Kronika stanu wojennego w Krakowie w Internecie

Nota edytorska przedstawia opis unikalnego maszynopisu, jakim jest „Kronika stanu wojennego w Krakowie”, której autorstwo przypisywane jest Władysławowi Masłowskiemu, krakowskiemu dziennikarzowi i prasoznawcy. Kronika obejmuje okres od 13 grudnia 1981 do 20 lipca 1982. W nocie edytorskiej znalazły się również informacje mówiące o sposobie przeniesienia tekstu Kroniki do Internetu.

Uzupełnieniem noty edytorskiej jest relacja filmowa z prezentacji w dniu 30 listopada 2023 w krakowskim Instytucie Pamięci Narodowej, podczas której pokazano wygląd nowej strony w Internecie. Od tego dnia strona „Kronika stanu wojennego w Krakowie” udostępniona została  w sieci, pozostając cennym źródłem do najnowszej historii Polski.