49. DZIEŃ OKUPACJI sobota 30.01.82 r.

49. DZIEŃ OKUPACJI sobota 30.01.82 r.

KRONIKA
DZIEŃ 49, 30 I 1982, s.
593

[593] RYSUNKI # Rysunek form. A9 na pap. kredowym, bardzo wyraźny druk, nieznana technika, Wałęsa wykonujący gest “Kozakiewicza”, pod spodem znak “S” w kolorze czerwonym. Podawany z rąk do rąk. #

# Rysunek A5 na zwykłym pap. 1-stronnie, b. wyraźną czarną farbą, nieznaną techniką: “Sternik” uosabiający partię z gestem “Kozakiewicza”. Podpis: Generałowi naród. #

# Rysunek A6 na zwykłym papierze 1-stronny, b. wyraźny, czerwoną farbą, nieznaną techniką, w trzech wersjach, każda ze znakiem Polski Walczącej i napisem: 1/ Solidarność – Koło Oporu Społecznego, 2/ Strajk żółwiowy, 3/ Cokolwiek by się nie działo trzeba abyśmy trwali. #

FAKTY # W Kościele Mariackim odbyła się msza św. za L. Wałęsę i internowanych # Wyniki akcji “Solidarność z “S”” na os.  Piaski Wielkie, Wola Duchacka, Kozłówek. Ok. 19.30 w wielu mieszkaniach gaśnie światło. Znacznie więcej świec jest w oknach niż podczas podobnej akcji w dniach Świąt Bożego Narodzenia. Średnio w jednym bloku kilka do kilkunastu świec w oknach, znacznie więcej mieszkań zaciemnionych. Są xx ciemne całe segmenty bloków np. klatki schodowe. Ok. godz. 20 większość świec gaśnie, niektóre jednak palą się do godz. 21. //Jest to prawdopodobnie efekt ulotek podających czas demonstracji – 20.30 – 21. Akcja taka ma znaczenie tylko psychologiczne, co jednak w tej chwili jest b. ważne. // # Mimo sprawnej akcji ulotkowej /ulotki przekazywane z ręki do ręki, naklejane w windach, informacje w zachodnich audycjach radiowych/ akcja gaszenia świateł i wystawiania świec w oknach na znak solidarności z “S” przyniosła b. nikłe rezultaty. # Sobota godz. 22.30, na Rondzie Grunwaldzkim w Krakowie olbrzymi ruch jak na tę porę dnia i tygodnia – w sumie na

KRONIKA
DZIEŃ 49, 30 I 1982, s.
594

[594] przystankach i chodnikach 100-150 ludzi. Wszyscy spieszą się do domów przed godziną milicyjną. #

LUDZIE MÓWIĄ # Stanisław Kania jest szefem kancelarii Sejmu. # W jakiejś wiosce pod Bochnią trwa cud. Na drewnianym krzyżu wyrasta guz, który tworzy już połowę twarzy Chrystusa. Tłumy odwiedzają to miejsce, modlą się, palą świeczki. # W dniu rozpoczęcia zajęć na Politechnice Wrocławskiej aresztowano, zapewne dla postrachu, działacza studenckiego współpracującego poprzednio z “S” Bernarda Afeltowicza. # Dwie studentki rozmawiały przez telefon. Kiedy jedna zaczęła się żalić, że nie ma zajęć na uczelniach i wobec tego kiedy one zdążą się przygotować do egzaminów, w słuchawce nagle rozległ się męski głos, prawdopodobnie pochodzący od osoby podsłuchującej rozmowę: no, no, trzeba się było uczyć wtedy, jak był na to czas, a nie strajkować… # Stosunkowo dużo świeczek w oknach paliło się w  miasteczku studenckim. Studenci otwierali okna, wychodzili na balkony, śpiewali Boże coś Polskę, rotę, kolędę “S” i hymn. Zapalali przy tym gazety, które płonęły na balkonach. Kilka suk milicyjnych czuwało nieopodal. Żadnych incydentów jednak nie było. #

OBYCZAJE # Kupując gazetę podobno mówi się: Poproszę tę kurwę. #

DOWCIPY # Jaruzelski dostał na gwiazdkę szklany nocnik. Żeby mógł zobaczyć, co narobił. # Przychodzi ZOMO do lekarza z siekierką w plecach. Lekarz: co, teściowa? Zomo: Nie, wujek. #

OPINIE # W swoim przemówieniu Sejmowym Przymanowski żalił się, że nie dostał zaproszenia na Kongres Kultury Polskiej, podobnie jak Żukrowski. Żukrowski uniósł się honorem i na Kongres nie przyszedł, a Przymanowski przyszedł. Nie miał więc nawet krzty godności osobistej… # CA podał informację, że Wałęsa wezwał do protestu przeciwko podwyżce cen, z zastrzeżeniem, aby protest ten miał charakter wystąpienia politycznego i nie rzutował negatywnie na przysz-

KRONIKA
DZIEŃ 49, 30 I 1982, s.
595

[595] łość Związku. Dla wielu słuchaczy informacja ta była niezrozumiała. # Serwis GA razi tendencyjnością. W jednym tylko wydaniu dziennika znalazły się np.: pełna entuzjazmu informacja o akcjach solidarności z “S” w USA i Europie Zachodniej /ludzie skłaniają się raczej do uznania, że akcja ponosiła fiasko np. 500 osób było na demonstracji w Sztokholmie/, na marginesie wiadomości, że ZSRR wyprzedaje złoto i kamienie szlachetne, co świadczy o jego trudnej sytuacji finansowej, w zmianka, że ZSRR świadczy na rzecz Polski 5 mld dol., przesadnie rozbudowana wiadomość o przybyciu do Krakowa delegacji lekarzy i pielęgniarek amerykańskich z pomocą fachową i rzeczową dla Instytutu Pediatrii. #

PRASA # TL. – Oto dzień jak co dzień stanu woj. w pryzmacie głównych tytułów pierwszej strony: Powstaje coraz więcej OKON – praca na rzecz spokoju i porozumienia społecznego, Program rozwoju budownictwa – w ciągu 3 lat mieszkania dla 2 mln. Polaków //obiecanki, cacanki…//, USA dążą do przekształcenia Polski w ognisko napięcia w Europie, Robotniczy głos w sprawach partii, Alarm powodziowy już tylko w 6 województwach, Gospodarka kraju otwarta dla inicjatyw rodaków, Dywersja CIA przeciw Polsce. – Cała 3. kolumna poświęcona cenom i rekompensatom. Do 6 lutego mają być dla emerytów wypłacone 3-miesięczne zaliczki na rekompensaty //żeby zamortyzować uderzenie cenowe//. – Wicepremier Ozdowski wypowiada się o polityce społecznej państwa pt. “Człowiek wartością nadrzędną” //Ktoś jeszcze w to wierzy://. – Dziennik Prawda pisze, że wszystko wskazuje na to, iż proces normalizacji w Polsce obejmuje wszystkie sfery życia. #

PR # Wczoraj górnicy wydobyli przeszło 630 tys. ton węgla. Średniodobowy wydobycie w ciągu ostatnich 4 tygodni wyniosło 625 tys. ton. – Ostatnio nasiliły się napady mieszkaniowe //A co robi MO://. – Roznosiciele mleka nie dostaną rekompensat. #

TVP # DTV – W związku z dobrym sprawowaniem się społeczeństwa rozszerzono zakres usług telekomunikacyjnych: od 10.02. ma działać m/m łączność telefon. oraz telegraficzna bez względu na miejsce zamieszkania pod warunkiem przędło-

KRONIKA
DZIEŃ 49, 30 I 1982, s.
596

[596] żenia dowodu tożsamości przy nadawaniu //ach, jaka ta władza łaskawa!//. – Zniesiono obowiązek uzyskiwania zezwolenia na odbywanie m.in. uroczystości rodzinnych, zebrań straży pożarnych, zebrań wiejskich zwoływanych przez sołtysów itp. – Organizacje spółdzielcze i zawieszone stowarzyszenia rejestrowane otrzymały prawo odbywania posiedzeń zarządów, prezydiów zarządów, komisji rewizyjnych i sądów koleżeńskich. – Wkrótce ukażą się Perspektywy, Życie Literackie, Prawo i Życie, Przekrój, wznowi pracę Kronika Filmowa. – Rada Mikuły rozszerzyła listę artykułów objętych regulowaniem cen przez państwo na artykuły pierwszej potrzeby. – Jaruzelski, przedstawiony po raz pierwszy od niepamiętnych czasów jako przewodniczący WRON, I Sekretarz KC PZPR//!//, gen. armii, spotkał się z przewodniczącym PAX-u Zenonem Komenderem. //Jednym słowem PAX wrócił do łask dzięki Komenderowi, któremu udało się “zawrócić bieg wypadków” i ustawić PAX znowu na pozycji posłusznego lokaja władz.// – Marian Renka “żołnierz cichego frontu” przez 7 lat czekał na legitymację partyjną. Był na liście komunistów przygotowanych do rozwałki przez “S” Mazowsze. – Załoga w moskiewskich zakładach Krasny Eskawator odbyła wiec solidarności z Polską. Protestowała przeciwko ingerencji USA w sprawy Polski. # Program “Whoꞌs Who” okazał się wieloodcinkowym sprawozdaniem z przesłuchania pracowniczki ambasady USA w W-wie podejrzanej o szpiegostwo, bo miała kontakty ze studentami w Krakowie i Gdańsku /młoda babka!/ oraz przewoziła ulotki KPN w bagażniku swojego samochodu. Zdjęcia z przesłuchania robione ukrytą kamerą. Program przypomina propagandowe historyjki z ZSRR w latach 20-tych. #

RADIO ZACHODNIE # RWE. – Dziś cały świat obchodzi na wezwanie prez. Reagana dzień solidarności z “S”. Do wezwania przyłączyły się Parlament Europejski i Międzynar. Federacja ZZ. Demonstracje odbyły się w całej Europie Zach., w RFN – w 100 miastach. W Hanowerze na wiecu Genscher powiedział, że należy pomóc Polsce nawet za cenę własnych wyrzeczeń. Jutro TV USA nada program “Aby Polska była Polską”. Będą w n im relacje z dzisiejszych demonstracji a przemówienia wygłoszą czołowi politycy zachodni, m.in. Reagan, Mitterand, Schmidt, Thatcher. Wystąpią też czołowi artyści amerykańscy. – Wałęsa nawiązał kontakt z członkami władz “S”, pozostających na wolności. Wezwał do protestu przeciwko

KRONIKA
DZIEŃ 49, 30 I 1982, s.
597

[597] podwyżce cen, lecz radził zrobić to tak, aby nie dać władzom powodów do rozbicia związku. Wezwał też do skupienia się na pracy związkowej a nie politycznej. Zgodził się na rozmowy z rządem pod war., że będą uczestniczyli w nich Mazowiecki i Geremek. Rozmów jeszcze nie podjęto. Wałęsa dostał decyzję o internowaniu z datą 12.12.81. Spowodowała to skarga jego żony, która twierdziła, że jeżeli jej mąż nie jest internowany ani aresztowany, to jest przetrzymywany bezprawnie. – Oczekiwane od kilku tygodni plenum KC opóźnia się. Odbędzie się ono prawdopodobnie dopiero ok. 15.2. Opóźnienia te interpretuje się jako przejaw walk frakcyjnych w partii. Wg radia Budapeszt Barcikowski miał oświadczyć na zebraniu partyjnym w Poznaniu, że plenum odbędzie się w połowie lutego. – Ma być wznowiona “Polityka”, ale Rakowski ma kłopoty ze skompletowaniem zespołu. Likwidacja ma ulec Kultura i Literatura, które mają zostać połączone w inne pismo. – Czechosłowacka Karta 77 poparła naród polski w jego walce o wolność. – Mowę sejmową Jaruzelskiemu napisał Rakowski. – Na posiedzeniu sejmu obecny był pos. Kania a nieobecny pos. Reiff. – Komender i Reiff służyli razem do mszy św. w kościele OO Marianów, gdzie pobierali nauki. Wtedy zaprzyjaźnili się. – Jan Świderski, aktor i dyrektor teatru Atheneum, złożył legitymację partyjną. # # # #

UZUPEŁNIENIA # Uzupełnienie do 18. DO z 30.12.81. PRASA. # Wiadomości Szczecińskie. – Zapotrzebowanie na usługi repasaczek wzrosło kilkakrotnie. Klientki przynoszą całe worki rajstop i pończoch do naprawy. – Dantejskie sceny na poczcie. 4 godziny trzeba stać w kolejce, aby nadać telegram. #

# Uzupełnienie do 27. DO z 8.1.82 r. PRASA # GDW. – Apel wojewody gdańskiego “o zaniechanie korzystania z pojazdów”, zwłaszcza o niejeżdżenie poza teren miasta, bo stan dróg nie gwarantuje bezpieczeństwa jazdy ze względu na wielkie opady śniegu. #

# Uzupełnienie do 30. DO z 11.1.82 PRASA # GDW. – Po ataku surowej zimy Trójmiasto powraca do normalnego trybu życia. Na kolei nadal trudna sytuacja. – Jako pierwsza szkoła wyższa wznowiła zajęcia w Gdańsku PWSM. #

KRONIKA
DZIEŃ 49, 30 I 1982, s.
598

[598] # Uzupełnienie do 10. DO z 22.12.81 PRASA # Żołnierz Wolności. – Ordynarny atak na “S” zawarty jest w artykule Norberta Michty. Kilka zwrotów: kontrrewolucyjna działalność, plejada aktorów politycznych, zaślepienie i obłąkańcza wprost ambicja, szaleńcze żądanie władzy za wszelką cenę, “zbawiciele”, “uzdrowiciele”, szalbierzy polityczni, antykomuniści, nacjonaliści, rasiści, kosmopolici, jednostki o skompromitowanej przyszłości. #

# Uzupełnienie do 11. DO z 23.12.81 PRASA # MD. – Na s. 1 skomentowana informacja pt. “Co robić?” podaje, że reporterzy przywieźli porcję pierwszych podnoszących na duchu wiadomości //neopropaganda sukcesu?//. W większości zakładów Doln. Śląska złapano już normalny rytm pracy, w wielu z n ich porządek i dyscyplina są lepsze niż przedtem. Niektórym fabrykom grożą jednak poważne zakłócenia produkcyjne z powodu braku surowców i materiałów. Cała energia musi więc być skierowana na przełamywanie tych zagrożeń. Potrzebne są działania organizacyjne, inicjatywa, zaradność, trzeba sobie wzajemnie pomagać. //Wszystko to pod lufą karabinów.// – Egzekutywa KW PZPR w Wałbrzychu zwraca się z apelem /fragmenty/: Kobiety – Matki! Kobieto – Polko! Matko – Polko! Niebezpieczeństwo zagląda w okna każdego polskiego domu. Od spokoju w każdej rodzinie //?// zależy pomyślność Ojczyzny. Uczyń wszystko, aby zgoda, miłość i wiara w lepsze jutro nie opuściły nigdy progu Twojego domu. Uchroń swego ojca i brata przed tymi, którzy sieją zamęt i niepokój. Uczyń wszystko, aby łzami żalu i rozpaczy nie pisać kart naszej historii. Nie dopuść aby bratobójcza walka… Nie dopuść, aby w tym przetargu brali udział Twoi najbliżsi, nie pozwól na to! Nie dajmy się wciągnąć w awantury rozpętywane przez tych, którzy chcą zniszczyć Ludową Ojczyznę! Ratujmy ją! //nie jest jasne, o co chodzi akurat w Wałbrzychu a ponadto przestanie dramatyczny charakter tego apelu nie koresponduje ze stosunkowo spokojnymi doniesieniami z terenu województwa zamieszczonymi tuż obok apelu.// – Roman Karpiński publikuje obszerny materiał powstały po I Zjeździe “S”, stwierdzając, że program “S” zawierał już w sobie “Scenariusz kontrrewolucji, obok scenariusza stopniowego wrastania w kapitalizm i scenariusza drobnomieszczańskiego socjalizmu. #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *