217. DZIEŃ OKUPACJI sobota 17 lipca 1982 r.

KRONIKA
DZIEŃ 217. 17 VII 1982, s.1379

217. DZIEŃ OKUPACJI sobota 17 lipca 1982 r.

[1379 c.d.] FAKTY # Pojawiła się nowa odznaka: czerwone litery “CDN” na białym tle. Przy literze “N” charakterystyczna chorągiewka “S”. #

OPINIE # Nic jakoś nie słychać w sprawozdaniach z Plenum KC poświęconego sprawom młodzieży o KZMP i ZMD. Medal tzw. ruchu młodzieżowego wrócił więc do starego układu: ZSMP, ZMW, SZSP i ZHP.

PR. # //rano:// W ostatniej chwili do porządku dziennego IX Plenum KC wprowadzono zmiany osobowe na górze partyjnej. Radio informuje o tym – jak zwykle w ten sposób, że nie można – nie znając dokładnie układów personalnych – zorientować się nie tylko o co chodzi, ale nawet kto odszedł a kto przyszedł. Pierwsze wrażenie: znowu obcięto skrzydła ekstremalne //Olszowski – beton, Kubiak – liberał, a pozostawiono nienaruszony trzon umiarkowano-liberalny tzn. np. Barcikowskiego. Ale pozostał naruszony trzon milicyjny /Milewski/ a wojskowi znowu się wzmocnili o 1 czy 2 osoby. //To ważne wewnątrzpolityczne wydarzenie – bo przecież nie była nim cała dwudniowa gadanina o młodzieży! nastąpiło znowu w piątek wieczorem, jak tyle innych ważnych politycznie wydarzeń z okresu ostatnich lat.// # Przegląd prasy: Są trzy przyczyny //w miejsce dotychczasowych dwu// naszego kryzysu gospodarczego: 1/ niewłaściwa polityka gospodarcza lat 70-tych, 2/ strajki i nieuzasadnione żądania “S”, 3/ sankcje gospodarcze USA. # Odbyło się posiedzenie komisji porozumiewawczej partii i stronnictw politycznych z udziałem przedstawicieli ugrupowań katolickich Komenderem, Morawskim i Zabłockim. Omawiano problemy Patriotycznego Ruchu Ocalenia Narodowego. # # #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *