21. DZIEŃ OKUPACJI sobota 2 stycznia 82 r.

[263] 21. DZIEŃ OKUPACJI sobota 2 stycznia 82 r.

KRONIKA
DZIEŃ 21, 2 I 1982, s.
263

FAKTY: # Osoba internowana z HiL w dniu 16.12. otrzymała kartę internowania o numerze między 300 a 400. //Prawdopodobnie więc w Krakowie internowano ok. 500 osób.// # Taksówkarz otrzymuje 40 litrów benzyny na 3 dni. Jest to połowa tego, co zużywał normalnie. # Pozostało kilkadziesiąt nie odebranych paczek żywnościowych dla plastyków w Zarządzie Okręgu ZPAP. Brak telefonów i benzyny nie pozwala wezwać plastyków po ich odbiór ani ich rozwieźć. Propozycja, żeby oddać paczki do szpitala wojskowego spotkała się z powszechnym oburzeniem. # Niektóre sklepy otrzymały znaczne transporty jaj z NRD po 7.50 zł. W sklepach mięsnych bez kolejki i bez ograniczeń wynikających z rejestracji bonów można kupić najlepsze gatunki wędlin i mięsa. # Do pawilonu handlowego na osiedlu “rzucili” żółte i niebieskie paczuszki z jakimś proszkiem kartoflanym z NRD po 11 zł. Nikt nie wie co to jest, ale wszyscy biorą po parę paczek. # Miejscowa kartka pocztowa dochodzi do adresata po 2-3 dniach. # Prawie pusty coctail-bar przy ul. Krakowskiej. W kącie 3 uzbrojonych żołnierzy siedzi nad herbatą. Wchodzi kobieta z dzieckiem na składanym wózku. Dziecko wychyla się z wózka na widok żołnierzy i krzyczy: “Strzelają? Strzelają?” Jeszcze nie – mówi ponuro matka, podczas gdy żołnierze śmieją się głośno. #
ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH. # Warunki internowanych na Mogilskiej były znośne, nieco lepsze niż dla zwykłych aresztowanych, bo regulamin więzienny nic nie mówi o internowaniu i strażnicy nie bardzo wiedzieli czego mają wymagać, i sami to mówili. Wobec tego internowani mogli np. leżeć na pryczach. Władze więzienne odnosiły się różnie. Np. niższy personel ze współczuciem i pomocą, np. dawali po kryjomu papierosy. Były też złośliwości: w dzień wigilii wypuszczono grupę samotnych osób w ciągu dnia, a tych, którzy mieli rodziny – dopiero przed samą północą, żeby wigilii nie mogli spędzić z rodziną. # Malarz Zbylut Grzywacz został zwolniony z internowania 24.12. #

KRONIKA
DZIEŃ 21, 2 I 1982, s.
264

[264] LUDZIE MÓWIĄ. # Huta K-ce nie pracuje. Na Śląsku stoją prawie wszystkie kopalnie. # Podczas strajku HiL nadajnik HiL przez kilka godzin emitował program “Wolna Polska” na UKF. Program był odbierany przez mieszkańców Krakowa. # Na jednym z wydziałów HiL MO szukało członków Komisji Wydziałowej “S”, którzy byli w jej składzie w marcu 1981 r., ale potem nie zostali ponownie wybrani. //A więc listy aresztowanych MO układała już w marcu.// # Wałęsa przerwał strajk głodowy. # Ma zawał. # Plastyk Adam Macedoński prawdopodobnie nie zostanie szybko zwolniony z internowania. # Dominikanin ks. Kłoczowski, bardzo popularny wśród studentów, zaraz po 13.12. zaczął działać w komitecie pomocy dla rodzin internowanych. Został wezwany na przesłuchanie 15.12. i odtąd nie ma o nim wieści. # Jak wiadomo z Kuratorium LO nr 6 /ul. Skałeczna/ ma zostać rozwiązane, bo prawie całe grono należy do “S”, a młodzież jesienią uroczyście powiesiła w klasach krzyże. # Prasa zapowiedziała wprowadzenie obowiązkowych dostaw zboża z płatnością w latach 1985-7, po cenach, które będą wówczas obowiązywać. # Duża ilość jajek sprowadzonych z NRD uległa zniszczeniu, bo nie zdążono ich zmagazynować w chłodniach, kiedy przyszły. # Red. Uberman wystąpił kilka dni temu w TV jako rozmówca prowadzący wywiady z górnikami. //Wracają więc najgorsze, odsunięte poprzednio od pracy osoby.// # Niektóre oddziały Pracowni Sztuk Plastycznych mają być likwidowane, bo brak jest zleceń na prace plastyczne. # Rodziny wszystkich członków WRON przebywają od 6 tygodni na Krymie. # Kilka tygodni przed 13.12. Jaruzelski wycofał swój wkład dolarowy z Banku pekao w W-wie i przelał go na konto tego samego banku w Szwajcarii. Bank ten prowadził konto Gierka. Klientom gwarantuje pełną dyskrecję. #
OPINIE. # W radiu zachodnim coraz mniej jest informacji od ludzi wyjeżdżających z Polski. #
PRASA. # Wszystkie gazety na pierwszych stronach zamieszczają noworoczne posłanie przew. Rady Państwa H. Jabłońskiego. # Gaz. Pomorska. W sprzedaży pojawił się ilustrowany tygodnik “Żołnierz Polski” //I zaraz zaczął leżeć w kioskach

KRONIKA
DZIEŃ 21, 2 I 1982, s.
265

[265] obok Dziennika Ludowego.// # GDE. Taksówki prywatne mogą już poruszać się po ternie całego województwa. # GDW. – Czynsze za mieszkania spółdzielcze nie ulegną zmianie mimo zwyżki cen surowców, materiałów, środki produkcji, transportu i energii. Spółdzielnie mieszkaniowe otrzymają bowiem odpowiednie dotacje państwowe na pokrycie różnic w tych kosztach. – “Stefan Batory” nie popłynie na Morze Karaibskie z polskimi turystami na rejs wycieczkowy. Niedoszli turyści /500 polskich i 120 zagranicznych/ może sobie odbierać należność za bilety. #
TVP. # Przed dtv o godz. 19 w luce po poprzednim programie seria nieruchomych plansz: oficerowie radzieccy składają wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza w W-wie, helikoptery wojskowe lecą nad polami, saperzy budują most pontonowy, czołgi na manewrach, żołnierze pracują przy budowie kolei, gratulacje dla podchorążego po złożeniu przysięgi na tle pomnika na Westerplatte. # DTV. – Prowadzi kpt. Nowakowski – Film: patrol kontroluje samochód. Tekst: 21. dzień stanu woj. , 3 tygodnie żołnierskiej obecności na ulicach naszych miast. Żołnierze razem z patrolami MO dbają o ład i porządek. – Wrocław. Żołnierzy odwiedził członek WRON, d-ca Śl. OW gen Rapacewicz – Pierwsza noworoczna sobota dla wielu załóg była dniem wolnym. Pracują natomiast wszystkie kopalnie, załogi hut i innych zakładów o ruchu ciągłym. B. dobrze rozpoczęła N. Rok energetyka – nie było ograniczeń w dostawie prądu. – Film: ogromny tłum ludzi na przystanku – trudności komunikacyjne w Bielsku-Białej. Mówi dyrektor MPK: W niezwykle trudnej sytuacji taborowej wprowadzamy do kursowania autobusy turystyczne. – Film: rozmawia red. Andrzej Zuber. Wszystkie warszawskie sklepy spożywcze pracowały normalnie. Mówi kierowniczka sklepu: dostawy były normalne, z pieczywa dostaliśmy tylko chleb, mleko jak zwykle, śmietany i twarogów b. mało, rozpoczęła się sprzedaż mleka tłustego dla małych dzieci. – Film: Leżąca na uboczu spółdzielnia produkcyjna pogrążała się w deficycie i nadużyciach. Teraz po raz pierwszy spółdzielnia dała dochód i zyski. Bo przyszedł nowy prezes, ze spółdzielni, którą gdzie indziej postawił na nogi. Ale wypędziły go stamtąd donosy. Rok ubiegły sprzyjał takim praktykom. Nowa spółdzielnia też była rozbita, ale kiedy osiągnęła pierwsze wyniki, ludzie zajęli się pracą. Życzę, żeby w 82 r. zaczęto ludzi oceniać wg wyników ich pracy a nie wg donosów

KRONIKA
DZIEŃ 21, 2 I 1982, s.
266

[266] i paszkwili. Układy sprzed sierpnia 80 już nie istnieją. trzeba rozliczyć tych którzy doprowadzili do bałaganu w spółdzielni. – W Urzędzie Rady Min. odbyło się spotkanie wiceprem. Rakowskiego z grupą studentów AM w Krakowie. Dyskutowano konieczność wznowienia nauki i prowadzenie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym. – Min. Finansów Krzak spotkał się z kierownictwem Zrzeszenia Pryw. Handlu i Usług. Pozytywne ogólniki nt. rzemiosła. – W Urzędzie Rady Min. odbyła się pierwsza w tym roku konferencja prasowa nt. reformy cen. Krótkie wprowadzenie w temat przez red. Bronikowskiego. Widać prof. Krasińskiego. Padają ogólniki o rekompensatach, o nowej wersji broszury prof. Krasińskiego, przedstawionej do dyskusji i konsultacji, które trwać będą do 15 stycznia. Obszerne sprawozdanie z konferencji będzie nadane po dtv. – Dla DTV wypowiada się prof. Józef Popkiewicz z UW: Z rosnącym niepokojem śledziliśmy rozwój sytuacji politycznej i społeczno-gospodarczej w minionym roku, zwłaszcza w okresie ostatnich kilku miesięcy. Społeczeństwo weszło na drogę samobójstwa politycznego. Uczucie ulgi i pogłębiające się przekonanie, że skończył się samobójczy marsz, że nie straciliśmy jednak ostatniej szansy wyjścia z kryzysu własnymi polskimi siłami. Czy stan woj. nie przekreślił możliwości wprowadzenia reformy gosp.? Skończyło się pole dla demagogów, stracili także możliwość głosu ci, którzy reformę gosp. i reformę cen traktowali jako karty przetargowe w walce politycznej o władzę nie licząc się z tym, jak wielką cenę za to społeczeństwo zapłaciło i w dalszym ciągu musiałoby płacić. Dlatego powinniśmy umieć spojrzeć na stan woj. nie tylko jako na najmniejsze zło, które musiało nastąpić, ale widzieć wyjątkową szansę, jaką ten wyjątkowy okres stwarza dla szybkiego uporządkowania gospodarki, dla wyprowadzenia jej z kryzysu i dla skutecznej realizacji wszystkich powszechnie aprobowanych kierunków i zasad reformy. – Czyta szer. Stefanowicz: W ciągu ostatnich dni spadła ilość postępowań prokuratorskich. Aresztowano m.in. Zbigniewa Bogacza – członka Prez. Krajowej Sekcji Górnictwa “S” i kilka innych osób, które w okresie 14-28.12. kontynuowały działalność związkową i organizowały oraz kierowały strajkiem w kop. Piast. – Atak na NZS, którego działalność nie miała nic wspólnego z celami

KRONIKA
DZIEŃ 21, 2 I 1982, s.
267

[267] stowarzyszenia: negacja ustroju, podważanie sojuszu ze Zw. Radzieckim, związek z zachodnimi ośrodkami dywersji politycznej, w szczególności z paryską Kulturą. Działacze NZS byli przeszkoleni w SKS-ach i TKN. Potwierdza to zakwestionowany w siedzibie NZS materiał /tu pokazano fragment maszynopisu/. Innym ważnym ośrodkiem inspiracji NZS była trockistowska IV Międzynarodówka. Wymuszano na władzy decyzje osłabiające siłę Polski /tu pokazano szereg wydawnictw książkowych o treści antyradzieckiej/. Po 13.12. kierownictwo NZS nie zaprzestało działalności, nie uznało stanu woj. i wezwało studentów do oporu. Postępowanie procesowe ustali odpowiedzialność poszczególnych osób a także niewątpliwie wyjaśni, jakim celom miał służyć mundur radzieckiego żołnierza przechowywany w siedzibie NZS w W-wie. – Wiadomości zagraniczne: Europa Zachodnia chłodno przyjęła sankcje Reagana, //fragment opuszczony//, wojskowa parada OWP z okazji rocznicy jej powstania, rekonstrukcja rządu w Egipcie, nie milkną głosy potępienia Izraela za anekcję Wzgórz Golan, /film:/ start najnowszego samolotu IŁ86 z lotniska w Moskwie – wyprodukowanego m.in. w kooperacji z polskim przemysłem lotniczym, powodzie w Anglii i Francji, Miłośnicy zimowych kąpieli w NRD – Wiadomości sportowe przedstawia por. Krajewski. – Pogodynka. – Koniec godz. 20.00. – Wiadomość z ostatniej chwili //Ostatnio nadzwyczaj dużo jest tych “wiadomości z ostatniej chwili”//: Wojciech Marusiński i kilku innych organizatorów strajku okupacyjnego w Hucie K-ce zostało skazanych na kary 7 lat więzienia, 5,5 lat, 6, 4,5, 3,5 lat oraz grzywny do 20 tys. zł i utratę praw. #
RADIO ZACHODNIE. # RWE. – Wałęsa miał się zgodzić na rozmowy z rządem pod war. uczestnictwa w negocjacjach wszystkich 18 członków Prezydium KK “S” i 3 doradców Związku na neutralnym terenie tj. poza siedzibą wojska, MO i obozy internowanych. – przewiduje się zmiany cen żywności np. cukru z 10,5 na 46 zł, kostki masła z 17 na 60 zł, mięsa wołowego z kością z 30 na 100 zł, szynka ma kosztować 550 zł kg, 4-krotnie wzrośnie cena kiełbasy zwyczajnej i cena węgla. – Brak paliwa, surowców i energii spowodował wstrzymanie pracy w wielu przedsiębiorstwach. – prywatni posiadacze samochodów muszą się liczyć z brakiem paliwa. – Decyzje w Polsce podejmuje nieformalna grupa, do której wchodzą Jaruzelski,

KRONIKA
DZIEŃ 21/22, 2/3 I 1982, s.
268

[268] Siwicki, Olszewski, Barcikowski i Rakowski. # Głos Am. – Syn Rakowskiego, 23-letni Artur poprosił z żoną o azyl polityczny w RFN. Oświadczył, że decyzja ta nie jest związana z działalnością ojca, lecz w Polsce nie ma dla niego przyszłości. Do RFN przyjechał ze Szwecji, dokąd wyjechał w czerwcu. # # #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *