2. DZIEŃ OKUPACJI poniedz. 14.12.81

2. DZIEŃ OKUPACJI poniedz. 14.12.81

KRONIKA
DZIEŃ 1/2, 13/14 XII 1981 s.7-8

[7 cd.] FAKTY # Tramwaje nie kursują. Jeżdżą nieliczne autobusy. Biało-czerwone flagi na zajezdni MPK w Łagiewnikach. [016] 5-osobowy patrol wojskowy na Rynku Gł. # G. 12.00. Uzbrojony żołnierz z przenośną radiostacją pilnuje konsulatu ZSRR. # Po mieście wiszą obwieszczenia o stanie wojennym. # Mały Rynek g. 12.00. 2 młodych ludzi udając, że czyta obwieszczenie, nalepia obok ulotkę. Rozchodzą się. Jeden w niebieskiej kurtce znika na pl. Mariackim. Obok pusta nyska milicyjna. [017] # W godzinę później ulotki już nie ma. # Na rogu Rynku Gł. koło Szarskiego [018] ulotka na murze i tłumek czytających ludzi. Starsza kobieta z płaczem opowiada o aresztowaniu młodego chłopca rozlepiającego ulotki. # Zapowiedziane na g. 11.00 plenum Komitetu Kra-

[8] kowskiego SD [019] nie odbyło się. # Dziennikarze otrzymali bezterminowe urlopy okolicznościowe. Klub Dziennikarzy [020] przepełniony. W WSK przez cały dzień przerywano pracę i dyskutowano nad sytuacją. [021] # Popołudniu tramwaje nie kursowały. Nieliczne autobusy woziły ludzi wydłuż niektórych tras tramwajowych.# Popołudniu ludzie nosili choinki do domów. # wstrzymano sprzedaż alkoholu. # U Prezydenta Miasta [022] odbyło się spotkanie dyrektorów krakowskich zakładów pracy z komisarzem wojskowym gen Sulimą. [023] Po odczytaniu proklamacji WRON [024] komisarz zapytał o bieżące trudności. Skarżono się na brak surowców, paliwa, transportu. Dyrektor Kabla zapytał wreszcie: Jak długo będzie- owijać w bawełnę? U mnie jest strajk, jak u innych? To samo potwierdziło wielu zebranych. Na prośbę dyrekcji Szadkowskiego [025] o pomoc wojska i M0 komisarz odpowiedział, że siły te nie są jeszcze dostatecznie dobrze zorganizowane.

POGŁOSKI: # Aresztowanie członków KK Solidarności w Gdańsku zaczęły się 12.12 o 23.15. # W czasie obrad senatu UŚ aresztowano rektora i kilku członków egzekutywy KC PZPR. [026]

[9] Jest to interpretowane jako przejaw konfliktów frakcyjnych w katowickich instancjach partyjnych. # W HiL robotnicy nie chcieli przyjąć do siebie na strajk studentów krakowskich. [027] # Jest mięso w sklepach.

KRONIKA
DZIEŃ 2, 14 XII 1981, s.9-10

TEKSTY # /Ulotka podawana z rąk do rąk, przepisana na maszynie, form. A-45, niefachowo/ Kraków, 14.12. 1981. Mieszkańcy Krakowa, Członkowie Solidarności. Gwałt na społeczeństwie – bezprawnie wprowadzony stan wojenny nie kończy walki o prawa ludzkie, którą naród nasz prowadzi od półtora roku. Wbrew bezprawnym zakazom, mimo aresztowania przywódców Solidarność działa. Zgodnie ze Statutem, przewidującym natychmiastowe przystąpienie do strajku powszechnego w wypadku zastosowanie przemocy przeciw władzom Związku, liczne zakłady pracy strajkują. Strajkuje Huta Lenina – KR [028] Hutników przejął po aresztowaniu członków ZR Małopolska koordynację działań. Musimy przyjąć formy oporu, które uczynią gospodarzem samo społeczeństwo, wbrew brutalnie narzuconej władzy. Łączmy się w zakładach pracy i pomiędzy nimi. Odważnie organizujmy akcje protestacyjne. Naszego solidarnego oporu nikt nie złamie. #

[10] # /Ulotka, [029] form. A-4, pisana na masz. niefachowo, na powielaczu białkowym, b. nieczytelna, 2-stronna/ AKTUALNOści nr 75 DZIENNIK SEKCJI INFORMACJI ZR Małopolska. ARESZTOWANIA. Wg naszych informacji w Krakowie aresztowano ok. 800 osób, w tym niektórych członków ZR i /…/. Funkcjonariusze MO i SB między 1 a 2 w nocy zabierali ludzi z mieszkań – niektórych traktowano brutalnie – np. R. Majdzika [030] zabrano w bieliźnie, Kuczerę [031] i jego rodzinę pobito, lokal ZR zaplombowano i obstawiono milicją i SB. Aresztowanych wywieziono prawdopodobnie do Wiśnicza. [032] Internowano część KK, pozostali znajdują się w Stoczni Gdańskiej. STRAJKI. Mimo aresztowań społeczeństwo nie poddaje się. HiL i MPK strajkują od chwili otrzymania wiadomości o dokonanym zamachu stanu. Po południu kombinat obstawiono oddziałami ZOMO, w godzinach rannych Zakład Energetyczny w Krakowie. Pilnuje się pomniki sowieckie. KS HiL wydał dwie uchwały i dwa komunikaty /obok/. Również już w niedziele KZ NSZZ “S” i NZS UJ oraz. Senat wydały odpowiednie uchwały /obok/. KOMUNIKAT nr 1. /fragmenty/ HiL /…/ Jesteśmy tutaj w pomieszczeniach i halach kombinatu. Nie wiemy jaki scenariusz zaplanowała junta partyjna.

KRONIKA
DZIEŃ 2, 14 XII 1981, s.11-12

[11] Jeżeli ma to być wariant siłowy, to będzie to ostatni argument tej władzy. Władzy, która wbrew oczywistym faktom, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich 36 lat, nazywa siebie władzą ludową i na ten lud przeciwko któremu teraz występuje … /Ta władza już NIGDY nie odzyska społecznej aprobaty. /…/ Nie dajmy się zastraszyć policyjnymi metodami. /…/ 36 milionów Polaków nie można internować w największym nawet obozie. Racja jest po stronie ludu. Niech żyje POLSKA. KS HUTNIKÓW Kr. 13.12.81. UCHWAŁA KOMITETU STRAJKOwego HiL. Zgodnie z decyzją przejęcia przez KRH HiL funkcji centrum dyspozycyjnego Regionu Małopolska, KS HiL zobowiązuje w myśl ustaleń Prezydium KK wszystkie Kom. Zakładowe w Regionie do przekształcenia się w Komitety Strajkowe z dniem 13.12.1981 r. KS HiL M. Gil – przewodniczący. //druga strona ulotki// cd. Ze strony 1. W UJ trwa strajk absencyjny. Część strajkujących studentów WSP, AGH, PK i UJ bierze udział w strajku w HiL. Wśród hutników są członkowie ZR i KRH, którzy uniknęli aresztowania: Stefan Jurczak, [033] M. Gil, Handzlik, Hardek. REAKCJA SPOŁECZEŃSTWA. We wszystkich kościołach Krakowa odprawiane są msze w intencji

[12] ojczyzny. Prywatne samochody i taksówkarze bezinteresownie przewozili ludzi. Dzięki błyskawicznej informacji przekazywanej już w /…/ wielu z nas uniknęło zatrzymania. Po godz. 2 13 XII na ulicach obserwowaliśmy prawie normalny ruch. Prymas Polski Józef Glemp w kościele O.O. Jezuitów w W-wie zaprotestował przeciw pogwałceniu elementarnych swobód obywatelskich. NA ŚWIECIE. W stolicach świata pod ambasadami PRL-u odbyły się demonstracje – domagano się uwolnienia aresztowanych i protestowano przeciw gwałtowi dokonanemu na Narodzie polskim przez PZPR. Związki Zaw. Włoszech i Międzynar. Fed. ZZ zaprotestowały przeciw posunięciom władz PRL. KOMUNIKAT nr 2 KS HiL. Zobowiązuje się wszystkie zakłady do podjęcia strajku powszechnego, okupacyjnego. KS HiL domaga się natychmiastowego odwołania stanu wojennego w PRL i wypuszczenia na wolność wszystkich aresztowanych działaczy Związku oraz współpracujących. Żądamy także zapewnienia bezpieczeństwa Komitetom Strajkujących. Apelujemy do wszystkich członków “S” o zachowanie spokoju, rozwagi, wzywamy do wyłącznie biernego oporu.

KRONIKA
DZIEŃ 2, 14 XII 1981, s.13-14

[13] “Solidarność” BYŁA JEST I BĘDZIE! //w tym miejscu podano fragmenty uchwały Senatu UJ i oświadczenia Prez. Komisji Rewiz. Regionu Małopolska – patrz s. 5 i 3 DO. // “Nigdy z królami nie będziemy w aliansach Nigdy /…/ nie ugniemy szyi…: J. Słowacki. [034] NASZA //ODEZWA?// POLACY! Musicie otoczyć opieką /…/ rodziny aresztowanych związkowców. Nie dajmy się zastraszyć, nie /…/ oszczerstwa głoszone w RTV. KARABINY NIE ZASTĄPIĄ REFORMY GOSPODARCZEJ /…/ PUSTYCH SKLEPÓW. Wszelkie informacje prosimy przekazywać /…/ # KOMUNIKAT NR 5 REGIONALNEGO KOMITETU STRAJKOWEGO – MAŁOPOLSKA Kraków 14 grudnia 1981 r. Jak się zachować w czasie zatrzymania i przesłuchań. Wobec fali masowych aresztowań, którym może zostać poddany każdy obywatel przypominamy podstawowe zasady prawne, jakimi powinni kierować się ludzie zatrzymani przesłuchiwani przez SB: //podano 7 punktów na ten temat ogłaszanych już w materiałach MKZ Małopolska wiosną 81 r. oraz – także wcześniej już ogłoszone 5 elementarnych porad praktycznych podczas przesłuchania i 4 w czasie pobytu w areszcie.//REGIO-

[14] NALNY SERWIS STRAJKOWY KRAKÓW 14 GRUDNIA 1981 R. # SERWIS INFORMACYJNY MIĘDZYUCZELNIANEGO KOMITETU STRAJKOWEGO. SYTUACJE NA UCZELNIACH. KRAKÓW. Na terenie Krakowa strajkują następujące zakłady pracy: HiL, Szadkowski, Armatura, kabel, Telpod, MPK. Z KRAJU. Na Śląsku strajkują wszystkie kopalnie i Huta Katowice. Trwają strajki w całym regionie Mazowsza. Na pomorzu strajkują wszystkie zakłady pracy i stocznie w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie. Komitet Strajkowy NSZZ Solidarność PAN w Krakowie w związku z ogłoszeniem stanu wojennego oraz aresztowaniem krajowych i regionalnych władz związku postanawia z dniem 14.XII.81 r. przystąpić do strajku powszechnego. W placówkach PAN strajk ma charakter absencyjny. AGH. 14.12.81 proklamowano strajk okupacyjny pracowników NSZZ „Solidarność” i studentów. Od godz. 15 okupowane są trzy budynki uczelni. [035] UJ. Od 13.12.81 trwa strajk absencyjny pracowników. PK. 14.12.81 rozpoczął się strajk bierny pracowników Solidarności. # //Fragment materiałów studenckich// Pracownicy Sekcji Informacji C-2. Cieszy nas obecność wśród robotników

KRONIKA
DZIEŃ 2, 14 XII 1981, s.15-16

[15] studentów krakowskich uczelni. Ci młodzi ludzie są pomocni w każdej najtrudniejszej sytuacji. Kraków dnia 14.XII.1981. – Fragment odezwy o studentach. Solidarność HiL. # Kraków, dnia 14.12.1981. Uchwała. Pragnąc zachować godność Obywateli tego kraju ogłaszamy strajk okupacyjny by zaprotestować przeciw bezprawnemu stanowi wojennemu, przeciwko próbie uniemożliwienia działania naszemu Związkowi i aresztowania naszych kolegów, przeciw stosowaniu przemocy do rozstrzygania problemów naszej ojczyzny. Żądamy  uwolnienia Władz Związku, żądamy odwołania stanu wojennego i zaprzestania represji za działalność związkową i przekonania polityczne. Uczelniany Komitet Strajkowy NSZZ “Solidarność” Akademii Górniczo-Hutniczej – Strajkując społeczność AGH # KARABIN NIE ZASTĄPI REFORMY GOSPODARCZEJ. Bezprawne wprowadzenie stanu wojennego wywołuje zagrożenie i utratę reszty zaufania do władzy. Następstwem tego będzie całkowity rozkład gospodarki kraju. W warunkach przymusi i nakazowego systemu zarządzania nie mogą funkcjonować żadne mechanizmy ekonomiczne. Reforma gospodarcza staje się iluzją.

[16] Efekty trudu społeczeństwa mierzone ilością produkowanych dób maleją mimo zmuszania do coraz większego wysiłku. Zaczyna się rabunkowo eksploatacja zasobów naturalnych. Grozi zmniejszeniem produkcji rynkowej. W warunkach gospodarki wojennej traci znaczenie pieniądz. Przestaje działać motywacja do oszczędzania co niweczy możliwość osiągnięcia równowagi rynkowej. Zanika potrzeba wydajnej pracy, spada jakość produkcji. Liczyć należy się z ograniczeniem pomocy i współpracy gospodarczej krajów wysoko rozwiniętych, koniecznej dla naszej gospodarki. Nastąpi całkowite zerwanie więzi gospodarczej wieś-miasto. Po wyczerpaniu zapasów żywności zgromadzonych w magazynach wojskowych władza przystąpi do bezwzględnej eksploatacji wsi. Przywrócenie obowiązkowych dostaw produktów rolnych zniweczy  możliwość rozwoju rolnictwa. Wieś ograniczy produkcję do niezbędnego samozaopatrzenia. Kraków 14.12.1981. “SOLIDARNOŚĆ” AGH # AKTUALNOŚCI NR 1 Uczelnianego Komitetu Strajkowego NSZZ “Solidarność” AGH. Kraków, dnia 14 grudnia 1981 roku. W całym kraju trwa akcja oporu i protestu przeciwko bezprawnie wprowadzonemu w dniu 13 grudnia

KRONIKA
DZIEŃ 2, 14 XII 1981, s.17-18

[17] stanowi wojennemu. Ogłoszenie stanu wojny w kraju  niezagrożonym z zewnątrz jest aktem bezprecedensowym, stanowi wypowiedzenie wojny narodowi polskiemu przez aparat państwowy PRL. Represje zastosowane wobec działaczy Związku NSZZ “Solidarność” i działaczom opozycyjnym miały sparaliżować opór społeczeństwa, uczynić z niego bezwolnego wykonawcę, podmiot wszelkich poleceń. TAK SIĘ NIE STAŁO! GDAŃSK: Zawiązał się Krajowy Komitet Strajkowy na czele którego stanęli: /przypadkowo tylko unikając aresztowania w mocy z 12 na 13 grudnia/: Mirosław Krupiński – wiceprzewodniczący KK, Andrzej Konarski – członek Prezydium KK, Eugeniusz Szumejko – członek Prezydium KK, Jan Waszkiewicz – członek Prezydium KK, Aleksander Przygodziński – członek KK. W wydanym przez nich komunikacie nr 1 z 13 grudnia 81 m.in. czytamy: “Zgodnie z brzmieniem uchwały z dnia 4 grudnia podjętej w Radomiu oraz uchwały KK z dnia 12 grudnia – odpowiedzią na próbę przemcy jest strajk generalny. Rozpoczynając ten strajk oświadczamy, że zostaliśmy do niego zmuszeni i sprowokowani. Żaden związek, żadna organizacja nie może pozwolić na bezkarne represjonowanie swoich przywódców, odbiera-

[18] nie posiadanych praw, na ograniczenie swobód obywatelskich. Rozpoczynając ten strajk stawiamy dwa warunki jego zakończenia: UWOLNIENIE WSZYSTKICH ARESZTOWANYCH, ODWOŁANIE PROKLAMOWANEGO STANU WOJENNEGO. Po spełnieniu tych warunków możemy podjąć rozmowy w celu poszukania płaszczyzny porozumienia. Przypominamy równocześnie, że podjęte działania są zgodne z postanowieniami Statutu NSZZ “Solidarność” oraz przekazaną teleksami wolą organizacji zakładowych. KRAKÓW: W zastępstwie aresztowanego Prezydium ZR Małopolska koordynacją akcji protestacyjnej zajmuje się Komitet Strajkowy Hutników – Huta Lenina Strajkuje. Decyzje KSH /zawarte w uchwale nr 3 KSH z dnia 14.12 z godz. 3.30/ po rozważeniu zaistniałej sytuacji są następujące: 1/ nie przyjmować do wiadomości stanu wojennego, 2/ kontynuować strajk aż do przywrócenia normalnego życia i powrotu do zakładów pracy wszystkich aresztowanych, 3/ nie przyjmować kart mobilizacyjnych, 4/ nie wpuszczać na teren Kombinatu osób umundurowanych, 5/ w razie zdławienia naszej woli siłą i przemocą Komitet Strajkowy HiL podejmie strajk głodowy i wzywa Was wszystkich do solidarnego w nim udziału. W przypadku dalszej niemoż-

KRONIKA
DZIEŃ 2, 14 XII 1981, s.19-20

[19] liwości jawnego, zorganizowanego działania, działalność “Solidarność” prowadzona będzie konspiracyjnie . – Strajkują wszystkie większe zakłady Krakowa, wśród nich na pewno: Zakłady Szadkowskiego, TELPOD, Huta im. Lenina. Strajkują uczelnie wyższe: NSZZ “Solidarność” AGH proklamowała w dniu 14.12.1981 r. od godz. 15.00 strajk okupacyjny. Pracownicy naukowi uczelni zajęli dwa budynki uczelni w centrum uczelni. Na pierwszym zebraniu strajkujący powzięli następującą uchwałę: //w tym miejscu zacytowano uchwałę – patrz s. 15 DO// – Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzą strajk absencyjny. Senat Uczelni przyjął uchwałę, w której ostro sprzeciwia się wprowadzeniu stanu wojennego i jego konsekwencjom. W uchwale tej czytamy: “Senat UJ żąda stanowczo natychmiastowego odwołania stanu wojennego godzącego w podstawowe prawa ludzkie i interesy Narodu Polskiego.”

– INFORMACJE uzyskane z nasłuchu radiowego radiostacji zagranicznych i dzięki kontaktom krajowym, mówią o strajku w Ursusie, Hucie Warszawa, o zaognionej sytuacji na Śląsku /informacje pewne/. – ZAMIAST PAP: – MSW PRL za pośrednictwem swych ambasad, zapewniło rządy USA i RFN o tymczasowości stanu wojennego w Polsce – stwierdziło, że nie ma mowy o powrocie do

[20] stanu sprzed Sierpnia 80. – Jan Paweł II przeprowadził rozmowę telefoniczną z Reganem, podczas której Prezydent USA zapewnił, że rząd St. Zjednoczonych z uwagą śledzi rozwój sytuacji w Polsce. –  Paryż. Zgromadzenie Narodowe przerwało obrady, by umożliwić deputowanym wzięcie udziału w wielkiej manifestacji protestacyjnej zorganizowanej przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. 50 tys. Demonstrantów udało się pod ambasadę polską. – Chicago. Pod hasłami wzywającymi do zerwania stosunków dyplomatycznych z PRL, przeprowadzenia w Polsce wyborów pod nadzorem ONZ, demonstrowało 2 tys. Ludzi pod konsulatem PRL w Chicago. – Włochy. Komuniści włoscy /WłPK/ nawołują do przywrócenia w Polsce praw obywatelskich, politycznych i praw związków zawodowych. – REPRESJE: W nocy z 12/13 grudnia oddziały ZOMO aresztowały w hotelu Monopol” w Gdańsku i Sopocie prawie wszystkich członków KK NSZZ “Solidarność” przebywających na Wybrzeżu po zakończonych obradach Komisji Krajowej. Aresztowanych wywieziono w nieznanym kierunku. Los Lecha Wałęsy n ie jest znany. Wg skąpych podawanych także przez zagraniczne agencje informacji, Wałęsa przebywa na wolności i prowadzi roz-

KRONIKA
DZIEŃ 2, 14 XII 1981, s.21-22

[21] mowy z rządem. Tematu rozmów nie podano, ale z przedłużającego się czasu ich trwania można wnioskować, że Wałęsa nie wyraził zgody na kolaborację z generałami. Pięciu działaczy KK, którzy dzięki pozostaniu na terenie Stoczni Gdańskiej uniknęli aresztowania z wiceprzewodniczącym KK M. Krupińskim, utworzyło Komitet Strajkowy. Krajowy. Wśród aresztowanych działaczy ZR Małopolska znajdują się: – Wacław Sikora [036] – przewodn. ZR, prawdop. Aresztowany w Tarnowie, – Rrt Kaczmarek – “internowany” w Wiśniczu, – Krzysztof Görlich [037] – to samo. W pozostałych wypadkach brak sprawdzonych danych. Prezydium ZR reaktywuje swą działalność z inicjatywy Komisji Rewizyjnej ZR z udziałem pozostałych na wolności członków Zarządu Regionu: Krzysztofa Pakońskiego i Tadeusza Piekarza. – W Warszawie dokonano aresztowań wśród uczestników Kongresu Kultury Polskiej. Aresztowani zostali: Klemens Szaniawski [038] – prof. Przewodniczący Związku Stowarzyszeń Twórczych, Andrzej Kijowski – pisarz, dyr. Teatru im. Słowackiego w Krakowie, Andrzej Szczypiorski – pisarz, członek zał. KSS KOR, Halina MIKOłajska [039] – aktorka, członek zał. KSS KOR, Andrzej

[22] Tyszka – historyk, Jerzy Markuszewski /z 17-letnim synem/ – reż. Radiowy, Jerzy Łojek – historyk i pisarz, Michał Komar – krytyk literacki. Jerzy Jedlicki – socjolog i publicysta, Roman Ziman, Teresa Bogucka, Andrzej Bogusławski, Bohdan Cywiński – pisarz, dziennikarz i inni; spoza Kongresu: Andrzej Celiński – matematyk, b. sekr. KKP, Jacek Kuroń [040] – pedagog, członek KOR, Bronisław Geremek – historyk, ekspert KK, Władysław Bartoszewski [041] – pisarz, historyk, prof. KUL, Zygmunt Latoszewski, Krzysztof Śliwiński – red. “Więzi”, Bulla, Hermiński oraz nieznani z nazwisk członkowie i pracownicy Zarządu NSZZ „Mazowsze” znajdujący się w lokalu przy ul. Mokotowskiej. Aresztowani w Krakowie: Bogusław Sonik – wiceprzewodniczący ZR, Robert Kaczmarek – członek Prezydium, Andrzej Borzęcki, [042] członek Zarządu, członkowie Zarządu Regionu: Andrzej Kuczera, [043] Ryszard Majdzik, Krzysztof Görlich, Maria Sierotwińska – red. “Gońca” [044] , Tomasz Schoen, [045] Konstanty Miodowicz, [046] Jan Polkowski, Anna Szwed – pracownik ZR, Julian Kornhauser – pisarz, oraz: Łukasz Śwież, Jarosław

KRONIKA
DZIEŃ 2, 14 XII 1981, s.23-24

[23] Zadęcki, Radosław Hugot, Zbylut Grzywacz, Konstanty Miodowicz, Krzysztof Dawidowicz, Jacek Skrobotowski, Ryszard Batko, Henryk Karkoszka, Magda Motyka, Zbigniew Solak, [047] Paweł Witkowski, Marowiński, Zbigniew Skóra, Bajerowa. [048] R e p r e s j e  t r w a j  ą. Sekcja Informacji Komitetu Strajkowego AGH. # INFORMACJA O ZATRZYMANYCH od dnia 12.12.1981 /listę uaktualniono dn. 14.12.1981/ 1. Lech Wałęsa 2. Konrad Maruszczyk 3. Andrzej Kozicki 4. Zbigniew Lis 5. Adam Drąg 6. Zdzisław Złotkowski 7. Jacek Cegielski 8. Andrzej Gwiazda [049] 9. Joanna Duda-Gwiazda 10. Henryk Tarasiewicz 11. Mieczysław Chlewa 12. Małgorzata Celejewska 13. Joanna Wojciechowicz 14. Ryszard Czajkowski 15. Iwona Jastrzębska 16. Jarosław Pirowski 17. Zygmunt Błażek z grupą Plakat 18. Andrzej Budkiewicz 19. Wojciech Bubella 20. Krystyna Wiśniewska 21. Ryszard Wierzbicki 22. Mariusz Muskat 23. Andrzej Składowski 24. Andrzej Pisarski 25. Arkadiusz Rybicki + Zmiana BIPSu [050] 26. Leszek i Anna Sosnowscy 27. Tomasz Wojdakowski 28. Bogdan Borusewicz 29. Alina Pieńkowska 30. Ryszard Olkiewicz 31. N. Klamrowski 32. Zbigniew Brodowski 33. Jacek Tylor 34. Jacek Kuroń

[24] 35. Marian Jurczyk [051] 36. Józef Patyna 37. Antoni Tokarczuk 38. Jacek Merkel 29. Bronisław Geremek 40. Henryk Wujec [052] 41. Niastkowski 42. Jan Łużny 43. Lech Kaczyński 44. Grażyna Wendt-Przybylska 45. Ślesarow 46. Henryk Mierzejewski 47. Czesław Richter 48. Edward Szmidt 49. Tarasiewicz 50. Kisielewski 51. Cygan 52. Leszek Jankowski 53. Mirosław Rybicki 54. Aleksander Nall 55. Dariusz Kobzdej 56. Andrzej Zając 57. Stanisław Dębowski 58. Jurek Kobyliński 59. Krzysztof Fronczak 60. Tadeusz Nowak 61. Stanisław Prądzyński 62. Bogdan Żurek 63. Czesław Trzeciak 64. Roman Pieńkowski 65. Pieńkowska /naucz./ 66. Zygmunt Zawalski 67. Tadeusz Szklarek 68. Grzegorz Ungier 69. Marek Skański 70. Benedyt Brandt /NSZZ RI/ 71. Alicja Górnowicz 72. Maciej Kapczyński 73. Henryk Łowiecki 74. Halina Winiarska /aktorka/ 75. Jerzy Kiszkis /aktor/ 76. Józef Hamder 77. Zygmunt Zwara 78. Barbara Hejcz /student/ 79. Paweł Zgierski /student/ 80. Leszek Kowalski /student/ 81. Jan Jakubowski – “Czas” 82. Leszek Bodio /student/ 83. Stanisław Wądołowski. Regionalny Komitet Strajkowy z siedzibą w Stoczni Gdańskiej. PO PRZECZYTANIU PODAJ DALEJ. #

KRONIKA
DZIEŃ 2, 14 XII 1981, s.25-26

[25] MEDIA # Krakowska gazeta codzienna ukazała się pod wspólnym tytułem „Gazeta Krakowska – Dziennik Polski – Echo Krakowa” [053] w obj. 1 kolumn formatu “Tryb. Ludu”, bez koloru, zdjęć i stopki. Kolumna 1.: przemówienie Jaruzelskiego, obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojny, proklamacje Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego /WRON/, informacja “Do Czytelników!!! “, że codzienna prasa krakowska przybierze taką postać aż do odwołania. Kolumna 2.: komentarz PAP, dekret o stanie wojennym. Kolumna 3.: dalsze oficjalne uchwały i komunikaty, kolumna 4: to samo + sport, kalendarzyk informacyjny, ogłoszenia drobne. Oficjalne materiały ogólnokrajowa zajmują 79 % powierzchni, lokalne 3, aport 4, ogł. Drobne 8, kalendarzyk inf. 3, tytuł 3. //refleksja: 79 to niespotykanie wysoki procent//. Główne słowa nagłówków materiałów oficjalnych, kolejno: tekst przemówienia, obwieszczenie, proklamacje, do czytelników, komentarz PAP, dekret, uchwała, komunikat, informacja, posiedzenie, komunikat, decyzje, zakaz, ograniczenie, obowiązek, ograniczenie, od dziś ferie, zasady, komunikat, zawieszenie, zakaz. Informacja o odezwie kierownictwa MPK

[26] do załogi mówi, że wczoraj komunikacja miejska była częściowo sparaliżowane
z powodu strajku w niektórych zajezdniach. I dalej, że w trosce o zapewnienie szczególnie dowozu ludzi do pracy kierownictwo MPK //anonimowo// odwołuje się do rozsądku i poczucia odpowiedzialności, żeby nie spowodować “Waszego osobistego lub rodzinnego dramatu” “w imię Waszego dobra i Waszego rodzin” //to groźba nie tylko pod adresem strajkujących, ale i ich rodzin – czyżby odpowiedzialność zbiorowa? //Jedyną bowiem drogą do skrócenia czasu trwania stanu wojennego, a tym samym i zwolnienia osób internowanych// a więc takie są żądania strajkujących// jest “wytężona praca, spokój i porządek”. //Refleksje: zwroty “częściowo” i “w niektórych” mają pomniejszyć obraz akcji strajkowej//. – Kalendarzyk szpitali, pogotowia, informacji turystycznej, usługowej, pomocy drogowej zawiera numery telefonów – po co, skoro są i tak nieczynne? – około 100 drobnych ogłoszeń, wśród których zwraca uwagę jedno, matrymonialne: ZIELONOOKA, ładna, zgrabna, słuchaczka pomaturalnego studium, lat 26, zamożna… # WROCŁAW. Zamiast dotychczasowych trzech dzienników [054]

KRONIKA
DZIEŃ 2, 14 XII 1981, s.27-28

[27] ukazał się “Monitor Dolnośląski” [055] , o 4 kolumnach formatu TL, z tym samym prawie materiałem, co dziennik krakowski i w tym samym mniej więcej układzie. Brak: wiadomości sportowych, drobnych ogłoszeń, kalendarzyka informacyjnego oraz materiałów lokalnych poza wyjaśnieniem nowej formy gazety. Jest natomiast: skład WRON, krótki komentarz przedrukowany za “Żołnierzem Ludu”, dziennikiem Śląskiego Okręgu Wojskowego wydawanym we Wrocławiu, z 13.12 i informacją o reakcjach świata na wydarzenia polskie podaną za DTV z 13.12 „gdyż z powodu braku łączności dalekopisowej nie otrzymaliśmy serwisu PAP”. Nad tytułem na 1 s. czerwonym kolorem hasło “Jeszcze Polska nie zginęła póki my Żyjemy”. Materiały oficjalne zajmują 89% pow., wiadomości ze świata za DTV 4, własne 3, tytuł, stopka 4 %. [056] # BYDGOSZCZ. Gazeta Pomorska ukazała się w prawie normalnym kształcie. Pierwsze 3 kolumny zawierają materiały oficjalne, w tym skład WRON i komunikat od redakcji wyjaśniający nowy sposób wydawania gazety. Pozostałe 5 kolumn zawiera materiały informacyjne i publicystyczne przygotowane wcześniej i ułożone jak zawsze, ale są to materiały wspólne z 3 woje-

[28] wództw, bo zlikwidowano mutacje, i ze skróconym kalendarzykiem informacyjnym. Cała ostatnia kolumna zajęta przez sport. # TRYBUNA LUDU. Nadzwyczajne wydanie TL z 13.12 było rozprowadzana tylko w W-wie i okolicy. Wydanie AAA z datą 14.12 zawiera wszystkie oficjalne materiały o stanie wojennym oraz kilka komentarzy na ten temat. Ponadto krótkie informacje o tym, że w W-wie w niedzielę wszystko było normalne poza wojskiem na ulicach. Większa niż w gazetach terenowych porcja materiałów z zagranicy, z tym że część z nich pochodziła sprzed 13.12. Cała ostatnia strona to sport. # TVP. W DTV w większości komunikaty odczytywane przez umundurowanych szeregowców Stefanowicza i Racławickiego. Wiadomość o zmianie na stanowiskach kilku dyrektorów, m.in. Rafinerii Gdańsk. //Refl.: prawdopodobnie wskutek strajków w tych zakładach//. Po DTV film “Sól ziemi czarnej” o powstaniach na Śląsku. //Refl: temat w obecnej sytuacji wręcz prowokacyjny//.

KRONIKA
DZIEŃ 2/3, 14/15 XII 1981, s.29-30

[29] UZUPEŁNIENIE do 1. DO z 13.12.81 r.

DTV obejmował m.in. informacje o reakcjach świata na wydarzenia polskie. Wszystkie agencje wskazują na ścisły związek między stanem wojennym a uchwałami ZZ Solidarności w Gdańsku. Reakcje zachodnie: Regan nie widzi powodu, żeby przerywać weekend, departament stanu odmówił zajęcia stanowiska, kanclerz RFN zaleca maksymalną powściągliwość, na co jest jednoznaczna zgodność na Zachodzie, Haig: naród polski powinien nam znaleźć rozwiązanie swoich trudności bez ingerencji z zewnątrz, Francja – władza nie czynią absolutnie nic, Dania przestrzega przed dramatyzowaniem, Polsce potrzeba produkcji. Kreisky – ostatnie próby zapobieżenia najgorszej ewentualności, gdy nie udało się pojednanie przeciwstawnych sił. Papież dał wyraz zatroskaniu, wzywa do modlitwy o pokój w Polsce, dosyć krwi przelano w przeszłości w Polsce, nie wolno jej więcej przelewać, poleca Polskę Matce Przenajświętszej. TASS: w obliczu grożącej krajowi anarchii, nieodpowiedzialnych posunięć ekstremalnych sił Solidarności, która rwie się do władzy, internowanie

[30] ekstremalnych przywódców “Solidarności” i członków nielegalnych organizacji antysocjalistycznych //ref.: zestawienie sugeruje antysocjologistyczność także Solidarności// w tym KSS KOR i KPN nastąpiło razem z grupą osób odpowiedzialnych za kryzys w Polsce //refl.: Solidarność i ekipę Gierka stawia się obok siebie jako współodpowiedzialnych za doprowadzenie do kryzysu w Polsce.//

Share:

Author: Trener zen

1 thought on “2. DZIEŃ OKUPACJI poniedz. 14.12.81

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *