64. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 14.02.82 r.

KRONIKA
DZIEŃ 63/64, 13/14 II 1982, s.
790

64. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 14.02.82 r.

FAKTY # Ulicą w Krakowie szedł nobliwy staruszek, ok. 80-tki, ubrany w ciemne kolory. Powszechną uwagę zwracały jednak jego buty: wysokie do pół łydki, czerwone, ozdobione suto białym futrem, ostatni wystrzał młodzieżowy na po nartach. //Prawdopodobnie tylko takie mógł kupić w sklepie// #

ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH # Są naciski, aby weryfikować sędziów krakowskich, bo wydają oni zbyt łagodne wyroki za kontynuowanie działalności związkowej. #

KRONIKA
DZIEŃ 64, 14 II 1982, s.
791

[791] # Studenci urządzili w Miasteczku demonstrację dźwiękową, hałasując w domach akademickich, wznosząc okrzyki na cześć Wałęsy, NZS i “S”. # Taksówkarz twierdzi, że przydział benzyny pokrywa 1/3 jego zapotrzebowania. Zarobki taksówkarzy spadają, nie ma mowy o odłożeniu czegoś na nowy samochód. Kilku taksówkarzy zwróciło koncesje. Ludzie uważają, że benzyna jeszcze podrożeje, bo nie wolno zmienić taksometru na podwyższoną niedawno taryfę. # Instruktor rolniczy twierdzi, że chłopi lada dzień spodziewają się komunikatu o obowiązkowych dostawach. # Zakopane jest b. dobrze zaopatrzone. W sklepach są jeszcze materiały ubraniowe i wiele innych artykułów po starych cenach, nieosiągalnych w Krakowie i innych dużych miastach. # W pobliżu szlaków turystycznych w Tatrach na śniegu są napisy pisane ręką: “Śmierć PZPR”, “Jaruzelski buc” itp. # Żeby zjechać z Kasprowego, trzeba mieć zezwolenie na pobyt w strefie nadgranicznej. Po zezwolenie trzeba stać w kolejce cały dzień. # Góralka ze Strążyskiej nie wiedziała, czy jej dom jest objęty strefą nadgraniczną, poszła więc zapytać o to na milicję. Okazało się, że milicjant nie wie w ogóle, gdzie jest ta cała Strążyska. #

LUDZIE MÓWIĄ # Wzmożony ruch wojska i milicji w NH spowodowany  jest m.in. montowaniem manifestacji, jaka ma się odbyć w związku z procesem Gila. # Ciężko pobito St. Zawadę, byłego działacza “S” HiL i Reg. Małopolska, który wystąpił w TV w pierwszych dniach stanu woj. Inna wersja: Zawada został zastrzelony. # Wkrótce chleb będzie na kartki po 30 dkg na osobę dziennie. # Oddali legitymacje partyjne: Łomnicki, Dmochowski, Świderski, Ryszard Kapuściński, prof. socjologii Sikora. # Tydzień przed ostatnią sesją Sejmu Małcużyński zwrócił się z prośbą do pewnego klasztoru w W-wie o umożliwienie mu przeprowadzenia kilku parogodzinnych rozmów z pos. Zabłockim. Zgodę uzyskał i rozmowy odbyły się. Chyba bał się rozmawiać w miejscu publicznym, nie chciał narażać znajomych, nie chciał też korzystać z mieszkania swojego ani Zabłockiego. # Jeden z klasztorów w W-wie jest chyba obserwowany, bo w kamienicy naprzeciw wejścia do klasztoru ta sama baba przez cały tydzień myła codziennie przez parę godzin

KRONIKA
DZIEŃ 64, 14 II 1982, s.
792

[792] to samo okno. # Któregoś styczniowego dnia w Katowicach jeden ze studentów zatelefonował na posterunek MO na dworcu, że w torbie podróżnej w hallu dworca jest bomba zegarowa. zarządzono alarm i po dość długim szukaniu znaleziono torbę z 3 głośno tykającymi budzikami, upchanymi w gazetach. przez ten czas studenci obkleili inne pomieszczenia dworca i najbliższych murów ulotkami. # Pracownik “Vistuli” opowiada, że któregoś dnia w styczniu 2 jego kolegów siedziało w barze przy ul. Bohaterów Stalingradu i piło wino. Przyszło 2 milicjantów, wzięło ich z sobą do samochodu i obu po kolei pobiło pałkami, najpierw na ławce, ale potem – ponieważ trudno się było zamachnąć – na podłodze. Żadnych powodów pobicie nie było. Obaj nie należeli do “S”. Do domu wrócili dopiero po paru godzinach. #

DOWCIP # //Stary, przerobiony:// Przychodzi obywatel do urzędu, żeby zmienić imię. Imię? – dziwi się urzędnik – A jak się nazywacie? – Albin Dupa. #

OPINIE: # Taksówkarz i rencista /40 l./: Jaruzelski to dobrze zrobił, a ci co piszą “Wiosna nasza” są podburzani przez Zachód. Z opinią tą nie zgadza się robotnik /mistrz/. #

PR. # Federacja Konsumentów będzie walczyła o to, żeby za lodówkę standardową uznać także lodówkę 200-litrową a nie tylko 160-litrowe. //Oto piękny przykład problemu, którym dzisiaj żyje cały naród i któremu warto poświęcić czas antenowy w niedzielne południe.// #

TVP # DTV. – W Poznaniu były zajścia uliczne. Sto kilkadziesiąt osób zatrzymano, z tego większość już skazano. Demonstracje zostały zwołane ulotkami. //Komunikat znowu ogłoszony 24 godziny po fakcie//. # DTV: mały reportażyk o bombie skonstruowanej domowym sposobem z budzika i górniczych ładunków wybuchowych podłożony na stacji benzynowej gdzieś koło Legnicy, w pobliżu szpitala i szkoły. Informację zaczęto w zupełnie pogodnym nastroju: pokazano ulice miasta w wolną sobotę, po  których to ulicach, jak opowiadał komentator, spacerowało wielu ludzi a wśród nich mężczyzna z siatką. Tę siatkę znalazł

KRONIKA
DZIEŃ 64, 14 II 1982, s.
793

[793] między ścianą a jakąś beczką pracownik stacji, który przykładnie spełniając swoje obowiązki sprawdzał przed rozpoczęciem pracy, czy wszystko jest w porządku i zawiadomił milicję, która zabrała bombę do analizy. Następnie jakiś wojskowy obrazowo opowiedział o możliwych skutkach wybuchu. Sprawcy nie znaleziono. //Skąd jednak wiedziani, że był nim mężczyzna z siatką?// # Pojawiła się znowu popularna spikerka Edyta Wojtczak, która zniknęła z ekranu 13.12. //Były nawet pogłoski o jej internowaniu lub aresztowaniu.// # Magazyn Świat: Wizyta premiera Francji w Polsce została odwołana przez rząd PRL 11.12.81. Termin wizyty wyznaczono pierwotnie na 16.12.81. # Program rolny: Mówi chłop: żeby w zeszłym roku  można było dostać nawozy, trzeba było kontraktować zboże, dlatego chłopi kontraktowali więcej niż można było obsiać a otrzymany nawóz przeznaczali pod inne uprawy. Z kontraktacji się nie wywiązywali. Tak robili wszyscy, bo inaczej nie dostaliby ani kg nawozu. #

RADIO ZACHODNIE # RWE. – Po rozruchach w 1976 r. niektórych robotników skazano na kary po 10 l. więzienia. Wszyscy zostali zwolnieni po roku. – TASS wycofał bez wyjaśnień swój komunikat o zaostrzeniu rygorów stanu woj. w Świdniku. //Znowu jakaś niejasna ingerencja; o strajku w kop. Ziemowit też bodajże jako pierwszy informował TASS.// # GA – Na demonstracje w Poznaniu władze odpowiedziały zaostrzeniem przepisów stanu woj. i zbiorowym procesem 162 osób. # # #

UZUPEŁNIENIA # Uzupełnienie do 62. DO z 12.2.82. TEKSTY # //Ulotka A5, pozioma, powielana 1-stronnie z matrycy białkowej, kolorem bordowym, tekst przepis. na masz. z małą czcionką:// RODACY! / Według uzyskanych informacji przekazanych nam z Gdańska Wojsko Polskie dołączyło do strajkujących stoczniowców!!!/ ŻOŁNIERZE! … //następuje tekst odnotowany w DO od wiersza 3 od dołu na s. 53 do wiersza 14 na s. 54, i dalej:// Huta im. Lenina dnia 15.XII.81 godz. 17.10 / Przeczytaj, przekaż innym, włącz się do naszej akcji informacyjnej. #

# //Ulotka A4, powielona 1-stronnie z matrycy białkowej, obejmuje 3 teksty. Tekst 1. jest komunikatem nr 1 KKS w Gdańsku zamieszczonym na s. 30 i nast. DO. W stos. do tekstu ze s. 30 tekst ten różni się następującymi szczegółami:

KRONIKA
DZIEŃ 64, 14 II 1982, s.
794

[794] brak w nim określenia “godz. 13.30”, po słowach “zgodnie z brzmieniem uchwały” na s. 30 następuje zwrot “z dnia 4 grudnia br. podjętej w Radomiu oraz uchwały Komisji Krajowej z dnia 12 grudnia…” itd., zamiast zwrotu “ludzi pracy w Polsce” na s. 31 dół, jest zwrot “ludzi pracy w PRL / Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność””. – Tekst nr 2 jest Uchwałą nr 2 KS HiL podaną w DO na s. 36. Tekst nr 3:// UCHWAŁA Nr 3 KOMITETU STRAJKOWEGO HiL z dnia 14.XII.br. Wprowadzony stan wojenny… //i dalej wg tekstu zamieszczonego na s. 56 i nast. DO, z opuszczeniem słów “i MKS”.// #

UZUPEŁNIENIE do DO z 4.2.82. RADIO ZACHODNIE # GA. – Przywódcy NSZZ “S” Reg. Mazowsze, którzy nie zostali aresztowani, wydają własne pismo “Tygodnik Wojenny”. Konspiracyjny kolportaż zorganizował Zb. Bujak przy pomocy “Andrzeja”. Pismo obejmuje 4 strony powielane. Treść nru 1-2 z 7.I.82 : 1. Apel L. Wałęsy z 15.12.81, m.in.: “Nie dajmy się załamać. Podejmując strajk w dużych zakładach pracy, w małych stosując bierny opór. W razie interwencji wojska nie reagujemy. /…/ Bądźmy solidarni. /…/” 2. Oświadczenie prawników UJ o nielegalności stanu woj. i WRON. 3. Wyjaśnienie prawników co do uprawnień internowanych do obrony prawnej, paczek itp. Nazwiska adwokatów, do których należy zwracać się z prośbą o pomoc. 4. Miejsca obozów dla internowanych, nazwiska niektórych internowanych i miejsca ich pobytu. 5. Niepełny wykaz strajkujących zakładów pracy i tych, które stosują bierny opór. 6. Represje władz wobec społeczeństwa. Sprawa deklaracji lojalności oraz przykłady przygotowanych oświadczeń. 7. Opis wydarzeń w kop. Wujek, m.in. wiadomość z listu do bpa Dąbrowskiego, w którym stwierdza się, że zginęło tam 7 górników. 8. Masowe wystąpienia z PZPR, m.in. Ernest Bryll, Warmijski, P. Łomnicki, cała org. part. teatru Atheneum, P. Kuncewicz, Instytut Chemii Fizycznej i Organicznej PAN w W-wie. 9. Tekst “Co robić” z 16.12.81 podpis. przez Janasa i Kulerskiego//s. 36/1 DO – z niewielkimi zmianami//. 10. Życzenia Zb. Bujaka z okazji świąt. 11. Apel Zb. Bujaka o wygaszenie świateł w mieszkaniach od 13.1. codziennie a później 13 dnia miesiąca w godz. 21-21.15 na znak naszej jedności i solidarności. #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *