125. DZIEŃ OKUPACJI piątek 16.4.82 r.

KRONIKA
DZIEŃ 125, 16 IV 1982, s.
995

125. DZIEŃ OKUPACJI piątek 16.4.82 r.

[995] TEKSTY: # Materiały z partyjnej narady ideologicznej. # Doc. St. Kuśmierski WSNS “Teoretyczne problemy propagandy partyjnej //fragmenty:// – Dylemat o ogromnej doniosłości społecznej wiąże się z pojęciem wiarygodności w propagandzie. Z ideologicznej funkcji propagandy, z zasady poszanowania klasowego podmiotów życia politycznego, wynika imperatyw nie przemilczania niczego, co – jak mówił Lenin – mogłoby świadczyć, że okłamuje się proletariat. Z drugiej jednak strony propaganda pełni obok funkcji ideologicznej także funkcję polityczną, taktyczną. prawda w propagandzie nie ma wymiaru absolutnego. To co jest prawdziwe dla jednych, nie jest prawdziwe dla innych. Nie może być jednak sytuacji, że w odczuciu społecznym coś jest nieprawdziwe dla wszystkich, jak to miało miejsce z propagandą sukcesu. Z drugiej jednak strony taktyka działań politycznych uzasadnia przemilczanie pewnych informacji, których wprowadzenie w społeczny obieg, mogłoby przysporzyć poważnych negatywnych następstw. Przykładów nie brak z nie tak dawnej przeszłości: Informacja o strajku w jednym zakładzie, podana przez środki masowego przekazu, sama mogłaby stymulować dalsze niepokoje strajkowe. Przed propagandzistą pojawia się więc dylemat: które z informacji podpadają pod kryterium taktyki, a które pod kryterium ideologiczne. Życia społecznego nie można jednak sprowadzić do samej taktyki, bo prowadzi to do rezygnacji z ideologii. //Oczywiście pan docent zupełnie nie przejmuje się kryteriami etycznymi.// # Płk Lesław Wojtasik “Propaganda a walka ideologiczna” /fragmenty rozwiniętych tez do referatu:// – Mimo ograniczeń stanu wojennego //chodzi o ograniczenie w przepływie informacji wewnątrz kraju i z kraju// zachodnie rozgłośnie radiowe w dalszym ciągu wyprzedzają informacyjnie nasz system masowej informacji. Wyprzedzenie to liczy się niekiedy nie w godzinach a w dobach. – Propaganda zachodnia kierowana na Polskę umiejętnie wykorzystuje specyficzne ułatwienia spowodowane przez stan wojenny. Ułatwieniem takim były np. zakłócenia wewnętrznego obiegu informacji spowodowane ograniczeniami stanu wo-

KRONIKA
DZIEŃ 125, 16 IV 1982, s.
996

[996] jennego /zmniejszenie ilości środków masowej informacji, ograniczenia łączności telekomunikacyjnej i ruchu osobowego, wprowadzenie cenzury/. Wszystko to wprowadziło na okres przejściowy “regionalną izolację społeczeństwa”. Wytworzyły się bowiem regiony informacyjne pokrywające się w zasadzie z województwami. Propaganda zachodnia umiejętnie wykorzystała taki stan rzeczy. Regionalna izolacja uniemożliwiła bowiem sprawny obieg informacji lokalnych w skali ogólnokrajowej. – W propagandzie zachodniej kierowanej na Polskę dużą uwagę przywiązuje się do zapełnienia białych plam informacyjnych przez szerokie podejmowanie tych problemów, na które obowiązuje embargo w systemie naszej informacji. Dotyczy to np. sytuacji w ośrodkach dla internowanych czy przebiegu interwencji sił porządkowych podczas strajku w dużych zakładach pracy. Brak jakiejkolwiek informacji z naszej strony na wymienione czy inne tematy powoduje, iż przeciwnik ma absolutnie wolne pole do działania i niczym nieograniczoną swobodę informacyjną – Wg badań OBOP przeprowadzonych w lutym 82 r. 20% społeczeństwa w wieku powyżej 15 lat deklaruje słuchanie zachodnich rozgłośni radiowych. Oznaczałoby to jedynie 2-procentowy wzrost w stosunku do r. 81. Wyniki te traktowane porównawczo wydają się zbyt optymistyczne. – Propaganda zachodnia znajduje w naszym społeczeństwie aktualnie posłuch większy niż kiedykolwiek w ostatnim 20-leciu. Z Radia “Wolna Europa” wyszła np. inicjatywa gaszenia świateł i zapalanie świec przy różnych okazjach. Wypadki takie zdarzały się stosunkowo często. – Zakłócenia techniczne utrudniające odbiór programów zachodnich traktujemy niekiedy jako środek uniwersalny. Przeciwdziałanie tego typu jest najmniej skuteczne i na zasadzie efektu bumerangowego najczęściej wzmacnia wiarygodność zachodnich rozgłośni. “Jeśli zagłuszają, to pewnie oni mówią prawdę.” – Należy rozważyć ewentualność organizacji na naszym terytorium programu radiowego komponowanego w stylu RWE i emitowanego na pasmach zbliżonych do tej rozgłośni. jest to klasyczne działanie czarnopropagandowe, a jednak nie my jesteśmy jego inicjatorami. W walce z bezwzględnym przeciwnikiem należy jeśli wymagają tego okoliczności – posługiwać się jego metodami. W konkretnym wypadku drobiazgowe przestrzeganie norm moralny nie wróży sukcesu. #

UWAGA! Brak ciągłości tekstu KRONIKI.

Brakuje dokończenia tekstu 125. Dnia Okupacji

oraz kolejnych Dni Okupacji: 126-127

Mimo braku ciągłości tekstu zachowano ciągłość numeracji oryginalnych kart KRONIKI.

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *