62. Dzień okupacji, piątek 12 lutego 1982 r.

62. Dzień okupacji, piątek 12 lutego 1982 r.

KRONIKA
DZIEŃ 62, 12 II 1982, s.
777

[777] TEKSTY. # Broszura “Prawda o polskiej kontrrewolucji. PRZECIWKO NARODOWI. /Wybór artykułów dotyczących działalności sił antysocjalistycznych w Polsce/. Wyd.: Wydział Informacji KC PZPR Styczeń 1982 r. Druk PZGraf. RSW “Prasa-Książka-Ruch”, W-wa, ul. Smolna 10/12. N. 100.000. Z. 4. Broszura atakuje Solidarność i całą opozycję, przeciwko której był skierowany zamach wojskowy z 13.12.81 r. i ma uzasadnić jego wprowadzenie. Egzemplarz pochodzi z kręgów aktywu partyjnego, nie był rozprowadzany odpłatnie w kioskach. Zawiera krótki wstęp i 5 rozdziałów, każdy opatrzony krótkim wstępem. W każdym rozdziale znajdują się przedruki materiałów, jakie ukazały się w środkach masowego przekazu w okresie 16.12.-6.1. – Fragment wstępu: “Oddajemy do rąk Czytelnika wybór artykułów opublikowanych po 13 grudnia 1981 r. przez dzienniki centralne i regionalne, podejmujących różnorodne aspekty działalności sił antysocjalistycznych w Polsce w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy. Autorzy tych publikacji, często popularni publicyści, często dziennikarze o nazwiskach mniej znanych poza kręgiem miejscowych czytelników, wnoszą istotny wkład w rozpoznanie, analizę, opis rozprzestrzeniającego się w naszym kraju zjawiska, z którego rozmiarów i niebezpieczeństwa dla narodu i państwa nie wszyscy i nie zawsze zdawali sobie sprawę. Obok artykułów dotyczących ludzi i wydarzeń bardziej znanych wybór ten zawiera materiały dokumentujące konkretyzację programów i założeń taktycznych w codziennej praktyce zarządów regionalnych, komisji zakładowych czy lokalnych dygnitarzy “Solidarności…”” – Tytuły rozdziałów: Przeciwko Polsce Ludowej, Ręka w rękę z zawodowcami od dywersji, Liderzy kontrrewolucji. Terror zamiast porozumienia, Otwarcie oczu. – Tytuły poszczególnych artykułów, autorzy, źródła: D. L. – Rzecznicy destrukcji /Tryb. Ludu/, Władysław Bielski – Do czego zmierza KPN? Ideologia anarchii, chaosu, bezprawia /TL/, Zanim do tego doszło. “Rząd narodowy” Jacka Kuronia /Głos Wybrzeża/, płk W. Zieliński – Scenopis narodowej zbrodni.

KRONIKA
DZIEŃ 62, 12 II 1982, s.
778

[778] Kuroniowa wiwisekcja na społeczeństwie /Żołnierz Wolności/, Zdzisław Balicki – Wałęsa nie był pierwszy/Monitor Dolnośląski/, Od “Olivii” do Radomia – Teresa Grabczyńska, Jerzy Bielecki /TL/; co sami tamże “Prawdziwe hasła i fałszywe treści”, ci sami tamże “Samorządna czy bezrządna”, co sami tamże “Psychoza fałszu drogą do “referendum””, Zenon Skuza – Zrzeszenie studentów czy polityczny związek – Na fałszywej drodze /TL/, Jan Świeży – Z tajnej poczty KPN. Chodzi tylko o jedno /Żoł. W./, /dal/ x – W świetle archiwum KPN. Na garnuszku obcych wywiadów. /TL/, T.P. Co ujawniono w “Mazowszu”? Za obce pieniądze /TL/, Jerzy Walasek – Krajowa Agencja Robotniczy – Siewcy nienawiści i niepokoju /Gaz. Poznańska/, Henryk Chmielowski – Judaszowe srebrniki paryskiej “Kultury” / Wiadomości Szczecińskie/, “Podszewka” pewnego mitu /Głos Robotniczy/, Antoni Faron – Z zimną krwią planowali totalną wojnę domową. Kim byli i czego chcieli tzw. “działacze związkowi”? /Tryb. Robotnicza/, /J/ – Eksperci – chłopcy “Solidarnościowcy”. Ci “szlachetni wodzowie” /Wiad. Szczec./, BDN – Prominenci z “Solidarności”. Z chytrością lisa, z brutalnością wilka /Żoł. Woln./, /BAN; – Prominenci z “Solidarności”. Człowiek z plasteliny /Żoł. Woln./, tenże tamże “Programowanie doktora G.”, Bolesław Ordowski – A. Trautman – jeden z przywódców łódzkiej “Solidarności”. 7 wyroków za przestępstwa kryminalne /Głos Robotniczy/, Jan Szczerkowski – Kariera Antoniego Lenkiewicza. Pod bezpiecznym parasolem /MD/, płk W. Zieliński – Prominenci “Solidarności. Watażka /Żoł. Woln./, Bernard Waleński – Znalezione w siedzibie opolskiego regionu “Solidarności”. “Męczennicy” /Tryb. Opolska/, Ryszard Maleczek – Wymowna dokumentacja. MKZ Katowice od… “kuchni” /TR/, Ryszard Maleczek – Finansowe dolce vita. “Jak się sprzeciwisz, to – odejdziesz” /TR/, Solidarność?! /Głos Rob./, Sprawozdanie Regionalnej Komisji Rewizyjnej – /Głos Rob. za “Solidarnością Ziemi Łódzkiej” z 23.10.1981 r./, Solidarność? Skarcenie Komisji Rewizyjnej /Głos Rob. za “SZŁ” z 5.11.81 r./, /n-w/ Według przywódców “Solidarności”. Na czym miała polegać konfrontacja /Wiad. Szczec./, tamże: “Solidarnościowy” scenariusz przejęcia władzy. Trzeba odpowiedzieć – dość!, “Co ujawniono w Mazowszu”. Wszystko na szalę konfrontacji /TL/, Emil Bil – Zderzenia. Scenopis narodowej zbrodni /Żoł. Wol./, płk W. Zieliński – Scenopis narodowej zbrodni. Żądni władzy nawet za cenę krwi /Żoł. Wol./, Emil

KRONIKA
DZIEŃ 62, 12 II 1982, s.
779

[779] Bil – Scenopis narodowej zbrodni. Za plecami kobiet i dzieci /Żoł. Wol./, Co szykowali ekstremiści ze śląsko-dąbrowskiej “Solidarności”. Złowieszcze instrukcje /TR/, /bie/ W “Mazowszu” i nie tylko… Jak organizowaną antypaństwową “zabawę”? /TR/, Zygmunt Dziubek – Znaleziono w czytelni katowickiej “Solidarności”. Czego uczył “Uczeń Polski”? /TR/, Cele ekstremy “Solidarności”. Oczernić i wykończyć kadrę /TR/, /d/ Pan Trzciński tym razem szczery /Sztandar Ludu/, R. Augustyn – Znalezisko /TO/, Zygmunt Dziubek, Józef Janik, Rufin Zieleźny – Sytuacja w kopalni “Szczygłowice” do 12 grudnia br. Ostatnie… ultimatum /TR/, “To było trzymanie ludzi na dole” /TO z zapisu magnetofonowego audycji radiowej/, “Jarosław Sienkiewicz: “Różnie próbowano mnie zmieniać”” /Wiad. Szczec./, Oświadczenie byłego przewodniczącego MKZ NSZZ “Solidarność” we Wrocławiu Jerzego Piórkowskiego /Gaz. Współczesna/, “Jeżeli moje słowa zaoszczędzą komukolwiek bólu…” /TV rozmowa ze Stanisławem Zawadą – przewodniczącym Komisji Zakładowej “Solidarności” Wydziału Walcowni Taśm w Hucie im. Lenina/ – /Sztandar Ludu/, Oświadczenie członków ZR Solidarności woj. piotrkowskiego. Tylko podporządkowanie się uciążliwym zarządzeniom stwarza szanse powrotu demokracji i swobód obywatelskich /Głos Rob./, Marek Burski – oświadczenie byłego komisarza strajkowego ZR NSZZ Solidarność na teren regionu łódzkiego /Głos Rob./, Dopiero dziś otworzyły mi się oczy /nowiny/, Karol Kruś – Spojrzenie z pierwszego piętra /Gaz. Olsztyńska/. # Na 50 artykułów – 11 pochodzi z xx TL, 9 z Żołnierza Woln., 7 z TR i 7 z Głosu Rob., 4 z Wiad. Szczec., 3 z TO i 9 z innych gazet. # //Tekst powiel. na powielaczu białkowym, A4, 1-stronnie, fachowo przepisane na maszynie.*) Tekst jest identyczny z tekstem pod tym samym tytułem zamieszczonym w “Biuletynie Małopolskim nr 1, str. 4 – patrz nr 48 DO z 29.1.82 r. Jedyną różnicą jest brak w omawianym tekście ostatniego zdania “Więc trzymajmy się, Lechu!”// # //Maszynopis, dość porządnie pisany, na zwykłym papierze przez kopię, A4, dwustronnie. Jedna strona:// Przedruk z Biuletynu Informacyjnego NSZZ “Solidarność” – Małopolska nr 3, 25.I – 1.II.1982 r. Po obradach Sejmu PRL. Przyznajmy, każdy żywił jakiś cień nadziei, że w Sejmie… być może coś się stanie. Nie stało

*) Tytuł tekstu: “Drogi Lechu”.

KRONIKA
DZIEŃ 62, 12 II 1982, s.
780

[780] się to, na co liczyli naiwni optymiści, aczkolwiek minimalna satysfakcja została nam dana: dość godna przemówienia wygłosili posłowie Małcużyński i Zabłocki, którzy następnie wstrzymali się od poparcia w głosowaniu stanowiska WRON-y. Oprócz nich wstrzymali się posłowie PZKS: Auleytner, Buchała, Zieliński, oraz – podobno – pewna pani, której podniesienia ręki Marszałek nie dostrzegł: widać nie uwierzył własnym oczom, bo przecież ten głos nie był zaplanowany… Był też i głos sprzeciwu: posła Romualda Bukowskiego z Gdyni. / Mieliśmy też satysfakcję bardziej wyrafinowaną. Reszta Wysokiej Izby została ukarana w trybie doraźnym przez naszą TV, która pokazała reakcję sali na schizofreniczne wystąpienie p. Przymanowskiego. Zapanowało tam ożywienie, rozluźnienie, radosny rechot, gdy Przymanowski pozwolił sobie na dobroduszne żarciki z internowanych; znakomicie zostało przyjęte porównanie “Solidarności” do hord tatarskich /planowano ponoć mordowanie 6-letnich dzieci/, wymówki pod adresem tych niesfornych, co nie klaskali, gdy Generał mówił o zwalczaniu spekulacji i ofiarnej służbie żołnierza polskiego. Przypuszczalnie nie przemówienie Jaruzelskiego, a ten obrazek i to wystąpienie przejdą do historii. Co miał do zaoferowania Jaruzelski? Pogróżki na pewno są realne, natomiast obietnice i optymizm – bez pokrycia. Zdrowy rozsądek przeczy możliwości kompletnej czystki w administracji /czy w ogóle jakiejś czystki we władzach/, bo rząd musi mieć jakieś zaplecze. Powoływanie różnych nowych Izb, Rad i Komitetów jest /pomijając fakt skradzenia niektórych koncepcji Związku/ pociągnięciem czysto propagandowym i prowadzi do nikąd w sytuacji, gdy zabraknie nam ludzi kompetentnych i reprezentantów autentycznych sił społecznych. / Tymczasem w gospodarce sytuacja rzeczywiście jest fatalna. Na drożenie reformy w jakimkolwiek kształcie trzeba 16 mld / z nowych kredytów, których nie będzie. Nie wygląda na to, by dla rolnictwa zrobiono, mimo krzepkich słów Generała /”Ziemia musi rodzić”/ cokolwiek konkretnego. / I-przede wszystkim – naród jest zniechęcony. Nawet gdyby nasz Związek zaprzestał biernego oporu, brak surowców, niekompetencja “starych” dyrektorów i nowych komisarzy szybko zniechęcą nawet największych entuzjastów stanu wojennego. / Rząd chciałby,

KRONIKA
DZIEŃ 62, 12 II 1982, s.
781

[781] jak widać od dość dawna, wprowadzić rodzimą odmianę systemu węgierskiego. Wymagałoby to od społeczeństwa zgody na oferowany przez rząd zakres wolności /daleki od tego, jakim dysponowaliśmy/ i w następstwie – przebłaganie Zachodu. Nie jest to jednak możliwe, aby ten rząd był w stanie taki plan zrealizować. Zresztą musiałoby to nastąpić bardzo szybko, gdyż każdy tydzień pogłębia opłakany stan naszej ekonomii. A naród nie zapomina doznanych krzywd z tygodnia na tydzień. / Porozumienie jest zapewne narodową konieczności. Ale autentyczny ruch społeczny musi odzyskać pełnię praw i – to oczywiste – ci, którzy wydali wojnę własnemu  narodowi muszą odejść. Miejmy nadzieję, że ich mocodawcy sami to zrozumieją. Im prędzej, tym lepiej – również dla nich samych. Jeśli tak się nie stanie, czeka nas zapewne kilka lat godziny policyjnej, represji, bezprawnych wyroków i pracy pod muszką karabinu z wydajnością bliską krajom afrykańskim. Ale, jak uczy historia, i w tych okolicznościach wybuch gniewu społecznego jest nieunikniony. Nasz naród jest gotów za wolność zapłacić każdą cenę. //Strona druga:// Przedruk z Biuletynu Informacyjnego “Solidarności” – Małopolska nr 3, 25.I – 1.II.1982 r. Wiadomości o internowanych. Z porównania dostarczonych nam materiałów wynika, że traktowanie internowanych w Wiśniczu jest lepsze, niż w Załężu czy Białołęce. Wygląda na to, że jest prowadzona jednolita akcja. W początkach stycznia zaczęło się ograniczanie spacerów, internowanych rozmieszczono w małych, 2,5-osobowych celach. W liście, który wyniesiono poza mury obozu w Białołęce czytamy m.in.: “Odczytany nam regulamin jest o wiele surowszy od rygorów stosowanych w hitlerowskich obozach jenieckich. Praktycznie pozbawiono nas prawa do swobodnego poruszania się po obozie, wzajemnych kontaktów, prowadzenia zajęć kulturalno-oświatowych i rekreacyjnych, a także nie zezwala się na codzienne zbiorowe modlitwy /…/. Mimo wielokrotnie ponawianych próśb uniemożliwiono nam dotąd porównanie tego regulaminu z treścią ratyfikowanych przez PRL konwencji haskiej i genewskiej, regulaminu postępowania z osobami internowanymi, który rzekomo jest przestrzegany” /Faktyczny regulamin nie różni się prawie od przepisów regulujących wykonywanie tymczasowego aresztu/. Jedzenie jest według zgodnych opinii beznadziejne, cele często zimne. Stosowane są ponadto bezprawne,

KRONIKA
DZIEŃ 62, 12 II 1982, s.
782

[782] nękające przesłuchania /również osób, przeciwko którym nie toczy się żadne postępowanie/. Za odmowę zeznań i inne “wykroczenia” stosowana jest kara represyjnego umieszczania w izolatkach. przetrzymywane bez dostatecznej opieki lekarskiej są często osoby poważnie chore. Wszelkie zbiorowe akcje są zabronione, niemniej jednak w Podłężu odbyło się kilka takich akcji. W pierwszych dniach stycznia ok. 30 osób podjęło głodówkę, której celem było uwolnienie chorych oraz załamanych psychicznie. W ubiegły wtorek doszło do pobicia kilku osób, m.in. W. Kuklę, Z. Łenyka, Jana Polskowskiego, Ryszarda Kusia, R. Majdzika, S. Górala, P. Witkowskiego. W wyniku protestów, brutalnie wyprowadzono kolegów na inny oddział. Opornych wprowadzono do piwnic, gdzie spędzili noc na wrzuconym im materacu, bezpośrednio na ziemi. W wyniku solidarnej głodówki pozostałych, akcję represyjną przerwano. Następnego dnia przywrócono już widzenia. / Osobnym problemem jest nieludzkie traktowanie odwiedzających swoich bliskich kobiet. Każe im się niejednokrotnie czekać po kilka godzin na mrozie. Rodziny są dezinformowane co do terminów i możliwości widzeń. Przy ocenie zawartości paczek decyduje w praktyce dobra lub zła wola strażników. Listy dochodzą do adresatów często dopiero po interwencji. / Wszyscy represjonowani, bez względu na to, czy potrzebują pomocy, czy też nie, powinni zgłaszać się do Kurii, ul. Franciszkańska 3 lub w swojej parafii. Chodzi tu o rodziny uwięzionych, ludzi zwolnionych represyjnie z pracy etc. Zdarzają się wypadki zaginięcia osób, ich rodziny powinny zgłosić zaginięcie w Kurii lub parafii. Wszelkie wiadomości o uwięzionych należy również przekazać Kurii. W wypadku osób, które potrzebują pomocy, zagwarantowana będzie systematyczna opieka. osoby, które tej pomocy nie potrzebują, a znajdują się w grupach osób represjonowanych mogą być proszone o świadczenie różnego rodzaju pomocy lub opieki tam, gdzie to będzie potrzebne. # //A4, zwykły papier, powielone dwustronnie na powielaczu białkowym, porządnie powielone i przepisane, strona pierwsza:// ROBOTNIK MAŁOPOLSKI pismo NSZZ SOLIDARNOŚĆ Nr 1, 1 – 8 II 1982. / Ponieważ dotychczasowy nasz tytuł /”Biuletyn Informacyjny Solidarność-Małopolska”/ był mylący, bo wychodzi już w Krakowie “Biuletyn Małopolski”, musieliśmy się “samookreślić”. Wybraliśmy tytuł i formułę “Robotnika”. Niezależ-

KRONIKA
DZIEŃ 62, 12 II 1982, s.
783

[783] nie od tego, czy nasze pismo będzie w stanie nawiązać w pełni do tradycji pierwowzoru, uważamy, że tę tradycję koniecznie trzeba podjąć. Tak długo, jak to będzie możliwe, będziemy się starali docierać do Was co tydzień. / Do Krakowa z dwutygodniowym opóźnieniem dotarł list “Do Przyjaciół” St. Bratkowskiego z 13 I 82. Na razie krąży on w odpisach, zapewne w niedługim czasie zostanie wydrukowany w całości przez któreś z niezależnych wydawnictw. Na razie podajemy kilka najważniejszych naszym zdaniem myśli. / /…/ Społeczeństwo polskie przeszło próbę zdrowego rozsądku przez kilkanaście miesięcy nie dając się sprowokować. Przechodzi każdego dnia próbę nerwów w kolejkach. Przejdzie i tę nową próbę po swojemu – nie przystosuje się do oczekiwań władzy, lecz do stani tej specyficznej wojny, której prowadzenia będzie się stopniowo uczyć /…/ Dalsze represje dadzą nowych bohaterów i męczenników, ugruntują ruch oporu. / /…/ Podwyżka cen rynkowych miała sens jedynie z całą reformą, która wyzwoliłaby inicjatywę ludzką i odbudowała rynek. Podwyżka bez reformy nie zrównoważy popytu z podażą, skoro podaż będzie nadal wysoce niedostateczna. Drastyczne zubożenie ludności, połączone ze zwolnieniami z pracy i szantażem głodowym wobec nieprawomyślnych, może wywołać tragiczną, niekontrolowaną już przez niego rewoltę mas pracujących. I bez niej gospodarka polska pozbawiona importu kooperacyjnego i zdezorganizowana, nie tylko nie osiągnie stabilizacji, lecz obniży swą produkcyjność o ponad 30 % w stosunku do 1981 r. /…/ / Nie zamierzaliśmy, ani też nie zamierzamy likwidować socjalistycznych podstaw ustroju z jego ideałami równości, sprawiedliwości, prawa chłopa do ziemi i uspołecznienia wielkoprzemysłowych środków produkcji. Chcielibyśmy te ideały uczynić czymś więcej niż frazesem kryjącym sobiepaństwo i bałagan. Znamy rolę radzieckich dywozji w dokonanym zamachu, udział radzieckich dyspozytorów, doradców i jednostek wojskowych /…/ A mimo to, powtarzam, mimo to nie chcemy widzieć w ZSRR swego wroga, ponieważ nie można widzieć wroga w kraju, który będzie zawsze najważniejszym z sąsiadów i naturalnym, głównym partnerem gospodarczym Polski. Chcemy jednak widzieć w ZSRR partnera i sojusznika, a nie policjanta /…/ / Tekst Bratkowskiego podsumowuje jakby krążące

KRONIKA
DZIEŃ 62, 12 II 1982, s.
784

[784] w odpisach artykuły, próby ocen i prognoz na temat naszej aktualnej sytuacji. Nie ma tu złudzeń co do możliwości szybkiego przezwyciężenia kryzysu gospodarczego i porozumienia z obecną władzą. Porozumienie jest możliwe, ale musi być spełnionych szereg warunków. Znamy je: amnestia, przywrócenie swobód obywatelskich, przywrócenia rangi naszego Związku i jego demokratycznych władz, oddzielenie gospodarki od polityki – czyli społeczna, samorządowa kontrola. To absolutne minimum. Władza na to się nie zgadza. Skąd więc optymizm? / Nasze społeczeństwo uwierzyło w Solidarność. Mamy jasno wytknięty cel i żadne kłamstwa nie potrafią nam go odebrać. Głód zniesiemy. I nie oddamy naszych, którzy siedzą w więzieniu. Póki wiedzą, że o nich pamiętamy, wytrzymają najgorszą poniewierkę. SOLIDARNOŚĆ ZWYCIĘŻY! / Zgodnie z zapowiedzią podajemy na drugiej stronie informację o toczących się procesach i ostatnich aresztowaniach. Upowszechnianie tych wiadomości oraz jak najszybsze przekazywanie informacji o wszelkich /strona druga:// nowych represjach czy aresztowaniach do Kurii względnie parafii daje nam możliwość skutecznej pomocy pokrzywdzonym i ich rodzinom, a także zapobiega skrajnym przypadkom samowoli władz. / Oto zestawienie dotychczasowych wyroków wydanych w Sądzie Cywilnym i Wojskowym: Banaś Marian /prac. ZR/ – SW, 4 lata za posiadanie ulotek wydanych po 13 XII  oraz za udział w strajku /?/, Blicharz Jan /Armatura/ S.C., 1,5 roku z zaw. na 3 lata, Dyląg Stanisław /MPK/ – SW, 4 lata, Domagała Ryszard /MPK/ – SW, 2,5 roku, Gądek Kaz. /Montin/ uniew., Lewandowski Henryk /MPK/ – SW, 3 lata, Pilch Józef /Montin/ 1 rok, wniesiona rewizja, przebywa na wolności, Sarna Andrzej /MPK/ – SW, 3,5 roku, Słonka Krzysztof /student UJ/ 1 rok z zaw., Szwabowski Jan /Telpod/ 2 lata /z zaw. lub wyrok nieprawomocny/, Talaga Czesław /MPK/ SW 3 lata, Urban Stanisław /Armatura/ uniewinniony, Witczak Stanisław /AGH/ uniew. lub wyrok z zawieszeniem, Zieliński Leszek /Telpod/ 3 lata z zaw. / Nie potrafimy podać wyroku Juliana Morawca /Telpod/. Ponadto trwają procesy CeBeA /Pakoński, Lassota, Godlewski/, K. Bielańskiej /SW/. W przygotowaniu proces M. Gila i E. Nowaka /HiL/ – jak dotąd brak przecieków. Ponadto K. Bzdyl został wyłączony ze sprawy MPK do odrębnego postępowania

KRONIKA
DZIEŃ 62, 12 II 1982, s.
785

[785] /badania psych./ Z wolnej stopy odpowiadają członkowie KZ w szpitalu Narutowicza /akcja protest./ St. Chłopicki i Gąsiennica /kobieta/. Również z wolnej stopy – B. Sienkiewicz /stud. UJ/ – ulotki. W aresztach na Mogilskiej i Montelupich czekają na procesy: G. Jakubowski /wzięty z “kotła” 21 I/, R. Huget, A. Kramarczyk /Zarz. Dróg, “kocioł” 25.I/, E. Kubisiowski /czł. ZR, kocioł 21 I/, Kantor Tadeusz /nauczyciel, ur. 1957, areszt. 30 I/, Kluczewska Małgorzata /Inst. Geofizyki, areszt w Myślenicach/, L. Mackiewicz /stud. PWST/, Pawlik Jerzy /Łęg-Energoprzem/, Serwan Ireneusz /AGH/, Świdziński Tadeusz “kocioł 25 I/, Wiśniewski Wojciech /ok. 25 I zatrzymany z ulotkami po godz. polic./. Po zatrzymaniu zwolniony /proces z wolnej stopy/ Wojciech Wzorek/. / Aresztowania z ostatniego miesiąca są związane głównie z drukiem i kolportażem niezależnej prasy. W tej działalności trudno uniknąć ofiar, nie sposób jednak nie zauważyć, że w wielu wypadkach nie przestrzegano podstawowych zasad ostrożności. Niektórzy wpadli jakby “na własne życzenie”. Przypominamy kilka żelaznych zasad: / Nie wolno robić wokół swojej osoby “ruchu” i atmosfery sensacji. Wszelkie kontakty należy ograniczyć tylko do załatwienia konkretnych spraw. Nie wolno pokazywać się za często w tych samych miejscach. Nie należy zwracać na siebie uwagi zachowaniem i strojem. Przy przekazywaniu materiałów i informacji absolutnie unikać obecności osób trzecich. Sprawa podstawowa: osoby zaangażowane w działaniu nie mogą wykonywać kilku różnych funkcji. Wszelkie materiały w ilościach nie nadających się do natychmiastowego zniszczenia nie mogą być przechowywane w domach, co do których istnieje prawdopodobieństwo rewizji. przy przesłuchaniach: dla SB nie ma neutralnych wiadomości. Błaha naszym zdaniem informacja może sugerować np. innemu przesłuchiwanemu, że SB wie o nim “wszystko”. Dlatego nie należy wdawać się podczas przesłuchań w luźne pogawędki na jakikolwiek temat. Należy pamiętać, że powołując się na § 165 lub 166 można uchylić się od odpowiedzi na pytania przesłuchującego. / 30 stycznia w Krakowie. Okazuje się, że nasza informacja wreszcie zadziałała. W oknach niektórych bloków świeczek było jak w Zaduszki. #

KRONIKA
DZIEŃ 62, 12 II 1982, s.
786

[786] FAKTY # W śródmieściu Krakowa rzucające się w oczy patrole 4-osobowe złożone z żołnierzy, 3-osobowe milicjantów z długimi pałkami itd. # Przez os. Strusia w NH o godz. 14 przejechała kolumna wozów bojowych milicji – taka sama jak w dn. 9.2. przez Rondo Grunwaldzkie. # Młodzi ludzie z różnych środowisk tworzą samorzutnie konspiracyjne organizacje, szukają pomocy, wzorów, porady, informacji. Główny ich cel: wymieniać między sobą niezależne wiadomości. # Na Rodzie Kocmyrzowskim żołnierz z patrolu milicyjno-żołnierskiego zatrzymał małego fiata i stwierdził, że samochód przewozi benzynę w kanistrze. Chwilę stał, bo nie wiedział co zrobić / jest zakaz przewozu kanistrów/, a potem zwrócił kierowcy dokumenty i powiedział: Dziękuję, do widzenia. //Przykład na to, że wojsko nie chce brać udziału w represjach.// #

ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH # Paczka papieru maszynowego kosztującego poprzednio 30-40 zł teraz kosztuje 200-250 zł. //Władza boi się każdego skrawka niezadrukowanego papieru.// # 1 kg papieru gazetowego ma w wewnętrznych rozliczeniach przedsiębiorstw RSW “Prasa” kosztować 30 zł. #

LUDZIE MÓWIĄ # Ryby złowione przez polskie statki i przerobione w polskich statkach-bazach są na pełnym morzu od razu odbierane przez statki radzieckie i dlatego nie ma ryb w Polsce. # 1 maja będą podniesione ceny biletów kolejowych. #

DOWCIP # Powstaje nowy zakon – Jaruzelici Bosi. #

PRASA # TL. – Państwa zachodnie kontynuują propagandowe manewry na konferencji przeglądowej KBWE. # Życie W-wy. – W prywatnej wilii w Bielsku-Białej odkryto cały arsenał broni palnej /ok. 10 sztuk/ u jakiegoś rusznikarza amatora. W willi przechowywane było – jak się okazało – archiwum Sekcji Oświaty i Wych. “S” Reg. Podbeskidzie //cel notatki: skojarzyć “S” z bronią palną.//. # GK. – Młodzież szkolna i akademicka może uprawiać turystykę zorganizowaną w grupach na terenie własnego województwa. Szkoły, uczelnie oraz młodzieżowe biura podróży mogą także organizować wycieczki sobotnie i niedzielne //a poza tym nie wolno?// # DP. – Kolejni fałszerze kart zaopatrzenia aresztowani. – Udział w strajku po

KRONIKA
DZIEŃ 62/63, 12/13 II 1982, s.
787

[787] 13.12. pozbawia prawa do 13. pensji. Władze zezwalają jednak – wychodząc naprzeciw tym, którzy nie byli organizatorami strajku – odpracować przestrajkowane godziny. # GW. – W informacji pt. “Ważne decyzje WKO w Gdańsku” mówi się o tym, że wiele środowisk zbulwersowanych i zaniepokojonych krążącą po Trójmieście plotką zwróciło się do władz o zapewnienie ładu i porządku publ. w województwie. O jaką plotkę chodzi, można dowiedzieć się dopiero w połowie tekstu: plotki sugerują możliwość sprowokowania zajść ulicznych w Trójmieście. – Na kolumnie publicystycznej duży artykuł “List do dziewczyny, która się ukrywa”, napisany właśnie w formie listu do młodej polonistki – nauczycielki, działaczki ROPCIO i “S”. Wydźwięk artykułu taki sam jak całej propagandy. #

TVP # Monitor Rządowy: prez. rządu stwierdziło, że zasady rekompensat zostały zaakceptowane przez Społeczeństwo. Także: wzrosło poczucie bezpieczeństwa obywateli. # DTV 3. – Członek BP Orzechowski stwierdził w kontekście zbliżającego się plenum KC, że siły antysocjalistyczne nie dały za wygraną, czego dowody widać na każdym kroku, i że będą atakować również w przyszłości. Partia musi teraz atak odeprzeć. # # #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *