173. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 3.6.82 r.

173. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 3.6.82 r. [1245] TEKSTY # //8 zdjęć fotograficznych 9×13 cm tekstu drukowanego na 8 stronach prawdopodobnie o formacie ok. 20×15 cm. Zdjęcia i odbitki robione nie fachowo, nie ostro, jakby przez szybę. Być może są zdjęcia

Czytaj dalej 173. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 3.6.82 r.

187. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 17.06.82

187. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 17.06.82 [1263] DOKUMENTY # //Pismo A5, poziome, na druku kserografowanym z maszynopisu, z wypisanymi na maszynie danymi:// NK/727/82 //czerwona pieczęć pozioma:// “CEBEA” Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przem. Budowy Urządzeń Chemicznych ul. Dzierżyńskiego 114/116 30-133 Kraków 0029593 19 /

Czytaj dalej 187. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 17.06.82

189. DZIEŃ OKUPACJI sobota 19.6.82 r.

189. DZIEŃ OKUPACJI sobota 19.6.82 r. [1267] TEKSTY # // 4 karty A4, spięte zszywką, dwustronnie powielane z matryc białkowych, łącznie 8 stron numerowanych kolejno. Str. 1: winieta tytułowa wysokości 4 cm złożona ze znaków o prostym rysunku, wykłutym szpilką.

Czytaj dalej 189. DZIEŃ OKUPACJI sobota 19.6.82 r.

191. DZIEŃ OKUPACJI poniedziałek 21.6.82 r.

191. DZIEŃ OKUPACJI poniedziałek 21.6.82 r. [1287] TEKSTY # //Ulotka A4, powielana dwustronnie z matrycy białkowej. Winieta tytułowa rysowana odręcznie, litery wysokości ok. 1 cm naśladujące krój tytułu “Gazety Krakowskiej”, z tym że w miejscu rysunku orderu – kotwica Polski

Czytaj dalej 191. DZIEŃ OKUPACJI poniedziałek 21.6.82 r.

192. DZIEŃ OKUPACJI wtorek 22.6.82 r.

192. DZIEŃ OKUPACJI wtorek 22.6.82 r. [1297] TEKSTY # ZBIGNIEW ROMASZEWSKI – SIERPIEŃ 1980. GRUDZIEŃ 1981 – CO DALEJ ? // Broszurka sporządzona z 4 kart A4, zadrukowana dwustronnie, poziomo, zmniejszonym na kserografie pismem maszynowym, złożonych na pół i spiętych

Czytaj dalej 192. DZIEŃ OKUPACJI wtorek 22.6.82 r.

193. DZIEŃ OKUPACJI, środa 23.VI.1982 r.

193. DZIEŃ OKUPACJI, środa 23.VI.1982 r. [1327] TEKSTY. # //Ulotka, powielana 1-stronnie z maszynopisu czarnym drukiem, 1/3 formatu A4, tekst w ramce złożonej z gwiazdek:// UCHWAŁA KRAKOWSKIEJ KOMISJI WYKONAWCZEJ NIEZALEŻNEGO ZRZESZENIA STUDENTÓW / KKW NZS wzywa całe krakowskie środowisko akademickie

Czytaj dalej 193. DZIEŃ OKUPACJI, środa 23.VI.1982 r.

194. DZIEŃ OKUPACJI, czwartek 24.6.82.

194. DZIEŃ OKUPACJI, czwartek 24.6.82. [1345] TEKSTY # //Pismo “Solidarność” nr 34/4. 2 kartki A4 spięte zszywką, dwustronnie kserografowane lub drukowane inną techniką, tworzące razem 4 strony numerowane. Druk zmniejszony na kserografie, pierwotnie chyba złożony ze składopisu lub podobną techniką.

Czytaj dalej 194. DZIEŃ OKUPACJI, czwartek 24.6.82.