52. DZIEŃ OKUPACJI 2 luty 1982 r. wtorek

52. DZIEŃ OKUPACJI 2 luty 1982 r. wtorek

KRONIKA
DZIEŃ 51/52, 1/2 II 1982, s.
626

[626 cd.] FAKTY # O 6.45 rano na wszystkich drzwiach klas w budynku IV Liceum w Podgórzu wymalowane były białą farbą olejną znaki PW. O 8.00 rano wszystkie były już dokładnie zdrapane. #

ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH # Procedura zgłaszania gotowości uczelni do podjęcia zajęć wygląda następująco: rektor pisze pismo do ministra o gotowości uczelni do działalności. Ale zanim ono do ministra dojdzie, opiniują je kolejno: x 1/ komisarz i KU PZPR, 2/ Prezydent Miasta, 3/ Sekretarz KK PZPR, 4/ komisarz miasta. #

LUDZIE MÓWIĄ # Podsłuch w prywatnym mieszkaniu może być wmontowany przy okazji rzekomej naprawy instalacji gazowej, zmiany zegara gazowego itp. # Wicedyrektorka XIII LO w Krakowie Dorotowa została zwolniona dyscyplinarnie na pół

KRONIKA
DZIEŃ 52, 2 II 1982, s.
627

[627] roku przed przejściem na emeryturę za bałagan panujący w szkole przed 13.12. #

PRASA # TL. – Informacja na 1. str.: Fiasko antypolskich imprez w USA: półtoragodzinnego programu telewizyjnego i wieców organizowanych w miastach amerykańskich w ramach tzw. dnia solidarności z Polską. Ponadto komentarz na s. 7 pt. Obłudny spektakl. Pełno tu takich zwrotów jak: cyrk, niewybredna rozrywka, ośrodki dywersyjne i grupy prowokatorskie, bulwarowa rewia, błazeński świat przyjaciół prezydenta, niesmak i zażenowanie, działały pod presją, wystąpiły pod naciskiem, wyjątkowa obłuda, skandalicznie wroga nam impreza, w ostatecznym rachunku góra urodziła mysz //i z tą myszą TL tak ostro polemizuje?//. – Szczegóły wynotowane z reportażu o Stoczni im. Warskiego w Szczecinie: W niedzielę 13.12.81. na terenie Szczecina a zwłaszcza osiedli stoczniowych i pod kościołami pojawiły się ulotki, w których nawoływano do natychmiastowego przychodzenia załóg do zakładów pracy ze śpiworami i żywnością. Ulotki wzywały do strajku powszechnego. W poniedziałek 14.12. od rana przez radiowęzeł funkcjonariusze “S” wzywali do stawienia się w świetlicy “trójek wydziałowych”. W spotkaniu wzięło udział ok. 400 osób, w tym również z zewnątrz. 15.12. o godz. 1 do Stoczni wkroczyły siły porządkowe. Ok. 300 osób opuściło bez oporu świetlicę. Kilkanaście osób zostało zatrzymanych. Załoga także zastosowała się do polecenia opuszczenia Stoczni. //Teraz niejasny fragment: //Ukazał się komunikat dyrekcji, e 15.12. Stocznia będzie nieczynna. 16.12. załoga miała podjąć pracę. Od 21.12. zawieszona została działalność produkcyjna //Co się działo między 15 a 21.12.?//. 28.12. rozpoczęto wymianę przepustek. 4.1.82. Stocznia wznowiła produkcję. Liczba członków partii w Stoczni spadła z 3.100 na początku Sierpnia 80 do 1839 w dniu 5.1.82. W okresie stanu woj. legitymacje oddało 120 towarzyszy. – TL zamieszcza długi i zupełnie niezrozumiały komunikat Ministerstwa ZDrowia i Op. Społ. pełen takich zwrotów: “W związku ze wznowieniem działalności pełnomocnika Ministerstwa”, “w związku z komunikatem MZiOS” //który dopiero co czytelnik przeczytał// resort ten informuje, że pominięte w nim zostało dość istotne zdanie, mianowicie iż decyzja Prezydium Rządu z 1976 r. /przeznaczająca 40 mln DM z funduszów przyznanych przez RFN dla ofiar hitlerowskich eksperymentów pseudonaukowych, na aparaturę medyczną

KRONIKA
DZIEŃ 52, 2 II 1982, s.
628

[628] i budownictwo sanatoryjne dla kombatantów/ została 18.12.81 r. uchylona, w związku z tym cała kwota i budownictwo sanatoryjne dla kombatantów/ została 18.12.81 r. uchylona, w związku z tym cała kwota 40 mln DM została zgodnie z treścią porozumienia między PRL a RFN z 1972 r. przeznaczona na pomoc dla ofiar //Prawdopodobnie chodzi o to, że ze 100 mln DM dla ofiar, 40 mln zostało przywłaszczonych przez władze, ktoś musiał interweniować i teraz te 40 mln DM będzie wypłacone – zgodnie z porozumieniem – do rąk poszkodowanych ludzi.//. – J. J. Wiatr polemizuje z Najdowskim zarzucając mu dogmatyzm. # GDE. – Na Krowodrzy powstał Komitet Ocalenia i Pojednania Narodowego. – Nowe ceny w Wierzynku: flaczki 113 zł, kotlet schabowy 367, gulasz z łosia 147, pół litra wyborowej bez zmian – 1480. – Nowe ceny fryzjerskie: za zrobienie fryzury klient zapłaci 520 zł, strzyżenie męskie 45 itd. Uzyskany dochód nadal nie będzie miał nic wspólnego z podniesieniem pensji pracowników. # TL. – PIW wyda w tym roku m.in. poezje i książki Białoszewskiego, Herberta, Jastruna, Miłosza, Witkacego “Pożegnanie jesieni”, Andrzejewskiego, Brauna, Stryjkowskiego, Hłaski, Nowakowskiego, Dygata //czyli: w kulturze dzięki władzy absolutnej ale oświeconej stan woj. jest jakby całkiem ulgowy.//. # Głos Wybrzeża – Od dziś w Gdańsku wychodzą 3 dawne dzienniki zamiast GDW. # Dziennik Zachodni. – W Śl. Instytucie Naukowym w Katowicach odwołano dyrektora Instytutu prof. Jerzego Pietrucha, z-cę dyr. doc. Wsiewołoda Wołczewa i dyr. administracyjnego mgr Ryszard Grzywę. Nowym dyrektorem został dr Zdzisław gorczyca, który przez ostatnie 7 lat był wicewojewodą katowickim. # Gaz. Pomorska. – Reaktywowano organizację partyjną na UMK w Toruniu, rozwiązaną 7.01.82. decyzją egzekutywy KW. – Gazeta przypomina zakaz dokonywania zdjęć fotograficznych i filmowych na obszarze woj. bydgoskiego. Zabronione jest filmowanie i fotografowanie obiektów jednostek organizacyjnych resortów obrony narodowej, spraw wewn. i sprawiedliwości oraz obiektów i urządzeń gospodarki narodowej, a także żołnierzy i funkcjonariuszy organów powołanych do ochrony porządku publicznego lub mienia społecznego wykonujących obowiązki służbowe, jak również wszelkiego rodzaju legalnych i nielegalnych zgromadzeń, pochodów, manifestacji itp. Mogą to robić tylko osoby posiadające odpowiednie zezwolenia wydane przez Wydz.. Spraw Społ. – Adm. UW w Bydgoszczy. #

KRONIKA
DZIEŃ 52/53, 2/3 II 1982, s.
629

[629] PR # Przeciw amerykańskiej kampanii antypolskiej protestują  m.in. załogi Zakładów Odlewniczych w Końskich. Zebrano przeszło 70 podpisów. protestują też weterani. Protesty przekazano ambasadzie amerykańskiej. //Wiele razy takie zbiorowe protesty organizowano w latach stalinowskich: tak jak i teraz nie wiadomo właściwie przeciw czemu się protestuje.//. # # #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *