141. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 2.5.1982 r.

[1117 cd.] FAKTY # W liście pasterskim odczytanym w kościołach kard. Macharski zapowiada przyjazd prymasa Glempa do Krakowa na uroczystość 9 maja w dniu .w. Stanisława. # Dwóch milicjantów z “drogówki” urzędowało na Matecznym w normal- [1118] nych mundurach wyjściowych

Czytaj dalej 141. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 2.5.1982 r.