215. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 15.7.82 r.

KRONIKA
DZIEŃ 215. 15 VII 1982, s.1375

215. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 15.7.82 r.

[1375] TEKSTY # //Maszynopis A4, na przebitce, przez kalkę, 2 karty – jedna zapisana obustronnie, druga tylko 1-stronnie, tylko w 3/4. Maszynopis obejmuje 4 tekst pochodzące z powielanych wydawnictw podziemnych, dobranych prawdopodobnie przez przepisującego na własną rękę. Dziwi niewykorzystanie całej powierzchni drugiej karty, co w tego typu przepisywanych tekstów bywało regułą. Tekst pierwszy: // “Dziękujemy W. Jaruzelskiemu, Premierowi za to, że niezłomnie stoi na straży interesów ZSRR, I Sekretarzowi PZPR za to, że zgromadził wokół siebie wszystkich skompromitowanych działaczy, że przydzielił im funkcje, dzięki którym są dobrze widocznie i będą zapamiętani, Generałowi za to, że nauczył wojsko, że wobec wątłej siły obronnej bezpieczniej jest strzelać do bezbronnych. Politykowi za to, że poprzez internowanie wskazał narodowi wszystkich wartościowych i godnych szacunku obywateli. Szefowi WRONy za to, że dzięki odebraniu prawa człowieka i obywatela, pozwolił ludziom i obywatelom odczuwać jeszcze silniejszą więź i solidarność. – POLACY”. / /ulotka z Bydgoszczy/ //Drugi tekst powołujący się na “KOS” 241 “Zomorządność” nr 6.10.IV.82″ – patrz DO z 28.5.1982 r. Trzeci tekst to “Apel do młodzieży! W środowisku akademickim…” podpisany przez RKW “S” Małopolska z datą 16.5.82 – patrz “Aktualności BI RKW “S” – Małopolska” z 24.5.82 nr 19 zamieszczony w DO z 1.6.82 r. Tekst ten w “Aktualnościach” ma datę 24.5.82. Czwarty tekst to apel “Do pracowników uczelni, do studentów, do społeczeństwa Miasta Krakowa” podpisany przez Akademicki Ruch Samoobrony z datą 25.5.82 r. wydrukowany w “Zomorządności” nr 15 z 5.6.82 r. zamieszczony w DO z 16.6.82 r.// # //Strona tytułowa raportu DIPu – patrz DO z 27.5.82 r. s. 166/1 pierwsza karta A4, kserografowana obustronnie. Str. 1:// Zespół Redakcyjny Konwersatorium “Doświadczenie i Przyszłość” / POLSKA WOBEC STANU WOJENNEGO / /Raport czwarty/ /Spis treści/ Od Zespołu Redakcyjnego str. 1 / Wstęp str. 4 / Rozdział I. Konsekwencje stanu wojennego str. 8 / Rozdział II. Sytuacja międzynarodowa i co z niej wynika str. 26 / Rozdział III. Warianty rozwoju sytuacji str. 33 / Rozdział IV.

KRONIKA
DZIEŃ 215. 15 VII 1982, s.137
6

[1376] Postawy społeczne str. 48 / Uwagi końcowe str. 64 / /Luty- marzec 1982/ //str. 2:// Zespół Redakcyjny Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość / Warszawa, 7.IV.1982 r. / Do Prymasa Polski Arcybiskupa Józefa Glempa / Ekscelencjo! / Zespół Redakcyjny Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość przedstawia Waszej Ekscelencji tekst opracowania “Polska wobec stanu wojennego”. Podobnie jak poprzednie nasze opracowania /”Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do tej naprawy”, maj 1979, i opracowanie “Jak należy z tego wyjść”, maj 1980/, które adresowaliśmy do prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego – tekst niniejszego opracowania składamy do rąk Waszej Ekscelencji jako wyraz opinii i troski obywatelskiej. / Prosimy przyjąć wyrazy poważania / Redaktorzy Raportu Zespół Redakcyjny Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość / Warszawa, 2.IV.1982 / Do Prezesa Rady Ministrów Gen. Armii Wojciecha Jaruzelskiego Warszawa / Szanowny Panie Premierze! / Zespół Redakcyjny Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość przedstawia Panu tekst opracowania “Polska wobec stanu wojennego”. Podobnie jak poprzednie nasze opracowania /”Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy”, maj 1979, opracowanie ankiety “Jak z tego wyjść, maj 1980/ adresujemy ten tekst na ręce przedstawiciela najwyższych władz państwowych jako wyraz opinii i troski obywatelskiej. /Prosimy przyjąć wyrazy poważania / Redaktorzy Raportu #

PIOSENKI # //Piosenka z kolonii: //”WILNO” // Jak mówił wódz słoneczko Stalin, Obniżając stawki płacy,/ Nie znajdziesz na Syberii malin / Tylko obozy pracy / Gdy wieść ta do Polski migiem doleciała /Niby czarny mustang z prerii, /Cała Polska się zaharowała / Żeby nie zwiedzić Syberii./ Ref. Wilno zdobędziemy – bo nasze, / Lwów odbijemy, / Odpoczniemy w Leningradzie / w kołchozowym sadzie.// Minęły czasy Józefa Wielkiego, / Podrożały w kraju trunki, / W Polsce rządzi klika górnika,/ Z Moskwą ma stosunki./ Naród pamięta historii dzieje,/ Żyjąc pod razami bata,/ Wszystko tak robi, jak z Kremla zawieje,/ Żeby nie drażnić brata./ Ref. …// A gdy nastanie młode pokolenie,/ Młodzież do walki stanie,/ Mając na celu Polski wyzwolenie,/ Sprawi Moskalom lanie./ To nie są żadne tam baśnie,/ My nie jesteśmy pod gazem,/ Miłość do Polski nigdy nie zagaśnie,/ Więc zaśpiewajmy razem.// Ref. …// A gdy się stanę cały purpurowy,/ Jak w przeliczeniu

KRONIKA
DZIEŃ 215. 15 VII 1982, s.137
7

[1377] całki / Wtedy, jak w Gdańsku w dzień grudniowy,/ Wezmę benzynę i zapałki./ Spalę dom partii, potem komitet,/ Resztę wytruję gazem,/ Nie oglądając się na nikogo,/ Znów zaśpiewamy razem:// Ref. II: Wilno zdobyliśmy, Lwów odbiliśmy,/ Odpoczniemy na Kamczatce / przy ruskiej herbatce./ Wilno zdobyliśmy, wóz odbiliśmy,/ odpoczniemy na stanicy / przy chińskiej granicy. // #

FAKTY # Od kilku dni pojawiły się kolejki po mięso. //Nie wiadomo dlaczego bo jest dopiero środek miesiąca i ludzie mają pieniądze. Kolejki były ostatnio 30 czerwca, bo ludzie wzięli wtedy pieniądze i chcieli wykupić resztę mięsa z czerwca.// # Na trasie Cieszyn-Kraków są dwie rogatki do kontroli samochodów: na granicy Cieszyna i granicy Krakowa. Na obu czuwają milicjanci. tzn. śpią lub się nudzą. Kontrole są raczej rzadkie. #

LUDZIE MÓWIĄ # W “Gościu Niedzielnym” z 4 lipca 1982 przemówienie papieża na sesji MOP w Genewie jest ocenzurowane na podst. § 6 ustawy o cenzurze czyli zostało potraktowane jako wystąpienie antypaństwowe. W tym albo innym przemówieniu, bodaj w Tyg. Powszechnym, cenzura interweniowała na podst. § 8 – czyli obrazy uczuć religijnych. #

OPINIE # Humanista, docent, członek zw. branżowych twierdzi, iż żywot reżimu Jaruzelskiego jest niedługi. Przyczyną bliskiego krachu jest fatalna sytuacja gospodarcza. Moskwa dopuściła Jaruzelskiego do rządów, bo miał zaprowadzić porządek i podnieść polską gospodarkę. Tymczasem w gospodarce nie zrobił nic a porządku też nie wprowadził. Dlatego zostanie zastąpiony przez ekipę, która weźmie za pysk, jak Kadar, ale też jak Kadar zrobi prawdziwą reformę gospodarczą. Innym wyjściem jakie grozi Polsce, jest inwazja rosyjska, której jednak nie będzie, bo w skali systemu niczego nie załatwia. koronnym argumentem przeciw inwazji jest to, że jeszcze jej nie było. #

PRASA # TL. – Znaczenie mniej turystów niż przed rokiem korzysta z ośrodków PTTK ze wzgl. na zbyt wysokie ceny. Widmo bankructwa pojawiło się nad PTTK. Zagrożona jest turystyka kwalifikowana, zwłaszcza młodzieżowa. # Życie Warszawy. – Tytuł: Węgiel zalega na hałdach. Górnicy apelują o wysłanie węglarek. #

Dziennik Polski. – Trwają pertraktacje celem ustalenia wizy papieża w Polsce. Glemp oświadczył, że rząd polski, chce, aby papież przyjechał, a “naszą sprawą

KRONIKA
DZIEŃ 215. 15 VII 1982, s.137
8

[1378] jest, aby były ku temu warunki”.

TVP # DTV – Pokój dwuosobowy w nowym hotelu orbisowskim wybudowanym w Krakowie przez Austriaków kosztuje ze śniadaniem 59 dolarów. Dla turystów z krajów socjalistycznych ponad 2 tys. zł. //Ładny przelicznik!// # Kronika Krakowska. – Historyk A. Podraza jako temat pogadanki historycznej obrał nie rocznicę 15 lipca czyli zwycięstwo pod Grunwaldem, lecz dzień 14 lipca 1789 – zburzenie Bastylii. # Handel krakowski wzywa do wykupywania kartek i nie odkładania tego na ostatni dzień miesiąca. //A przecież i tak są kolejki – to jest już całkowita schizofrenia!// W celu umożliwienia wykupu kartek sklepy mięsne będą wyjątkowo czynne w poniedziałek 19.7. # # #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *