69. DZIEŃ OKUPACJI piątek 19.02.82 r.

KRONIKA
DZIEŃ 69, 19 II 1982, s.
873

69. DZIEŃ OKUPACJI piątek 19.02.82 r.

[873] TEKSTY. # //Maszynopis, kopia.// 11 stycznia 1982 r. NSZZ Solidarność Małopolska – Kraków, Załęże dnia 11.01.1982 r. Do Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej w Warszawie. List otwarty. ja, Adam Macedoński, syn Władysława, artysta plastyk i twórca, internowany w Załężu k. Rzeszowa, ogłaszam z dniem dzisiejszym głodówkę protestacyjną przeciwko ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce w dniu 13 grudnia 1981 r., co doprowadziło w rezultacie do szeregu zbrodni, cierpień krzywd oraz wypadków łamania Praw Człowieka i Obywatela, jak np. : 1. Zamordowanie, zabicie, poranienie lub pobicie wielu obywateli polskich, przeważnie robotników, za to tylko, że brali udział w strajkach lub demonstracjach /Gdańsk, kopalnia “Wujek”/, 2. Aresztowanie, więzienie, wytaczanie procesów, w których zapadają niewspółmiernie wysokie wyroki przeciwko przywódcom i działaczom związków zawodowych, za organizowanie i udział w strajkach i protestach, 3. Internowanie wielu tysięcy obywateli polskich, w tym kobiet posiadających dzieci, osób starszych, chorych i inwalidów /np. Jan Nowak z Krakowa, Mieczysław Majdzik ze Skawiny, Zygmunt Łenyk niewidomy z Krakowa/, oraz wielu artystów, twórców, naukowców, intelektualistów /np. Kijowski, Julian Kornhauser, Andrzej Warchał, Roman Pyrczak i inni/ i przetrzymywanie ich w warunkach nie gwarantujących zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego, a czasem zagrażających życiu internowanych, jak np. warunki w Załężu k. Rzeszowa. Tu trzeba dodać, że podczas zabierania internowanych dochodziło do szczególnie brutalnych a nawet sadystycznych czynów przeciwko internowanym, jak np. wyważenie i rozbijanie drzwi /u mnie/, skuwanie kajdankami /Krzysztof Ogorzałek z Krakowa/, wywlekanie z łóżek ludzi prawie nagich /Ryszard i Mieczysław Majdzik ze Skawiny, których wywleczono z domu w slipach, skuto kajdanami i tak w mróz wieziono do aresztu – także zimnego – w Krakowie/. Wielu osobom nie pozwolono się ubrać /Ryszard Lebiest, Krzysztof Ogorzałek/, co z uwagi na niskie temperatury o tej porze roku zagrażało

KRONIKA
DZIEŃ 69, 19 II 1982, s.
874

[874] życiu. Do dziś nie zezwolono na przyjęcie z domu ciepłej garderoby i muszą oni korzystać z pomocy swych internowanych kolegów. 4. Zastosowanie wobec internowanych zdumiewająco ostrego, niehumanitarnego regulaminu, w praktyce często okrutnego /np. regulamin mocno ograniczający swobodę korzystania z posług i praktyk religijnych, lub uzależnia je od widzimisię kierownika Ośrodka./. Regulamin ten uniemożliwia w ogóle kontakty między internowanymi i nakłada na nich ostry reżym zbliżony całkiem do aresztów śledczych. Widzenie najbliższych, korespondencja – zależy od zgody kierownika. 5. Ja, Adam Macedoński, syn Władysława, internowany w Załężu, cela 218, od dnia 13 grudnia 1981 r., odcięty jestem całkowicie od wszelkich kontaktów z moją rodziną. Do dzisiaj nie otrzymałem żadnych wiadomości od licznej rodziny z Krakowa. Nie wiem też, czy moje 12 listów wysłanych legalną więzienną pocztą dotarło do mojej rodziny. Dodaję, że słowo “internowanie” mówi, że internować można obywateli obcego państwa, które aktualnie znajduje się w stanie wojny oraz, że – jak wynika ze świadectw, wspomnień i dokumentów – obywatele polscy internowani w czasie II wojny w obozach obcych państw /np. Węgry, Rumunia/ mieli zagwarantowanych więcej praw i możliwości niż my internowani obecnie na terenie naszej Ojczyzny w wyniku ogłoszenia stanu wojennego dnia 13.12.81 r. Adam Macedoński, syn Władysława, Internowany w Załężu k. Rzeszowa w areszcie śledczym. List mój podaję do wiadomości 1/ Episkopatu Polski, 2/ Społeczeństwa polskiego. PS. Głodówką moją dołączam się do kilkunastu internowanych głodujących w Załężu. # //kopia na masz.// Gustaw Gottesman, Marian Brandys, Marek Nowakowski, Zbigniew Kubikowski, Kazimierz Orłoś – odmówili podpisu dekl., zwolnieni.  Wiktor Woroszylski – zwolniony. Zatrzymani: Klemens Szaniawski, Władysław Bartoszewski, Andrzej Kijowski, Andrzej Werner, Andrzej Szczypiorski, Jerzy Łojek, Halina Mikołajska, Jerzy Jedlicki, Jerzy Markuszewski, Teresa Bogucka, Ryszard Herczyński, Roman Zimnad, Tyszka, Andrzej Bogusławski, Wiesław Celiński, Andrzej Celiński, Jan Cywiński, Krzysztof Śliwiński, Jerzy Kuroń, Kuroń syn, Stefan Kurowski, Michał Komar, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Jan Tomasz Lipski. //Lista pochodzi prawdopodobnie z pierwszych dni stanu wojennego i dotyczy internowanych uczestników Kongr. Kult. Pol.// #

UWAGA! Brak ciągłości tekstu KRONIKI.

Brakuje dokończenia tekstu 69. Dnia Okupacji

oraz kolejnych Dni Okupacji: 70, 71, 72.

Mimo braku ciągłości tekstu zachowano ciągłość numeracji oryginalnych kart KRONIKI.

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *