150. DZIEŃ OKUPACJI wtorek 11.5.82 r.

KRONIKA
DZIEŃ 150. 11 V 1982, s.11
29
  1. DZIEŃ OKUPACJI wtorek 11.5.82 r.

[1129] # TEKSTY # // Ulotka 12×12 cm, 1-stronna, na niej przybita “pieczątka” z linoleum lub podobnego materiału, czerwonym tuszem duże litery:// 13.V.82 STRAJK OGÓLNOPOLSKI 12.00-12.15. NSZZ /tu znak “Solidarności” /MAŁOPOLSKA #

//Ulotka A4, pozioma, 1-stronnie powielana na matrycy białkowej, prawdopodobnie 2 razy na karcie A4 przeciętej potem na pół:// DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW NSZZ “SOLIDARNOŚĆ”/ DO SPOŁECZEŃSTWA POLSKIEGO/ Mija piąty miesiąc od wprowadzenia stanu wojennego. Wbrew kalkulacjom władzy opór społeczeństwa nie słabnie. Cały naród piętnuje kolaborantów i odmawia współpracy z WRON-ą. Na najwyższe uznanie zasługuje postawa tysięcy internowanych i aresztowanych, którzy w obozach, więzieniach i na salach sądowych nie dają się złamać, odważnie głoszą ideę Solidarności. Dopóki nie zostaną uwolnieni, dopóki 13 każdego miesiąca będzie dniem protestu przeciwko przemocy i bezprawiu, dniem pamięci hołdu dla tych, którzy w Grudniu 81 oddali swe życie za wolność. WZYWAMY, by 13 maja zakłady w całym kraju przerwały pracę od 12.00 do 12.30. Upominamy się o wolność dla działaczy zakładowych i dla władz związku z L. Wałęsą na czele. APELUJEMY, by 13 maja o 12-tej zamarł na minutę ruch na ulicach miast. Niech staną tramwaje i autobusy, samochody i przechodnie, niech rozlegnie się głos klaksonów. Koordynacja akcji w całym kraju stanie się sprawdzianem naszej solidarności i siły. Wzywamy inne regiony, aby przyłączyły się do naszego protestu nie rezygnując jednak z zaplanowanych na 13.05 akcji lokalnych. /-/ Z.Bujak /reg. Mazowsze/ /-/ W. Frasyniuk /reg. Dolny Śląsk/ /-/ W. Hardek /reg. Małopolska/ /-/ B.Lis /reg. Gdańsk/ Tymczasowa Komisja NSZZ Solidarność 22.04.1982.

//Ulotka A4, 2-stronnie powielana na matrycy białkowej, str. 1 duże litery pismem ręcznym:// Kronika Małopolska nr 8 04.05.1982 r./ P I S M O S O L I D A R N O Ś C I M A Ł O P O L S K I E J/ //potem tekst, jak w tekście poprze-

KRONIKA
DZIEŃ 150. 11 V 1982, s.11
30

[1130] dnim “DO WSZYSTKICH…” z kilkoma mało istotnymi zmianami brzmienia słów lub pisowni, ale z podaniem krótszego czasu strajku “od 12 do 12.15”. Kolejny tekst:// Mija piąty miesiąc wojny// / Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ “S” Małopolska zwraca się do załóg małopolskich zakładów pracy o przeprowadzenie w dniu 134.05.1982 r. 15 minutowego strajku. Akcja koordynowana będzie w skali całej Polski. / Strajk rozpocząć się może o godz. 12-tej jakkolwiek specyfika zakładu narzucić może zarówno godzinę jak i sposób przeprowadzenia akcji. / Kontynuujmy protest przeciwko wojnie wydanej narodowi, przeciwko kłamstwu i ruinie kraju. Domagamy się zwolnienia internowanych i skazanych z dekretu, zniesienie stanu wojennego, rozpoczęcia dialogu z demokratycznie wybranymi przedstawicielami Związku przy udziale hierarchii Kościoła Katolickiego. RKW NSZZ “S” Małopolska. // Pierwszy maja w Nowej Hucie // / O godz. 18-tej w kościele pod wezwaniem Marii Królowej Polski w Bieńczycach odprawiono nabożeństwo w intencji ludzi pracy, domagających się prawa do wolności, sprawiedliwości i przywrócenia Solidarności. Nieprzebrane tłumy zebrały się w środku kościoła i na zewnątrz. Przybyły poczty sztandarowe Solidarności. Ocalone sztandary, wyniesione ze strajków, przyniesione teraz tutaj, ażeby w bezpiecznym miejscu doczekały dnia wolności. Jak powiedział w kazaniu główny celebrujący – tutaj żadna świętokradcza ręka nie odważy się sięgnąć po nie, a kiedy “nadejdzie dzień sądów ostatecznych nad światem, ujmiemy te drzewca i wzniesiemy je wysoko”. Na początku odśpiewano “Boże coś Polskę”. Cała msza św. była nasycona akcentami narodowymi, polskimi i solidarnościowymi. //str. 2:// Modlono się o przywrócenie “S”, o wypuszczenie internowanych i aresztowanych, odśpiewano Rotę i Warszawiankę i przy pieśni “Chwalcie łąki umajone” opuszczono kościół. Na zewnątrz mundurowych nie było, była natomiast duża ilość tajniaków. Zatrzymali oni studenta, który rozrzucał ulotki 3-majowe. Aresztowanym jest Dariusz Warkas, student AGH, któremu przedstawiono trzy zarzuty: 1 – kolportaż ulotek 2 – pobicie funkcjonariusza MO 3 – noszenie cudzych dokumentów. Przebywa w tej chwili w komisariacie na osiedlu Zgody. // Trzeci maja w Krakowie// / Już od wczesnych godzin

UWAGA! Brak ciągłości tekstu KRONIKI.
Brakuje dokończenia tekstu 150. Dnia Okupacji
Mimo braku ciągłości tekstu zachowano ciągłość numeracji oryginalnych kart KRONIKI.

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *