnych z ludzi przypadkowych, biernych i nieuczciwych. //str. 2:// Powolne tempo samooczyszczania się partii oraz głębokie zakorzenienie nurtu rozliczeniowego sprawiają, iż organizacje partyjne, zwłaszcza w dużych zakładach, z trudem wychodzą z inicjatywą dotarcia do załóg i odzyskiwania autorytetu. /Jednocześnie w wielu organizacjach partyjnych został już przezwyciężony impas i nastrój wyczekiwania. Podejmowane są liczne uchwały popierające

KRONIKA
DZIEŃ 47, 28 I 1982, s.
555

[555] działania WRON i zachęcające członków partii do czynnego włączenia się w proces normalizacji sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej. /Istotnym kierunkiem aktywizowania się partii jest tworzenie komisji socjalnych w zakładach oraz załatwiania spraw ludzkich m.in. egzekutywa KM w Katowicach dokonała oceny działalności tych komisji. Stwierdzono, że działają one w 95 proc. zakładów i instytucji, a połowę ich składu stanowią członkowie partii. Są już pierwsze wymierne efekty działania komisji. M.in. w KWK “Wujek” przydzielono 24 działki budowlane oraz 125 działek ogródkowych. Komisja socjalna w HMN “Szopienice” rozdzieliła mieszkania i żywność. W woj. opolskim powołano dotychczas ponad 640 komisji socjalnych. /Komitety wojewódzkie i instytucje niższego stopnia w oparciu o posiadane rozpoznanie okazują pomoc słabszym organizacjom partyjnym. W celu ożywienia ich działalności kieruje się do pracy członków instytucji oraz pracowników aparatu, którzy pomagają przeprowadzać rozmowy indywidualne, przyspieszające samookreślenie się członków i POP oraz ustalać racjonalne zadania partyjne. Duży nacisk kładzie się na wytwarzanie w POP umiejętności stałego oceniania członków partii w płaszczyźnie politycznej, zawodowej i etycznej. /Komitety i instancje partyjne inicjują powoływanie w miejscowościach, zakładach pracy i wsiach obywatelskich komitetów ocalenia narodowego, np. w woj. opolskim powstały dotychczas 24 komitety zakładowe, 17 wiejskich i osiedlowych oraz 16 miejskich, miejsko-gminnych i gminnych. Większość powołanych komitetów opracowało konkretne plany działania dotyczące szczególnie przeciwdziałania poczynaniom powodującym chaos, naruszenie norm współżycia społecznego i porządku prawnego. W codziennej działalności OKON wskazuje administracji państwowej i zakładowej oraz różnym organizacjom problemy natury politycznej, społecznej i gospodarczej wymagające bieżącego rozwiązania.// Aktyw partyjny z niepokojem obserwuje i ocenia nasilenie działań propagandowych rządu USA, skierowanych przeciwko Polsce, zapowiadana “ogólnoświatowa audycja telewizyjna” może – jak się ocenia stanowić zachętę dla b. działaczy i aktywistów “Solidarności” spod znaku KOR, KPN itp. do wzmożenia działań antypaństwowych i antypartyjnych, wykorzystujących rze-

KRONIKA
DZIEŃ 47, 28 I 1982, s.
556

[556] kome “poparcie” ze strony całej opinii światowej. /Nadal na terenie wielu  miast i wsi pojawiają się wrogie ulotki i hasła. / W-wa 26/1/82 godz=nad=Jankowska/ dziękuję potwierdzenia zbiorę przy następnym niech się tylko zgłoszą te kw które mają braki dks #

# //Ulotka, A5, pozioma, pisana ręcznie, pędzlem, czarną farbą:// Wzrost cen to głód i nędza dla narodu. #

WIERSZYK: # Coś wygląda zza jałowca, / czy to baran czy to owca? / To nie baran ani/owca, / tylko wredny ryj /pysk/ zomowca. #

FAKTY # W ub. piątek zakończył się proces trzech robotników Telpodu oskarżonych o kontynuowanie działalności związkowej i organizację strajku w zakładach. Najwyższy wyrok wniósł 2,5 roku w zawieszeniu. # Patroli na ulicach prawie nie widać. # Na ul. Szujskiego posterunek pod bronią i kilka aut milicyjnych przed hotelem nauczycielskim. //Może kwatera ZOMO?// # Na murze przy ul. św. Marka duży czarny napis: “Gotowość strajkowa studentów UJ” i “Wilno – Katyń – Lwów – nie!” “Sowiecka mać!!” # Ktoś przywiózł ze wsi do miasta olbrzymiego białego koguta od krewnego, który ma fermę kur, teraz ją likwiduje z braku pasz i sprzedaje koguty rozpłodowe. # Na Rondzie Grunwaldzkim stoją 4 rusztowania z tablicami na plansze propagandowe – wszystkie są zupełnie puste. #

ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH # Szczegóły strajku w AM. W poniedz. 14.12.81 proklamowano strajk. Żądania strajkowe podpisał również rektor AM Gryglaszewski. Podpisu oraz przekazania do władz odmówiła dyrektor kliniki /kobieta – również I sekr. PZPR AM;. Po perswazji przesłała te żądania dalej. Rektor Gryglaszewski złożył w trakcie strajku rezygnację z funkcji. Władze wojskowe nie podjęły w tej sprawie decyzji. Tymczasem kadra profesorska złożyła protest przeciwko decyzji rektora, co prawdopodobnie wpłynęło na to, iż pozostał on na swoim stanowisku. # W liceum w N. Hucie pojawiły się ulotki: Dnia 29.1. w Kościele Mariackim o godz. 17.30 odbędzie się msza św. w intencji

KRONIKA
DZIEŃ 47, 28 I 1982, s.
557

[557] Lecha Wałęsy. Swoim udziałem dasz dowód swej solidarności ze wszystkimi więzionymi internowanymi. Po następnej przerwie ulotka została zdarta przez nauczycielkę na polecenie dyrektora. # Na szosach przelotowych na granicach większych miast urządzone są stałe posterunki, niektóre nawet ze szlabanami, kontrolujące pojazdy. # Kilka dni temu olbrzymi tłum ustawił się przed sklepem futrzarskim na ul. Floriańskiej. porządku pilnowała MO, wpuszczając do sklepu swoich ludzi, również w mundurach. Sprzedawano kożuchy po starych cenach. Tłum się niecierpliwił, kobiety pomstowały. Wreszcie wystąpił jeden człowiek, który zarzucił milicji nieuczciwość. Zabrano go do stojącego nieopodal gazika. Tłum otoczył gazik i człowieka tego musiano wypuścić. Po całym zajściu u MO odjechała nie wzywając pomocy innych jednostek. # Wyszedł już drugi nr studenckiego pisma “Póki my żyjemy”. #

LUDZIE MÓWIĄ # Gila aresztowano w wyniku wsypy. Ukrywał się w mieszkaniu dalszej rodziny. # Dziś o 17.30 ma być msza św. za Lecha Wałęsę a o 18 za internowanych. # W pierwszym dniu wykładów na AM aresztowany został student Bogdan Klich z III r., idący indywidualnym tokiem studiów. Był przewodniczącym NZS AM oraz działaczem KS AM. Z 3 innymi więźniami przebywa w celi na Mogilskiej. Zapytano go za co go aresztowano, odpowiedział – za wolność. Na razie nie jest załamany. # Pilch – działacz “S” w Montinie oskarżony o zorganizowanie strajku, otrzymał w sądzie rok z zawieszeniem, ponieważ lekarz stwierdził że choruje psychicznie. # Pracownicy instytutów nauk politycznych na uczelniach otrzymują polecenie przeprowadzenia 2-godzinnych zajęć wyjaśniających wszystkim grupom studenckim konieczność wprowadzenia stanu woj. Jeden z asystentów SGPIS w W-wie przez te 2 godz. czytał tylko tekst dekretu o stanie woj. i  został za to zwolniony z pracy. # Wielu ludzi zwróciło uwagę na wyjątkowo wredne przemówienie Przymanowskiego w Sejmie. M.in. chodzi im o wyśmiewanie Reagana jako aktora, o to, że wg niego administrację należy chwycić za mordę itd. # W obawie przed konfiskatą bydła chłopi masowo sprzedają je w punktach skupu, w tym także np. maciory. Skup więc chwilowo wzrasta, ale nie

KRONIKA
DZIEŃ 47, 28 I 1982, s.
558

[558] ma żadnych szans na odbudowę tak zniszczonego pogłowia. # chłopi nie chcą na 82 r. kontraktować buraków cukrowych, bo nie ma nawozów sztucznych. # # Górnicy starają się jak najmniej pracować w ciągu kilku dni tygodnia i pod różnymi pozorami /np. choroby/

 nie przychodzą do pracy, natomiast w soboty i niedziele zjawiają się gromadnie, żeby otrzymać przysługujące za te dni wysokie wynagrodzenia. # Jakiś tydzień temu w Gdańsku była jakaś rozróba młodzieży, interweniowała milicja i wówczas wojsko występując w obronie młodzieży pobiło milicjantów. # Doc. Józef Lipiec został odwołany ze stanowiska rektora WSP w Rzeszowie. # Od marca przejazd tramwajem ma kosztować 5 zł, a autobusem 7 zł. # Doc. Wielgosz z AGH ma zostać szefem nauki w KW. #

DOWCIPY # Do urzędu zatrudnienia zgłasza się element w ramach przymusu pracy. Pytają go: czy chcecie pracować dla “S”? – No, ewentualnie… – odpowiada element. A dla związków branżowych? – To już chętniej. – A dla KC? – Oczywiście, jak najbardziej! – A jaki wy właściwie macie zawód? – Grabarz. # Kto ma sto zębów i 2 jaja? – Krokodyl. – A sto jaj i 2 zęby? – Biuro Polityczne KC PZPR. # Uzupełnienie do dowcipu, że Reagan w ramach sankcji odmówił dostaw części zamiennych do Breżniewa: pierwszą ofiarą tych sankcji jest Susłow. # //Dowcip przyniesiony przez ucznia II kl.:// Rodzice pytają synka, co chciałby na gwiazdkę? Na to dziecko: jeżeli na pięcioramienną, to nasrać. # O jedno nie wolno pytać wojewody płockiego: o to, jak mu się powodzi. # Dlaczego Urban nie siada koło ministra finansów? Żeby nie wyglądać jak półdupek zza krzaka. A dlaczego nie siada koło Glempa? Żeby się uszami nie zahaczać. # Przedstawiciele różnych krajów rozmawiają na temat wyjazdów zagranicznych. Polak: u nas łatwo wyjechać, trzeba mieć tylko paszport i konto z dolarami. Czech: u nas gorzej, nie każdego puszczają. Niemiec: u nas różnie, tu łatwiej, tam trudniej. Rosjanin: my wyjeżdżamy przeciętnie co 12 lat. W 1945 r. byłem w Berlinie, w 1956 – w Budapeszcie, w 1968 r. w Pradze. Teraz chciałem wyjechać do Warszawy, ale mnie nie puścili, bo 2 lata temu byłem w Kabulu. # Nowy taniec polski: jaruzelka. Tończy się go normalnie, tylko bez podskakiwania. #

KRONIKA
DZIEŃ 47, 28 I 1982, s.
559

[559] # Breżniew pyta Susłowa: jak się nazywał ten słynny angielski wódz z czarną opaską na oku? – Nelson. – A ten nasz rosyjski wódz, też bez oka? – Kutuzow. – A ten z Izraela, co pobił Arabów? – Dajan, ale o co właściwie chodzi? # Jak zlikwidowano zator lodowy pod Płockiem? Jaruzelski kazał napisać na lodzie Solidarność i wypuścił Zomowców z pałami. # Jaruzelski wyjeżdża na jakiś czas na Krym i prosi Wałęsę, żeby go na ten czas zastąpił, ale pod 3 warunkami: 1/ żeby jak wróci w sklepach były pełne półki, 2/ były mieszkania dla wszystkich, 3/ nikt nie chodził do kościoła. Kiedy wraca, wszystko jest tak jak chciał. – Jak to zrobiłeś – pyta Wałęsę. Ten odpowiada: zupełnie prosto: po pierwsze zamknąłem granice ze wschodem i zaraz półki zrobiły się pełne, po drugie otwarłem granice na Zachód i zaraz mieszkań starczyło dla wszystkich, po trzecie zarządziłem trzy tygodnie modlitw za zdrowie Breżniewa. # Dziennikarz telewizyjny prosi chłopca: powiedzcie coś do kamery. Ale chłop się wykręca. – Powiedzcie, to was usłyszy cała wieś. Ale chłopu to nie wystarcza. – Cały kraj będzie was słyszał – zachęca dalej dziennikarz. Ale i to chłopu za mało. – Cały świat. – Na pewno cały świat? – Na pewno. – Ameryka też? – Też. – No to dobrze – mówi chłop i zwracając się do kamery krzyczy: Ratunku!!! # Internowanych działaczy “S” pytają, gdzie chcieliby wyjechać w związku z możliwością opuszczenia kraju: do stanów czy na Syberię? – Oczywiście do stanów. – No to pojedziecie do Kazachstanu. # Co oznacza skrót PKO? Po coś kurwa oszczędzał? #

RYSUNKI SATYRYCZNE //znane tylko z opowiadań:// # Akwarium, w nim duży sum z obwisłymi smutno wąsami obserwowany przez wronę z wybałuszonymi oczami. # # Idzie wrona po śniegu, zostawia za sobą ślady w kształcie sierpa i młota. Wrona ogląda się na ślady i mówi: do diabła z taką konspiracją! #

OPINIE # Zapowiedziane podwyżki cen nie wywołują specjalnego wrażenia. # Pracownik fiz. dużego zakładu pracy w woj. rzeszowskim: robotnik dobrze pracujący, który obecnie zarabia dużo, dostanie małą rekompensatę, robotnik zły, mało zarabiający – dostanie dużą rekompensatę i będzie zarabiał mniej więcej tyle, co robotnik dobry. Po co więc ten dobry ma dobrze pracować? # Po 13.12

KRONIKA
DZIEŃ 47, 28 I 1982, s.
560

[560] Stefan Olszowski nie miał żadnego większego publicznego wystąpienia. #

PRASA # TL. – Zapowiedziany na 31.1. amerykański program tv poświęcony Polsce nazywa TL “showem zdrajców”. – Olszowski udzielił wywiadu Literaturnoj Gaziecie, cytowanej przez TASS. Fragmenty: Antyludowy charakter poczynań “S” polegał na tym, że burząc gospodarkę i dyskredytując politykę PZPR, godząc w ideologię dążyła ona do rozbicia państwa. Stan woj. był ciosem, który sparaliżował kontrrewolucję. Nie znaczy to jednak, że kontrrewolucja została zlikwidowana. potrzebna jest zdecydowana walka, aby sprawę doprowadzić do końca. //Tak oto beton krajowy wypowiada się ustami TASSa.// # GDE zamieszcza listę nowych cen podstawowych artykułów spożywczych, opału i energii. Nowe ceny są 2-5 razy wyższe od dotychczasowych. Np. cukier drożeje przeszło 4-krotnie, masło przeszło 3-krotnie, mleko tak samo, sól 6-krotnie, margaryna 3,5-krotnie, kiełbasa zwyczajna 4-krotnie, szynka wieprzowa gotowana 3-krotnie, elektryka 2-krotnie. – Zaopatrzenie w pierwszym kwartale br. będzie gorsze niż przed rokiem. Mniej będzie: masła, drobiu, bielizny bawełnianej, obuwia. #

PR. # Każdego dnia otrzymujemy informacje o powstawaniu nowych obywatelskich komitetów ocalenia narodowego. – PKC broni nas przed zdzierstwem przedsiębiorstw. Nieprawdziwe są plotki o przysłowiowych już garniturach męskich po 20 kilka tys. zł. #

RADIO ZACHODNIE # RWE. – Wicemin. Stachura ujawnił, że 12 tys. osób podpisało deklaracje lojalności, 750 osób odmówiło ich podpisania. – Reagan zapowiedział nowe sankcje wobec ZSRR i Polski. # R. Watykan. – Austriacki Caritas poza żywnością przysłał do Krakowa transport wina mszalnego, które brak sygnalizowali polscy biskupi. #

TVP # DTV.- Przełamywanie zatoru lodowego nie daje efektów. Od poniedziałku nastąpi ewakuacja dzielnicy Radziwie w Płocku. # # #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *