57. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 7.2.1982 r.

57. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 7.2.1982 r.

KRONIKA
DZIEŃ 56/57, 6/7 II 1982, s.
703

[703 cd.] FAKTY # Wśród innych modlitw w czasie mszy św. ksiądz powiedział również: módlmy się za poległych robotników Śląska, Wybrzeża i Poznania, aby ich ofiara nie poszła na marne. #

LUDZIE MÓWIĄ # W Katowicach ZOMO otrzymało anonimowy telefon, że na dworcu podłożono bombę zegarową. Liczne siły ZOMO pojechały na dworzec, gdzie znalazły paczkę a w niej dwa stare budziki. W tym samym czasie studenci okleili całe miasto ulotkami. # W Krakowie pojawiły się nekrologi, na których umieszczono nazwisko Jaruzelskiego. Autorami pomysłu jest młodzież szkolna, z której część została aresztowana. #

PR. # Wprowadzone nowe cło na samochody osobowe, także obejmujące samochody polskiego pochodzenia, w wysokości 100 zł za 1 kg. Chodzi o zmniejszenie importu samochodów z zagranicy i skierowanie zainteresowania na eksport wewnętrzny. //Czyli: drenujemy dewizy wszelkimi sposobami, a że mamy w ogóle mało samochodów w stosunku do potrzeb – to władz nie obchodzi. // – Dzienne wydobycie węgla w sobotę wyniosło 599.745 ton. # # #

KRONIKA
DZIEŃ 57, 7 II 1982, s.
704

[704] UZUPEŁNIENIA # Uzupełnienie do 54. DO z 4.2.82 # DTV. – W dniu 8.2. rozpoczynają zajęcia wszystkie lata studiów na uniwersytetach. – W związku z rocznicą urodzin Kościuszki prezenter podaje jego życiorys starannie omijając słowa “rosyjski”, “moskiewski” itp. Mówi więc, że Kościuszko “staje na czele powstania przeciwko zaborcom”, “pod Racławicami stacza pierwszą bitwę Powstania Kościuszkowskiego”, “Powstanie Kościuszkowskie ponosi klęskę”, “Po dwuletnim pobycie w niewoli w Petersburgu…” /Oto przykład, jak propaganda komunistyczna boi się akcentów antyrosyjskich. // # DTV-3. – Spotyka się tu i ówdzie poglądy, jakoby konta dolarowe miały być zablokowane lub złożone na nich kwoty wypłacane w złotówkach. Są one bezpodstawne. Zapowiedziano dalsze rozszerzenie zakresu korzystania z kont przez ich właścicieli. #

RADIO ZACHODNIE # RWE. – Przepisy prawne uzasadniające utworzenie ośrodków odosobnienia, w których internowano działaczy “S” są zaskakująco zbieżne z przepisami, na mocy których utworzono ośrodek odosobnienia w Berezie Kartuskiej w 1934 r. – Sekretarz Hiszp. Partii Kom. Carillo powiedział, że nie widzi różnic między reżimu faszystowskim a reżimem panującym w ZSRR. # # GA. – TL podała, że ograniczenia importu sprawiły, że wiele zakładów ograniczyło produkcję. – Nakaz internowania Wałęsy został wydany przez KW MO w Gdańsku z numerem 182. Wałęsa w liście do Le Monde oświadczył, że doręczono mu ten dokument 26 stycznia. – Żona Wałęsy urodziła córkę, siódme dziecko Wałęsów. Ks. Henryk Jankowski miał dzisiaj zobaczyć się z Wałęsą, poinformować go o tym i spytać, jakie imię chce nadać dziecku. – Odwołano zajęcia na uniwersytetach mimo że był już wyznaczony termin reaktywowania zajęć. Stosowane są też inne represje wobec studentów np. zakaz poruszania się po uczelni. – NZS kolportuje po W-wie ulotkę nawołującą do obchodów w tym miesiącu dnia solidarności studentów. – Wł. Bartoszewski, prezes Pen-Clubu odmówił podpisania za cenę wolności oświadczenia, że nie będzie występował przeciw władzom Polski. – Glemp spotkał się po raz pierwszy od 13.12. z papieżem. – Nazwa ulicy, przy której mieści się ambasada PRL w Belgii ma być zmieniona na ul. “Solidarności”. Ambasada nie została jeszcze o tym poinformowana. #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *