Władysław Tyrański – mój 13 grudnia 1981

Wspomina Władysław Tyrański – prasoznawca, dziennikarz

podwładny Władysława Masłowskiego w Pracowni Analiz Zawartości Prasy Ośrodka Badań Prasoznawczych w Krakowie (1976-84), współprowadzący z nim Małą Polskę, krakowski tygodnik podziemny (1983-89)

Są wydarzenia, które zapadają w pamięć narodu. Możemy zapytać każdego Polaka, co wtedy robił, jak takie doniosłe wydarzenie dotarło do jego świadomości. Dla mnie są to: wybór Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978, wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 i wybory 4 czerwca 1989. Zapamiętałem na całe życie, jak przeżywałem te zdarzenia, gdy rozsadzały naszą codzienność. I pewnie nie jestem w tym odosobniony, zwłaszcza jeśli chodzi o wprowadzenie stanu wojennego w Polsce . Z tego wydarzenia jest mnóstwo relacji. Ja dokładam swoją, w której przewija się postać Władysława Masłowskiego.