40. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 21.01.1982 r.

40. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 21.01.1982 r.

KRONIKA
DZIEŃ 40, 21 I 1982, s.
491

[491] PIOSENKA //Pierwsza zwrotka piosenki kursującej na Śląsku:// 13 grudnia roku pamiętnego /zrodziła się WRONa z jaja czerwonego. / #

FAKTY # informacja z banku prowadzącego konta dolarowe: Z dniem 16.11.81 uruchomiona została sprzedaż paczek o specjalnym składzie w ciężar rachunków walutowych oraz kont EW dysponowanych przez osoby przebywające w kraju. Oferta paczek przewidzianych do tego rodzaju transakcji jest następująca: / paczka nr 115 – 4 puszki szynki 3,6 kg 20 dol,, / paczka nr 116 – 2 puszki szynki, 2 puszki masła, 1 puszka smalcu 3,6 kg 19 dol. # Muzeum w Bytomiu zamknięto 14.12 a otwarto dopiero 16.1.82. # Wśród wielu ręcznie pisanych ogłoszeń na słupach i murach typu “zaginął mały czarny piesek…” jedno kończy się zdaniem” Tata Agnieszki ofiaruje nagrodę w postaci miesięcznej kartki na alkohol”.

ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH # Na miejscu Emila Kornasia – I Sekr. KU PZPR UJ znalazł się  mgr Andrzej Kozanecki, m.in. były sekretarz KW PZPR w Krakowie, ze wzgl. na swój tytuł naukowy zwany “magistrem humoris causa”. Był on jednym z kandydatów na I Sekr. KU a ostatnich “wolnych” wyborach. # Komisja socjalna powołana na UJ i złożona z pracowników naukowych zajmie się rozprowadzeniem słoików dżemu. M.in. emerytowany prof. Pasenkiewicz zapytany telefonicznie czy zechce skorzystać z tej okazji, odpowiedział natychmiast: Oczywiście. # W niektórych redakcjach sprzedawano pracownikom szynkę, rozdzielaną w lokalach redakcji. #

LUDZIE MÓWIĄ # Na DS. Żaczek wisiał plakat: rysunek karuzeli i napis: jaruzela czeka, woła nas z daleka, starsi już poszli, młodsi jeszcze nie… # O godz. 9 wieczór zamykają akademiki. # Internowani uciekli z obozu w Uherce. Zarządzono olbrzymią obławę na drodze Kraków-Rzeszów, gdzie co chwilę MO kontrolowała samochody. # Kantor wezwany na przesłuchanie oświadczył, że nie ma czasu, bo

KRONIKA
DZIEŃ 40, 21 I 1982, s.
492

[492] musi stać w kolejkach. # Uczniowie jednego z liceów na lekcji wychowawczej, na którą przyszedł oficer, zaczęli głośno mruczeć nie poruszając ustami /żeby nie było wiadomo kto mruczy/. Oficer nie wytrzymał i wyszedł z klasy. # Coraz gorzej z gospodarką: patrol milicyjny kontrolujący samochody na szosie stwierdził, że jeden z szoferów wiezie większą ilość jajek. W związku z tym poprosił go o sprzedanie jajek po 20 zł. # Aktualny komentarz do prasowej wiadomości z 20.1. o znalezieniu w Meksyku 20 mężczyzn zamordowanych w tajemniczych okolicznościach: pewno Czerwone Brygady powołały komisję weryfikacyjną… #

OPINIE # Im ludzie starsi tym więcej wśród nich zwolenników Jaruzelskiego. #

DOWCIPY //aktualne:// # Kiedy już odblokowano telefony, ktoś zadzwonił na zegarynkę i usłyszał: Rozmowa może być kontrolowana, rozmowa może być kontrolowana…. # Przyszła baba do internisty a internista: Dzisiaj nie internujemy. # W całym kraju jest stan wojenny, a w Krakowie stanik wojenny. # Dyrektor wydawnictwa prasowego w Krakowie Fita zmienił nazwiska na Neofita. # Zagadka: na biurku stoi telefon i magnetofon, za biurkiem siedzi ZOMOwiec. Telefon dzwoni, ZOMOwiec podnosi słuchawkę, chwilę słucha, odpowiada: Tak jest, obywatelu majorze, wyjmuje pałę i zaczyna lać magnetofon. Pytanie: Jaki rozkaz wydał  major? Odpowiedź: przesłuchać taśmę. //okupacyjny, teraz odgrzebany:// Koło północy Kowalski wynosi śmieci na podwórze. Łapie go patrol: Łazicie po godzinie milicyjnej, bierzmy was. – Ale ja tu mieszkam – tłumaczy się Kowalski. – Zapytajcie sąsiada. jeden z patrolu idzie sprawdzić, wraca i mówi: Sąsiad was nie zna. – Idźcie jeszcze raz, – prosi Kowalski. – Przecież razem jeździmy na ryby. Milicjant idzie jeszcze raz, wraca i ładuje Kowalskiego do samochodu. – O żadnych rybach sąsiad nigdy nie słyszał. Rano, po nocy w kiblu, sprawa się wyjaśnia po telefonie do zakładu pracy, faktycznie Kowalski to Kowalski i mieszka tam, gdzie go złapali. Milicja go puszcza, Kowalski biegnie wściekły do domu. Tu już czeka na niego sąsiad i mówi: Dwa razy o pana wczoraj pytali, ale ja ich całkiem zmyliłem… # //Stare:// # Jak się nazywa szef czeskiej “S”?

KRONIKA
DZIEŃ 40, 21 I 1982, s.
493

[493] Odpowiedź: Szwendaczek. # Co jest najlepsze na świecie? Socjalizm. A co najgorsze? Że u nas. # Prezenterzy TV to eunuchy. Pieprzą, pieprzą, a nie mają czym. #

PRASA # TL. – Pierwsza strona stwarzać ma wrażenie, że w kraju wystąpiła erupcja dyskusji na temat cen. Oto tytuły: Płyną listy, nie milkną redakcyjne telefony, Reporterzy zbierają opinie//Te opinie zajmują prawie całą 3. stronę, ale nie są one spontaniczne//, Czytelnicy przekazują swoje opinie i uwagi. W Kędzierzynie piąty punkt dyskusyjny, Powiedzieli Trybunie, Przewodniczący OKC min. Krasiński komentuje sondaż TL. Z komentarza: Władze znalazły sposób na zasięgnięcie opinii społeczeństwa. Tak wiele słów w minionej dekadzie a także w ostatnich miesiącach wypowiedziano o konsultacji, dzisiaj zdanie zwykłych ludzi waży bezpośrednio na sposobach rozwiązywania trudnych spraw społecznych. //Grunt to mieć dobre samopoczucie//. – Na str. 2. informacja pt. “Stop woluntaryzmowi! Ceny wolne ale nie dowolne”. – Niżej charakterystyczna notatka, że wicepremier Obodowski polecił przeprowadzenie w bielskiej FSM kontroli zasadności nowych cen samochodów. /Kontrola na pewno wykaże bezzasadność kalkulacji, bo po cóż by ogłaszano jej podjęcie?//. – Z procesu Szczepańskiego: Gierek dostał od niego komplet porcelany miśnieńskiej, zestaw urządzeń radiomagnetofonowych Philipsa, minitelewizor i polaroid. Babiuch, Grudzień, a także inne osoby otrzymały podobne prezenty, chociaż nie tak cenne i nie tak liczne. Podarki dla Grudnia rozliczono wpisując go na listę ankieterów. Złote wisiorki otrzymały żony kierownictwa na przyjęciu noworocznym. – W Łodzi taksówkarze spekulują przydzielaną im benzyną osiągając dochody 40 tys. zł miesięcznie. # Gaz. Młodych. – Hubert Kozłowski pisze patriotycznie o “Powrocie rogatywki”. W niedługim tekściku wiele o polskości, najlepszych tradycjach narodowych, niepodległej Polsce, prawdziwych patriotach. – Apel Zarz. Miejskiego ZSMP w Płocku do zakładowych organizacji ZSMP o dodatkową produkcją odzieży dla dzieci, zbiórki pieniężne i żywnościowe //Dopiero teraz?//. – Wśród informacji coraz więcej wzmianek o aktywizujących się komisjach historycznych ZSMP. //Reakcja i tu podnosi łeb, widać sami młodzi nie potrafią porządnie przepro-

KRONIKA
DZIEŃ 40, 21 I 1982, s.
494

[494] wadzić Kontrrewolucję. # GDE. – Spekulanci korzystają z okazji, kiedy podaż nie nadąża za popytem. Kombinatorzy robią majątki na kieszeni zwykłych ludzi. Jakiś złodziej zgromadził m.in. 3 tys. litrów oleju napędów. Masa innych przestępstw spekulacyjnych. //A więc gdzie ten porządek i ład?// # Gaz. Pomorska. – Wznowiono wydawanie IKP. #

TVP # DTV. – Prowadzi por. Jerzy Natanek. – Ktoś stwierdza z ekranu: Nominalnie reforma gosp. weszła w życie 1 stycznia //A więc już mamy reformę za sobą?// – W woj. wałbrzyskim z aktywem partyjnym regionu spotkał się Albin Siwak. – 25.1. akademie ekonomiczne i kilka wyższych szkół technicznych rozpoczyna naukę – politechniki częstochowska, lubelska, Śląska, Świętokrzyska, WSI Koszalin i Chrześcijańska Akademia Teologiczna w W-wie. AGH nie ma jeszcze terminu rozpoczęcia zajęć. – Benzyna będzie reglamentowana na stacjach //niech sobie samochodziarze postoją// a nie przy pomocy karetek. – Tereny powodziowe odwiedzili minister rolnictwa, resortowy sekretarz KC oraz pełnomocnik Komitetu Obrony Kraju w Min. Rolnictwa //Mamy więc w miejsce dotychczasowych 2 pionów władzy, także trzeci – wojskowy//. – W roli kolaboranta-intelektualisty dzisiaj prof. Zygmunt Mańkowski – historyk w UMCS Lublin. – Gdzieś w Czechosłowacji powstał zator lodowy na rzece, grozi powódź, zamarł port w Rostoku w NRD. Są to pierwsze od wielu tygodni wiadomości o jakiejś klęsce żywiołowej w kraju socjalistycznym poza PRL. #

RADIO ZACHODNIE # RWE. EWG nie będzie sprzedawać Polsce żywności po niższych subsydiowanych cenach na skutek braku pewności, czy ta żywność trafia do społeczeństwa. Jednocześnie EWG będzie nadal sprzedawać Polsce żywność po normalnych cenach. Potwierdzono też zapewnienie, iż podatek noworoczny państwa EWG dla Polski w postaci 8 tys. ton mięsa wartości 10 mln dol. będzie do Polski wysłany. # Gł. Ameryki. – MCK rozpoczął akcję gromadzenia dodatkowych funduszy na pomoc dla Polski. # # #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *