170. DZIEŃ OKUPACJI poniedziałek 31.5.82 r.

KRONIKA
DZIEŃ 170. 31 V 1982, s.1
239

170. DZIEŃ OKUPACJI poniedziałek 31.5.82 r.

[1239] TEKSTY # //Ulotka A4, kserografowana dwustronnie na powiel. białkowym, str. 1;// xx Z dnia na dzień / POLACY, BĄDŹMY SOLIDARNI / Serwis informacyjny Regionalnego Komitetu / Strajkowego NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk / Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra, Kłodzko, Opole / O relację z przebiegu akcji protestacyjnej postarała się xxxxx … z 17 maja 1982 r. Można ją nazwać …. . 13 maja od wczesnych godzin rannych przybywa ok. 5 tajniaków z SB. O godz. 9.00 przyjechał 3 płk Wojska Polskiego. Godz. 10.00 – kierownicy wydziałów zwołani zostali na naradę z udziałem SB /na drzwiach naklejone zdjęcie Wałęsy/. Zapowiadają ostre sankcje jeżeli ktoś przystąpi do strajku. Są przesłuchiwania na terenie zakładu osób podejrzanych o działalność w “Solidarności”. Obowiązuje zakaz poruszania się po zakładzie w godz. 10.00-12.15. Godz. 12.00 – wydziały produkcyjne przystępują do strajku, mimo, że w każdym kantorku mistrza jest jeden pracownik SB. Odlewnia – syrena wydziałowa rozpoczyna strajk. /strajkuje 85% załogi/. W-2 – strajkuje 85% załogi, rozrzucając ulotki. W-3 – strajkuje 80% załogi. Dział TT – pilnuje 3 SB-ków. Dział ZBK pilnuje sam pan płk. WP. Dział administracyjny – to siedziba główna SB. Strajk w tych działach jest niewidoczny. Na zewnątrz budynku stoi 5 krytych samochodów milicyjnych. najlepszy efekt wywołuje spadające prosto z nieba ulotki ZBK. Od 10 do 13 maja zatrzymano lub przesłuchano 35 osób. A oto kilka innych przykładów akcji protestacyjnych przeprowadzonych w dniu 13 maja we Wrocławiu: Polar-Hydral – strajk od 12.00-12.15. Stanęły wszystkie maszyny. Dużo ulotek. VIII Zajezdnia MPK przy ul. Krakowskiej, mimo obstawy wojska, dyżuru dyrektora i sekretarza partii – w nocy z 12 na 13 maja na kominie wywieszono flagę “Solidarności”, a na sąsiednim /wyższym/ wronę. Gazownia: maszyny w ruchu, natomiast pracownicy wyszli na korytarz. Kliniki przy ul. Chałubińskiego: godz. 12.00 – lekarze i pielęgniarki

KRONIKA
DZIEŃ 170. 31 V 1982, s.1
240

[1240] wyszli przed gmach. Bank PKO ul. Wita Stwosza – wywieszono kartkę: “z powodu strajku – 15 minutowa przerwa”. Klientów nie obsługiwano. Iase ul. Sienkiewicza – zakład rozwiązano, gdyż na listę strajkujących w dniu 13 maja wpisała się cała załoga. / ZWIERZENIA KOMISARZA /cd. – co dalej z “Solidarnością”?/ Ostatnio w sposób wyraźny obserwujemy, że aktywizują się elementy antysocjalistyczne wewnątrz kraju. Po szoku, jakim było wprowadzenie stanu wojennego, zresztą na marginesie muszę stwierdzić, że jego wprowadzenie odbyło się w sposób lepszy niż przewidywaliśmy, cały ten system organizacyjny został wprowadzony tak sprawnie, przy tak małych ofiarach, że są one wielokrotnie niższe od przewidywanych, od tego, co się zakładało wtedy, kiedy rodziła się koncepcja wprowadzenia stanu wojennego. Było to dużym szokiem dla przeciwnika ideologicznego, jednak obecnie obserwujemy, że zjawisko szoku przestaje funkcjonować i przeciwnik zaczyna się organizować. Sprawa “Solidarności” związana jest ze sprawą ruchu związkowego, a koncepcji ruchu związkowego jeszcze w tej chwili nikt nie ma. Jedno wiadomo, że nie może to być ruch związkowy organizacji regionalnych. To wiadomo na pewno, ale co dalej? Tego nikt nie xxx wie. Premier powiedział w Sejmie, że takie będą związki jaka będzie wola klasy robotniczej. ja bym podchodził ostrożniej do tego hasła, bo mam poważne wątpliwości, czy dla funkcjonowania państwa byłoby korzystne tworzyć związki zgodne z wolą klasy robotniczej /głos z sali: my tak samo/. Ale co obserwujemy teraz, obserwujemy, że “Solidarność” w tej, że tak powiem, wersji podziemnej zaczyna coraz bardziej organizować. I te organizacje zaczynają funkcjonować…. Sytuacja ogólnie biorąc jest zła. ja nie będą powtarzał tego, co można przeczytać w prasie i usłyszeć w przemówieniach premiera. A to, że niektórych towarzyszy przeraziłem, to znaczy, że osiągnąłem swój cel. Bo o to właśnie chodzi /głos z sali: o co właściwie chodzi?/. O to chodzi, żebyśmy byli zahartowani i zdenerwowani, co doda nam siły do roboty. No nie ma cudów, no taka jest właśnie sytuacja, c.d.n. Dnia 13 maja 14 internowanych w więzieniu w Białołęce /m.in. J. Kuroń, K. Modzelewski, J. Onyszkiewicz, J. Rulewski/ podjęło bezterminową głodówkę. Celem jest protest przeciwko stanowi woje-

KRONIKA
DZIEŃ 170. 31 V 1982, s.1
241

[1241] nnemu i poparcie dla sformułowanych przez Prymasowską Radę Społeczną warunków ugody narodowej. Pamiętajmy o nich, 19 maja podczas audiencji generalnej Papież modlił się za Ojczyznę. Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo…. Weź w opiekę naród cały. Naród jest wielką wspólnotą pokoleń, ludzie, wspólnotą kultury, języka, dziejów. naród nie może się prawidłowo rozwijać, gdy jest pozbawiony tych praw, które warunkują jego pełną podmiotowość. Państwo nie może być siłą żadnej przemocy, może być mocne tylko siłą pełnej podmiotowości narodu. Od 13 grudnia cierpię z moim narodem. Dlaczego nie przywraca mu się tej podmiotowości, która jest jego prawem? Dlaczego dokonuje się alienację państwa, budując na przemocy?/ Dlaczego odbiera się państwu tę jedyną dojrzałą siłę, którą jest pełna podmiotowość narodu? Przyjmij taką modlitwę, nabrzmiałą cierpieniem. Ty która jesteś Królową Polski i Wy święci panowie mojej Ojczyzny. “Miejmy pogardę dla rzekomej sławy / I dla bezprawia potęgi zwodniczej / Lecz nie strójmy się w płaszcze / męczeństwa krwawy / I nie brzękajmy w łańcuch niewolniczy // Miejmy pogardę dla pychy zwycięskiej / I przyklaskiwać przemocy nie idźmy / Ale nie wielbmy poniesionej klęki / I ze słabości swojej się nie szczyćmy…” // Adam Asnyk. Miejmy nadzieję / WRONA OD STRONY OGONA / pozostało się nawet krasnalowi Hałabale. Na odwrocie strony tytułowej “Przygód krasnala Hałabały” widniał nadruk: druk wykonano z inicjatywy Rady Pracowniczej w odpowiedzi na apel KKP o przepracowanie wolnych sobót z 1981 r. Decyzję komisarza zorganizowano ekipę do wyrywania pierwszej strony z 200 tys. egz. xx Niektórzy przeszli na stronę WRON-y. Czytelnicy donieśli nam o sprzątaczce, która dawniej chodziła podobno do “Solidarności” teraz zaś przeszła na stronę WRONy. Na pytanie: jak to? Miała odpowiedzieć: “tam d… nadstawiam, gdzie lepiej grzeją”. xx “GR” i pozostałym gazetom: klasie robotniczej, którą tak miłujecie, proponujecie branżową strukturę związków zawodowych. My proponujemy wam, zamiast: “proletariusze wszystkich krajów łączcie się”, piszcie: proletariusze wszystkich krajów dzielcie się /na struktury branżowe/. xx chcecie zobaczyć jak pracują UB-cy? Naprzeciw tablicy pamiątkowej “Solidarności”, ul. Grabiszyńska, obok stacji benzynowej, w cieniu drzewek…

KRONIKA
DZIEŃ 170. 31 V 1982, s.1
242

[1242] Zielony “125 po – XS 8250, w kolorze orchy “125p” WRD 4955, i orchowy “maluch” WRA 8267 – pracują na zmianę / jeśli to notka ich jeszcze nie wypłoszyła/. A zarobek w myśl zasady: każdemu wg. pracy, każdemu wg potrzeb. UWAGA. Ani RKS, ani redakcja “ZDnD” nie sygnowały do publicznej wiadomości żadnej listy konfidentów SB. Internowani z Nysy i Kamiennej Góry proszą, by pisać do nich listy i kartki. Mamy nadzieję, że nasi Czytelnicy nie zapomnieli o nich. Piszcie do nas. Przesyłajcie nam sprawdzone informacje poprzez kolporterów. Za pozdrowienia i życzenia wszystkim serdecznie dziękujemy. Redakcja. Dziękujemy: Viktoria-1000, Gerania-1300, Solidarni-1400, Klepacze-2000, Piesek-2000, Służba Zdrowia-1100, Mich-2350, Stach i Zdzich z Z-2100, Estap-1450, TUL-4450, Stokrotki-600, Początek-1450, P.Joasia-1000, p.W.-500, Koniczynka-1050, Radek-1000, Paweł J.-8210, Krakowiacy-7000, Jan D.-350, Arystoteles-1500, Muzycy-3100, NIE NISZCZ; PRZEPISZ, PODAJ DALEJ. ZASIĘG WOLNEGO SŁOWA ZALEŻY OD CIEBIE. #

# //Ulotka A4, kserografowana dwustronnie na powiel. białkowym, b. niewyraźnie, 1 str.: // TWARO BIULETYN WROCŁAWSKI / DO PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH / WYŻSZYCH UCZELNI / DO STUDENTÓW/ / Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu PRL uchwalona została Ustawa o Szkolnictwie Wyższym. Stało się tak, mimo, że uprzednie informacje prasowe nie zapowiadały w programie dwudniowej debaty sejmowej. Z wypowiedzi ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, profesora Zenona Miśkiewicza, na konferencji prasowej w Warszawie można wnioskować, że dokonano w tekście Ustawy zmian, które są nie do przyjęcia dla społeczności akademickiej, a szczególnie dla studentów. Ustawa, którą wprowadzono pod obrady Sejmu podczas ubiegłorocznego jesiennego ogólnopolskiego strajku studenckiego, pozbawia studentów prawa do strajku, wprowadzając na to miejsce – jak to stwierdzono na wspomnianej konferencji prasowej – “różne formy mediacji”, a także i możliwość innego typu akcji protestacyjnej “zgodnej z porządkiem prawnym szkoły”. Oznacza to praktycznie pozostawienie poza prawem strajku na wyższej uczelni. Decyzji tej nie może uzasadnić demagogiczne stwierdzenie, że strajki studenckie zdezorganizowały rok akademicki 1981/1982. Winę za to ponoszą władze, które po pierwsze nie

KRONIKA
DZIEŃ 170. 31 V 1982, s.1
243

[1243] chciały rozwiązać łatwego do rozładowania konfliktu radomskiego, po drugie wstrzymały w początkowym okresie stanu wojennego zajęcia na wyższych uczelniach. Nowa ustawa jeśli opierać się na wypowiedziach ministra daje organom państwowym swobodę przy rozwiązaniu umowy o pracę z pracownikiem naukowym. Minister Miśkiewicz określił szkołę wyższą jako “państwową i socjalistyczną”. W praktyce oznacza to, że uczelnia działająca w myśl nowej ustawy będzie upaństwowiona i upolityczniona. Są to tendencje sprzeczne z powszechnie wyrażoną w roku ubiegłym przez środowisko akademickie wolą uczynienia wyższej uczelni autonomiczną i niezależną od dominacji jakiejkolwiek tendencji ideologicznej, jako sprzecznej z zasadą swobodnego rozwoju nauki i swobodnego zdobywania wiedzy./ W chwili obecnej w związku z uchwaleniem nowej Ustawy cztery żądania wydają się najważniejsze dla całej społeczności akademickiej: studentów, pracowników naukowych, pracowników technicznych: – nie dopuszczenie do usunięcia demokratycznie wybranych władz uczelni / tam, gdzie wybory odbyły się/, nie usuniętych dotąd przez WRONę, – żądanie przywrócenia pochodzących z wyboru władz, tam, gdzie po 13 grudnia mianowano nowe, nie dopuszczenie do fałszowania ewentualnych nowych wyborów i do narzucenia kandydatów, – opracowanie wspólnie przez pracowników naukowych i studentów programu uzupełniania zajęć tam, gdzie w wyniku działania nowych przepisów okaże się to konieczne, – przystąpienie do organizowania samorządów studenckich, aby nie pozwolić na ponowne przywłaszczenie sobie przez reaktywowany SZSP wielu uprawnień, które nawet obecnie, wobec formalnego pluralizmu organizacyjnego na uczelni, nie mogą pozostać własnością SZSP. / Konieczne jest, aby pamiętać nadal o uwięzionych pracowników naukowych i studentach. Nie wolno dopuścić do niezauważonego przez nikogo usuwania ich z uczelni. / Akademicki Ruch Oporu // – – – – – / Nowe pisma / Pojawiają się nowe tytuły pism podziemnych. Charakterystyczne jest zwiększanie się ich objętości kosztem nakładu oraz zmiana profilu z instruktażowo-informacyjnego na publicystyczny. Powstają nowe pisma bardziej elitarne, co znacznie zawęża krąg odbiorców. Pierwsze numery wrocławskich “Pytań” i “Frontu” /po 6 str. tekstu/ dość krytycznie

KRONIKA
DZIEŃ 170. 31 V 1982, s.1
244

[1244] oceniają dotychczasowe formy działań ruchu oporu zwracając uwagę na konieczność wyznaczenia mu “konkretnego celu i najlepszego sposobu jego realizacji” / Afront / Zamierzenia dobre, brak nam jednak oprócz krytyki – program działań, co ze względu na intencje autorów jak i objętość ich pism jest przez nas oczekiwane. //str. 2:// STUDENCKI KODEKS MORALNY / PROJEKT DO DYSKUSJI / Niniejszy Kodeks zawiera podstawowy katalog zachowań, które obowiązywać mają studentów w związku z zaistniałą sytuacją społeczno-polityczną. 1. Obowiązkiem każdego studenta jest dążenie poprzez naukę do prawdy obiektywnej, zwłaszcza: – krytyczny stosunek do wiadomości przekazywanych na zajęciach, – inicjowanie dyskusje, – samokształcenie, – tworzenie grup dyskusyjnych. 2. Obowiązkiem studenta jest pomoc ludziom represjonowanym za przekonania i działalność w ruchu oporu, – pomoc materialna w różnych formach, wsparcie moralne. 3. Obowiązkiem każdego studenta jest ignorowanie zarządzeń władz godzących w sprawiedliwość i godność, zwłaszcza: – nie uczestniczenie w manifestacjach i uroczystościach popierających stan wojenny, – nie branie udziału w pracach organizacji popierających stan wojenny, – nie uczestniczenie w działalności prasy, radia i TV. 4. Wszystkich studentów obowiązuje bezwzględny zakaz kolaboracji, przez co rozumie się czynną współpracę z władzami stanu wojennego, a w szczególności – donosicielstwo. 5. Obowiązkiem studenta jest powstrzymywanie się od rozpowszechniania informacji mogących szkodzić innym. 6. Każdy winien stosować się, do form protestu ogłaszanych przeciwko stanowi wojennemu. 7. Obowiązkiem studentów należących do zawieszonych organizacji niezależnych jest płacenie składek członkowskich. 8. Studenci winni bojkotować osoby łamiące postanowienia niniejszego kodeksu. 9. Za rażące naruszenie postanowień kodeksu, szczególnie pkt. 3 i 4, stosowane będą sankcje studenckiego kolegium dyscyplinarnego. 10. Niniejszy kodeks traci moc obowiązującą w dniu zakończenia stanu wojennego. 11. Postanowienia kodeksu mogą być w przyszłości podstawą do opracowania ustawy o kolaboracji, tak aby prawo nie działało wstecz. / Kary stosowane przez Studenckie Kolegium Dyscyplinarne: 1. Ostrzeżenie. 2. Powiadomienie osób bliskich i znajomych. 3. Powiadomienie władz uczelni. 4. Podanie do publicznej

UWAGA!

Brak ciągłości tekstu KRONIKI.

Brakuje dokończenia tekstu 170. Dnia Okupacji

oraz kolejnych Dni Okupacji 171-172

Mimo braku ciągłości tekstu zachowano ciągłość numeracji oryginalnych kart KRONIKI.

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *