Z udziałem Masłowskiego

Po 13 grudnia 1981 roku Władysław Masłowski uczestniczył w wielu podziemnych inicjatywach wydawniczych. Redagował podziemne pisma, prowadził kolportaż nielegalnych wydawnictw: książek, periodyków, znaczków. Największym jednak przedsięwzięciem, którego był ojcem, była Mała Polska, wymyślona i założona przez niego, redagowana od pierwszego numeru z 2 lutego 1983 roku do śmierci w kwietniu 1986. Był to ukazujący się regularnie podziemny krakowski tygodnik miejski. Pokazać warto, jaki był udział Masłowskiego w dziele jego życia.