83. DZIEŃ OKUPACJI piątek 5 marca 82 r.

KRONIKA
DZIEŃ 83, 5 III 1982, s.
923

83. DZIEŃ OKUPACJI piątek 5 marca 82 r.

[923] WIERSZE. # PIOSENKA // Jakakolwiek jest boleść, będzie więcej boleści, / Noc jest czarna, ale będzie czarniejsza. / Dobrze takim, co żyli, ale w porę odeszli / Ty więc nie bierz spraw ludzkich do serca. // Los był prosty, ale będzie krzywy. / Czysta woda zostanie zatruta. / Kto jest mądry, będzie nieszczęśliwy, / A głupiemu szczęcie jak pokuta. // Gwiazda wzejdzie i zaraz przeminie, / Na czekaniu puste lata zbiegną. / Co upadło, zetleje w ruinie / I goryczą będzie ziemskie piękno.// #

TEKSTY. # //Druczek kserografowany, format poziomy A5, typowa odpowiedź MO: // Kraków, dnia ….. 1982 r. J-1/S/82 Ob. ….. W załączeniu zwracam skargę Obywatela /ki/ i jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z treścią art. 43 ust. 4 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym /Dz.U. nr 29 poz. 154/, skargi o uchylenie decyzji o internowaniu mogą wnosić jedynie osoby internowane. Naczelnik Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie. //Na oryginale data i nazwisko z adresem są wypisane na maszynie, w lewym górnym rogu pieczęć podłużna, fioletowym tuszem “Orzeł KOMENDA WOJEWÓDZKA MILICJI OBYWATELSKIEJ w Krakowie 18 L. dz. ……”, na dole podpis. // #

# AKTUALNOŚCI – biuletyn informacyjny Regionalnej Komisji Wykonawczej nr 4  z 9.02.1982 “Solidarność” Małopolska. – Stanowisko Regionalnej Komisji Wykonawczej Solidarność Małopolska w sprawie odpracowywania strajków grudniowych. / Władze wydały kolejną decyzję uwłaczającą godności pracowniczej. Warunkiem otrzymania “trzynastej pensji” ma być odpracowanie dni strajkowych z grudnia. Oczywiście n ie idzie tu o wyrównanie strat ekonomicznych, gdyż faktyczne odpracowanie czegokolwiek w obecnych warunkach gospodarczych państwa jest po prostu niemożliwe. Idzie zatem o masowe represje w odniesieniu do wszystkich, którzy ośmielili się widzieć interes narodowy Polaków w kontynuowaniu dialogu i zademonstrowali swój protest wobec użycia siły przeciwko społeczeństwu. / W odniesieniu do strajkujących załóg za-

KRONIKA
DZIEŃ 83, 5 III 1982, s.
924

[924] stosowano represje najgorsze – represje łamiące sumienie; podobnie jak żądanie podpisywania deklaracji lojalności i dziesiątki innych szykan moralnych stosowanych przez WRON. / Odpracowanie strajku ma odznaczać się odżegnaniem od aktu protestu, ma sugerować, że nie pochwala się strajku grudniowego, że udział w nim wywołany był chwilowymi emocjami a nie świadomym wyborem i determinacją. / Nieodpracowanie strajku oznacza uratę znacznej sumy należnych pieniędzy w sytuacji, kiedy każdy uczciwy pracownik stoi przed dylematem, jak przetrwać miażdżące podwyżki cen. / Wobec tej sytuacji Związek, który w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości przeciwdziałania ani też zlikwidowania skutków finansowych tych antypracowniczych represji, zajmuje następujące stanowisko: – potępia bezprzykładne i bezprawne nadużywanie przez państwowego pracodawcę sankcji finansowych w stosunku do pracowników pozbawionych możliwości obrony; – zezwala swoim członkom na odpracowywanie dni strajkowych, aby nie dopuścić do obniżenia warunków życia pracowników poniżej krytycznego minimum; – uznaje, że odpracowywanie zostało wymuszone pod groźbą bezprawnych sankcji, a zatem nie oznacza ono w jakikolwiek sposób odżegnania się od pobudek i celów strajku grudniowego; – zobowiązuje się członków Związku do przekazania części trzynastej pensji do dyspozycji Związku na cele pomocy represjonowanym i ich rodzinom. Kraków 2 lutego 1982 r. Regionalna Komisja Wykonawcza Solidarność Małopolska. – 13 marca mija trzy miesiące od wprowadzenia stanu wojennego. 16 marca trzy miesiące od mordu popełnionego na górnikach. Tysiące ludzi wtrącono do więzień, tysiące zwolniono z pracy, oficjalne środki przekazu szerzą kłamstwa i demagogię. Podwyżka cen bez samorządności w przedsiębiorstwach przekreśla sens reformy gospodarczej. Musimy otrząsnąć się z szoku, wziąć się za ręce, wyrazić swój protest wobec bezprawia. / APELUJEMY!!! W dniach od 13 do 16 każdego miesiąca nie kupujcie żadnych gazet codziennych, nie chodźcie do kina, o godzinie 21.00 gaście światło na 15 minut. / W dniu 16 każdego miesiąca noście czarne opaski. / 13 każdego miesiąca o 18.30 odbywa się msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele Mariackim. / Proponowana Wam dziś forma BEZPIECZNEGO PROTESTU nikogo nie naraża na żadne ryzyko.

KRONIKA
DZIEŃ 83, 5 III 1982, s.
925

[925] Weźcie w niej udział. Informujcie //tu 1 wiersz maszynopisu nieczytelny//. //Str. 2:// SZTUKA KONSPIROWANIA / Oprzyjmy się na założeniu, że podstawą pracy SB jest donos lub przypadkowe zatrzymanie i rewizja/ 1. ZACHOWAĆ MILCZENIE. Nie chwalić się wśród znajomych i bliskich tym, co się robi. Gadulstwo nas gubi. 2. Nie staraj się wiedzieć więcej niż musisz. Współdziałaj w tym, żeby twoi przyjaciele zachowywali się podobnie. Ujrzyj się w roli i sytuacji badanego przez SB. 3. NIE PIJ. Człowiek podpity mówi więcej niż powinien. 4. ANI JEDNEGO ZBYTECZNEGO KROKU. Ani jednego zbytecznego kontaktu. Tęp zbędne słowa i mętne głowy. RZECZOWO załatwiaj konkretne sprawy. 5. Życie towarzyskie w zespole konspiracyjnym – to początek całkowitej dekonspiracji. Członkowie konspiracji powinni się spotkać wyłącznie na płaszczyźnie służbowej. 6. NALEŻEĆ TYLKO DO JEDNEJ ORGANIZACJI. Nawet w normalnych czasach jedna robota wykonana starannie i konkretnie jest więcej warta od dziesięciu traktowanych niechlujnie i po łebkach. 7. Wolno ci znać tylko swego jednego bezpośredniego przełożonego i towarzyszy swego zespołu. Jeśli jesteś szefem – znasz także zespół sobie podległy. I koniec. Nie wolno ci interesować się innymi i spotykać z innymi. Zawężenie do minimum kontaktów organizacyjnych – to elementarna zasada konspiracji. 8. U podstaw dobrej konspiracji leży SŁOWNOŚĆ i PUNKTUALNOŚĆ. x x x – Każdy kto gra w tej pasjonującej grze patriotyzmu i nerwów, inteligencji i odwagi musi przestrzegać elementarnych zasad gry. Człowiek lekceważący zasady gry jest głupcem narażającym nie tylko swoją głowę, ale i głowy przyjaciół. Każda z zasad gry jest drobna, ale razem wzięte tworzą dobrze prowadzoną grę ZWYCIĘSTWA. / PRAWIDŁA OCHRONY OSOBISTEJ: / 1. Dążyć do ideału przeciętności i pospolitości. Nic przyciągającego uwagę. 2. Tęp tajemnicze miny i szepty. Jak najwięcej naturalności w głosie i ruchach. 3. Puste kieszenie. Nie noś z lekkomyślnością rzeczy, których nie wymaga chwilowy obowiązek. 4. W rozmowach z członkami grupy używaj wyłącznie pseudonimów. Zwyczaj ten musi stać się nałogiem. 5. Nikomu nic o sobie, o swoim prywatnym życiu. 6. Nie

KRONIKA
DZIEŃ 83, 5 III 1982, s.
926

[926] pokazuj się publicznie z innymi członkami organizacji. Licz się ze spostrzegawczością i domyślnością ludzką. 7. Nie posługuj się telefonem. 8. Zrób sobie skrytkę. Dobrą, inteligentną, starannie wykonaną. Warto nad nią popracować. Rób selekcję przechowywanych rzeczy. 9. Sprawdzaj czy nie jesteś obserwowany. 10. Zlikwiduje notesy i adresarze. W ważnych notatkach szyfruj nazwiska, adresy i terminy. Ustal sobie własny szyfr dla swoich notatek. Posługuj się małymi notatkami zmienianymi co tydzień. / LOKALE / punkty kolportażu, meliny, kwatery dla zagrożonych, miejsca spotkań/: 1. Należy ich używać tylko do jednego wymienionego celu. Lokale-omnibusy – to źródło masowych wsyp i aresztowań. 2. Co jakiś czas zmieniaj lokal. Zmieniaj też terminy spotkań. 3. Unikaj lokali z dziećmi do lat 15 i z sublokatorami. 4. Unikaj lokali, do których trudno trafić, nie pytaj dozorców. 5. Obmyśl “semafor”, tj. sygnał, po którym można poznać, czy do lokalu można wejść. /zawieszona tasiemka, inaczej położona wycieraczka itp./ 6. Dla osób przychodzących po raz pierwszy, stosuj hasło. 7. Zapraszaj do lokalu tylko ludzi stuprocentowo pewnych. //Karta papieru A4, powielana 2-stronnie, na powielaczu białkowym, dość porządnie, przepisana na masz. z małą czcionką, dość fachowo.// #

FAKTY. # Coraz częściej widać na mieście milicjantów niosących torby z zakupami, idących pod rękę z kobietą, nawet czasem w porozpinanych nieco mundurach. Dotyczy to również wojska, ale w mniejszym stopniu. # Późnym wieczorem na Rynku Gł. ktoś głośno gwizdał melodię hymnu ZSRR, co wzbudzało zainteresowanie przechodniów. # 1 kg kawy w kiosku prywatnym kosztuje 5.000 zł. #

ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH. # Internowana Halina Mytnik z Krakowa była już przerzucana z Mogilskiej do Kielc, do Gołdapi i ostatnio do Darłówka. # Zawieszona jest działalność samorządów spółdzielni mieszkaniowych. Rada Spółdzielni w jednej ze spółdzielń ma się zebrać po raz pierwszy w najbliższych tygodniach, bo otrzymała na to zezwolenie. Natomiast doroczne walne

UWAGA! Brak ciągłości tekstu KRONIKI.

Brakuje dokończenia tekstu 83. Dnia Okupacji

oraz kolejnych Dni Okupacji: 84-86.

Mimo braku ciągłości tekstu zachowano ciągłość numeracji oryginalnych kart KRONIKI.

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *