11. DZIEŃ OKUPACJI – środa 23.12.81 r.

11. DZIEŃ OKUPACJI – środa 23.12.81 r.

KRONIKA
DZIEŃ 10/11, 22/23 XII 1981, s.1
76

[176 cd.] TEKSTY. # //ręczna ulotka form. A6 na ogrodzeniu w śródmieściu Krakowa: // Gwiazda czerwona i tekst “Czyja to robota, że  mamy Pol-Pota?”” [211] # //Ulotka podawana z rąk do rąk, pisana na masz. przez kopie, niefachowo, A5: //”…Podnieś rączkę Boże Dziecię / Błogosław Ojczyznę  miłą…” / Polacy! Nadchodzą święta. Wszyscy mieliśmy nadzieję, że Święta te będą jak zwykle spędzane w atmosferze radości i spokoju. Niestety w wielu polskich rodzinach przy wigilijnym stole, obok tradycyjnego wolnego nakrycia pozostanie wiele pustych miejsc przykrytych kirem. Nie powinniśmy zapomnieć o Nich i o przyczynach ich nieobecności. Ograniczone zostały nasze prawa obywatelskie i nasze swobody, ale mimo to podnieśmy głowę do góry. Dopóki nie damy się zastraszyć – jesteśmy nadal wolni. “…Nie damy by nas gnębił wróg / Tak nam dopomóż Bóg…” NZMP.

KRONIKA
DZIEŃ 11, 23 XII 1981, s.1
77

[177] FAKTY. # W zakładach pracy ludzie przeprowadzają składki na pomoc aresztowanym. # Centrum miasta patrolowali cywile z biało-czerwonymi opaskami. # sklep mięsny przy ul. 18 Stycznia zaopatrywany był do godz. 14 5-krotnie. # Ulicą jechała furgonetka Łączności z niezdrapanym jeszcze napisem “Solidarność” na masce. #

ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH. # Grupa młodzieży pieczętowała obwieszczenia władz wojskowych znakami “Polski Walczącej”, zachowując dużą ostrożność. Pieczętujących wyprzedzały dziewczęta obserwujące przez pewien czas otoczenie. # Propagowano na godz. 12 3-minutową chwilę ciszy. Na Wigilię 24 bm. na godz. 21 zapowiedziano akcję polegającą na wygaszeniu światła w oknach i podchodzeniu do okien z zapalonymi świecami. # W więzieniu w Wiśniczu nie przyjęto pieniędzy i ciepłego ubrania dla aresztowanego. Powiedziano, że mają tu wszystko, co im jest potrzebne. # W Radomiu panował xxx i panuje spokój. # Handlarka żądała za jajko 55 zł. #

LUDZIE MÓWIĄ. # Internowani trzymani są w obozie na stadionie we Wrocławiu. # Były przypadki śmierci z zimna w obozach dla internowanych. #Tad. Mazowiecki zmarł na atak serca. # Szef “S” z małego zakładu pracy zniknął 18.12. Wyszedł z pracy. do domu nie przyszedł. #

OPINIE. # O strajkujących kopalniach: wystarczy zamknąć na górze wentylację – i po wszystkich. #

PRASA. # Akcje protestacyjne. # TL. W F-ce Amortyzatorów Polmo w Krośnie zawieszono produkcję do 4 stycznia 82. Nowa dyrekcja weryfikuje obecnie umowy z pracownikami. – W woj. katowickim utrzymują się jeszcze 3 ogniska strajkowe, w tym w 2 kopalniach. # GDE. – Część załóg kopalń Piast i Ziemowit okupuje 2 poziomy wydobywcze //łącznie GDE poświęca tej sprawie 12 wierszy druku.// – Fragment informacji z Plenum KD PZPR Kraków-Podgórze: “Z uznaniem przyjęto zapowiedź rozwiązania politycznymi metodami konfliktu w kopalniach Piast i Ziemowit i w Hucie Katowice. //To ostatnie zdanie jest udaną próbą przemycenia czegoś z informacji wewnątrzpartyjnej na łamy gazety i przekro-

KRONIKA
DZIEŃ 11, 23 XII 1981, s.1
77

[178] czenia w ten sposób ścisłego embarga nałożonego na wiadomości ze Śląska.// – Z komunikatu prokuratury o aktach oskarżenia wnoszonych w trybie doraźnym można się zorientować, że strajki miały miejsce w Z-dach Remontowo-Montażowych Montomet w Tarn. Górach, Karsznickiej Odlewni Żeliwa w woj. kieleckim, Z-dach Przem. Wełnianego im. Wiosny Ludów w Łodzi, KWK Jankowice, a działania zapobiegające akcjom protestacyjnym i strajkom podejmowano m.in. //jakie to wymowne to “m.in.”!// w woj. bielskim, chełmskim i toruńskim. # Gaz. Pomorska. – zamieszcza “Relację górnika z Piasta o terrorze stosowanym pod ziemią”. Jest to anonimowa rozmowa nadana wczoraj w PR. Rozmówca potwierdza wszystkie tezy propagandy: że zamknięto górnikom drogi wyjścia z kopalni, że ich straszono, terroryzowano psychicznie, pluto w twarz, lano wodą, przetrzymywano ludzi pod ziemią, puszczano bajdy o sytuacji na górze itd. i w ten sposób “rozbito załogę”. //Zwraca uwagę bezosobowa forma w relacji: “straszono”, “rozbito”//. # TR. – Na czołówce 1. strony gazeta zamieszcza apel KW PZPR w sprawie strajku w kop. Ziemowit i Piast. Są wśród nich osoby – stwierdza apel – nie będące członkami tych załóg. Schroniły się tutaj, aby uniknąć odpowiedzialności, by własnymi winami wobec społeczeństwa obarczyć innych. – górników. Skompromitowani liderzy “S” zainspirowali i podtrzymują te terrorystyczne akcje stosując psychiczny a nawet fizyczny przymus, by udowodnić słuszność swojej racji. Garstka zdeterminowanych straceńców, zdradzających ślepotę polityczną, beztrosko igrających życiem ludzi, stawiających na szali swych rozgrywek los wielu ludzi, organizatorzy i przywódcy tej akcji wykazali nie frasobliwość, bądź – co gorsze , dziwną kalkulację. Ci, którzy nadal jątrzą, sieją niepokój, judzą do buntu, poniosą pełną odpowiedzialność za te niegodne Polaków czyny. – TR poświęca sytuacji w tych 2 kopalniach jeszcze ok. 130 wierszy bardziej szczegółowych informacji. Mimo że jest to 11 razy więcej niż w GDE, to w tekście tym niewiele więcej jest faktografii, gdyż większość miejsca zajmują komentarzowe ogólniki //najczęściej wypocone za biurkiem i to raczej nie redakcyjnym// w rodzaju: “Nad rosnącym niepokojem o los bliskich … przeważa jednak na dole psychoza strachu”, “to wszystko nie może przecież pozostać bez skutku”, “nie może to nie odbijać się na atmo-

KRONIKA
DZIEŃ 11, 23 XII 1981, s.1
79

[179] sferze wśród członków rodzin oczekujących przed bramą”, “zagęszcza się atmosfera niepokoju i głębokiej troski”. Z dodatkowych szczegółów: 2 przedstawicieli strajkujących rozmawiało na górze z dyrekcją, na dół zjechał lekarz i pracownicy mający zapewnić bezpieczeństwo kopalni, wczoraj do godz. 14 wyjechało z Ziemowita 11 górników, z Piasta 24, nadal strajkuje 1124 i 1682 górników. # Inne charakterystyczne materiały. # TL. – Plenum KW PZPR w Koninie obradowało nt. zadań woj. instancji w stanie wojennym. – W niektórych zakładach pojawiły się nowe trudności: magazyny zapchane gotową produkcją. – Uchwałą KM PZPR w Gdyni wydalono z partii Mariana Rajskiego, [212] który rozpowszechniał fałszywe informacje nt. polskiego handlu zagranicznego. Był on autorem listu otwartego wyjątkowo napastliwie atakującego partię, a także prowadził działalność antyradziecką. – W trakcie dokonanych przeszukań pomieszczeń “S” wychodzą na jaw coraz to nowe dokumenty. Oto wyjątek listu “S” z tarnowskiego Pomiaru wystosowanego na teren całej Polski: Wzywamy, aby “przy najbliższej potyczce z komunistami niezwłocznie przystąpić do likwidacji obojętnie jakimi środkami wszystkich sędziów, prokuratorów, sekretarzy partii, funkcjonariuszy SB bez względu na płeć łącznie z ich dziećmi…” – W licznych zakładach ukazały się niewielkie drukowane ulotki mające na celu pełniejsze doprowadzenie do świadomości członków załóg istoty stanu woj. oraz wynikających z niego obowiązków pracowniczych i obywatelskich. Niektóre tytuły z tych tekstów: “Czy zdajesz sobie sprawę?”, “Zastanów się!”, “Stan wojenny trwa!”, inna grupa ulotek adresowana jest “Do wszystkich członków PZPR”, “Towarzysze! Członkowie PZRP!” Przypominają one członkom partii o ich dodatkowych obowiązkach. “Tak więc ze ścian fabrycznych przemówił głos patriotycznej odwagi i partyjnej odpowiedzialności”. – Jedno z wyjaśnień na pytania czytelników: w sądzie powszechnym bez względu na tryb rozpatrywania sprawy istnieje możliwość wybrania sobie obrońcy. W przypadku postępowania przed sądem wojskowym sąd wyznacza obrońcę z urzędu. – //Klasyczna w swoim stylu:// “Informacja własna. Pomoc dla dzieci Polski Ludowej. Ponad milion paczek zebrano w NRD.” “Masowa solidarność przyjaźni, niemiecko-polskiej” – pod takim tytułem Agencja ADN przekazała komentarz m.in. stwierdzający: W tych wzruszających

KRONIKA
DZIEŃ 11, 23 XII 1981, s.1
80

[180] dniach, w których wszyscy ludzie dobrej woli życzą polskiemu narodowi zwycięstwa nad kontrrewolucją, jest podniosłą chwilą w przyjaźni niemiecko-polskiej, gdy setki tysięcy dzieci naszej republiki, wspierane przez swych nauczycieli, pakują paczki świąteczne dla polskich dzieci i przynoszą je do szkół, by stamtąd mogły wyruszyć w podróż do Polski i przynieść w tym trudnym okresie radość dla polskich rodzin. Na wszystkich trasach NRD toczą się pociągi w kierunku stacji granicznych, załadowane artykułami pierwszej potrzeby, artykułami żywnościowymi, lekarstwami, odzieżą.” /…/ “Wszystko to … jest wyrazem wielkich przemian, jakie od 1945 roku  nastąpiły w stosunkach między narodem niemieckim a narodem polskim.” # – Wymowne tytuły na kolumnach zagranicznych TL: 1/ o krajach, które chce się przedstawić w dobrym świetle: Bułgaria: Zakłady im. Wasyla Kolarowa w Warnie są znanym producentem silników Diesla, Węgry. Sukcesy Ikarusa, ZSRR: 20 tys. ton bawełnianego puchu dostarczają rocznie kirgiskie pola, Leonid Breżniew: ograniczenie i redukcja zbrojeń jądrowych w Europie, Rozmowy wicepremiera Madeja na Węgrzech, Konieczność dialogu ZSRR-USA – A. Hammer o spotkaniu z Breżniewem; Pentagonu, USA: Czy porażka reaganomiki?, Przy pobłażaniu ze strony Zachodu Pakistan bliżej broni jądrowej, Upór Tel Avivu, Amerykańska pomoc wojskowa, Wydatki zbrojeniowe w USA; 3/ o tych, których się kokietuje: Pokojowe orędzie papieża, Skandynawia – walka o strefę bezatomową, Rząd belgijski otrzymał wotum zaufania. – Urban i Górnicki na konf. prasowej dla dziennikarzy zagranicznych: działania wojska i sił porządkowych były b. sprawne, nie istniały żadne przypadki niesubordynacji w wojsku i siłach podległych MSW, w kop. Wujek nie wydano rozkazu strzelania, strzały były jednakże zgodne z prawem – osoba uzbrojona z racji swojej służby dla państwa ma prawo oddać strzały w obronie swego życia, gdy jest ono zagrożone, siły, które wkroczyły do kopalni były atakowane przy użyciu narzędzi mogących spowodować śmierć, nie było rzekomych masowych buntów wojsk w południowych regionach kraju, nie zginęły 54 osoby, Jaruzelski przewodzi codziennie obradom WRON i rządu, w minionym tygodniu  nie opuszczał W-wy. – Tytuły z kolumny miejskiej TL: W handlu drgnęło.

KRONIKA
DZIEŃ 11, 23 XII 1981, s.1
81

[181] # DL. – Fragment komentarza: Gorzko jest mówić o groźbie głodu po zbiorach, które wcale nie były najgorsze. Ba, które nawet były dobre! Faktem jest jednak, że na polskich stołach może zabraknąć chleba. I to już rychło. – We wszystkich kościołach archidiecezji poznańskiej w minioną niedzielę odbywały się modlitwy o spokój w kraju. – Tytuł informacji: Apel WK ZSL w Poznaniu, myli czytelnika: chodzi o apel Prezydium WK ZSL, bo plenarne instancje nie działają. # GDE. – Wczoraj górnicy wydobyli 573 tys. ton węgla. – Odbyło się plenum KD PZPR Podgórze, które miało bardziej charakter informacyjny i organizacyjny niż dyskusyjny. Stwierdzono tam m.in., że “Sprawy narodu i państwa załatwia teraz wojsko, partia musi pomóc sobie sama.” – Także i tu mylący czytelnika tytuł “Stanowisko WK ZSL w N. Sączu”. Naprawdę chodzi o stanowisko samego Prezydium WK. – Kilka tytułów: Żołnierze zawsze ofiarni, Produkcja HiL wraca do normy, Poszukiwania trwały dwa dni – ujęto masę miejsca w gazecie, prawdopodobnie po to, żeby podbudować prestiż MO, a równocześnie wykazać, ile Kościół zawdzięcza państwu.//, “Kommunist” o Polsce, Handel czyni wszystko co w jego mocy, Nowe karty zaopatrzenia na styczeń, Autobusy biur turystycznych wspomagają komunikację miejską. – Tygodnik “Piłka Nożna” uznał piłkarzem roku Grzegorza Lato. – PAP przypomina fragmenty wypowiedzi przywódców “S”: Wałęsy, Lisa, Jurczyka, Rozpłochowskiego i Modzelewskiego. [213] Przy każdym nazwisku są dwie wypowiedzi – jedna, ugodowa, z okresu pierwszych miesięcy po Sierpniu 80, druga – radykalna – okresu późniejszego o mniej więcej rok. //Tendencyjność doboru cytatów rzuca się w oczy. Wypowiedzi te zostały wykorzystane do propagandowych plakatów rządowych opisanych w DO nr 33 z dn. 14.01.82 r. na ss. 33/6-7.// # Gaz. Pomorska. – Ze sklepów zniknęła herbata. – Co czyta kraj. Kielce: Kręciły się wszystkie turbiny. Ziel. Góra: dyrektor Bacutilu i 4 członków zakładowej “S” przeprowadziło z 4 rolnikami niedozwolone operacje typu “towar za towar” naruszające poczucie ludzkiej sprawiedliwości //nie podano dokładniej o co chodziło//, Kraków: mimo komplikacji trwa budowa wytwórni komponentów do środków piorących w Alwerni, DL: “Wdrażanie reformy gospodarczej w rolnictwie mimo warunków stanu wojennego”. # Nowiny.

KRONIKA
DZIEŃ 11, 23 XII 1981, s.1
82

[182] – Gazeta publikuje materiał Krajowej Ag. Robotniczej “List do przyjaciela z Solidarności”, tłumaczący w II os. liczby pojedynczej główne tezy oficjalnej propagandy przeciw Sol. Publikuje także wypowiedzi //chyba z dtv?// pisarzy Jana Dobraczyńskiego i Andrzeja Wasilewskiego popierające wprowadzenie stanu woj. # TR. – Przed kilkoma dniami powstała Krajowa Agencja Robotnicza powołana mocą uchwały IV Plenum KC. Zadaniem agencji jest dostarczanie serwisu publicystycznego dotyczącego aktualnych problemów życia kraju. – Nagłówek informacji lokalnej “Wojewoda katowicki zalecił organom administracji terenowej: przełamać stare nawyki – łagodzić trudności dnia codziennego”. //Przed 36 lat to się nie udawało, a teraz wojewoda, generał zresztą, zaleci to i już wszystko będzie dobrze?//. – Dwie publikacje atakujące w sposób niewybredny “S” i opozycję, w TR zaczynają się na 1. stronie. Pierwsza “Finansowe dolcevita. Jak się sprzeciwisz to odejdziesz! Rozmowa z internowanym księgowym śląsko-dąbrowskiego ZR”. Rozmowa prowadzona jest w ten sposób, że dziennikarz czyta wyjątki z protokołów Komisji Rewizyjnej, a księgowy tłumaczy się z różnych niedociągnięć formalno-finansowych. Dziennikarz komentuje od siebie cytowane fragmenty protokołów w sposób tendencyjny. //”Chwyt” dziennikarza jest tu prosty: każda kontrola każdej komisji rewizyjnej w każdym stowarzyszeniu kończy się zawsze podobnymi wnioskami krytycznymi pod adresem kontrolowanej władzy. Wnioski te, bez odpowiedniej repliki, brzmią zwykle przerażająco.// Druga publikacja to atak na pisemko “Uczeń Polski”. Dziennikarz cytuje wiele wyjątków z tekstów tego pisma i opatruje je za każdym razem jakimś pejoratywnym epitetem np.: “Później szły już “propozycje” bardziej perfidne, np., by warsztaty szkolne miały za zadanie uczenie a nie cele produkcyjne //autor nie silił się tu nawet na jakieś uzasadnienia epitetów, np. tej “perfidii”//. – Nowy duch wstąpił pod 13.12 nawet w sportowców, przynajmniej w GKS “Piast” w Gliwicach. Mówi jego prezes: Nowy duch zapanował w naszym klubie. Jakoś łatwiej nam jest w ostatnim czasie dogadać się z dyrektorami przedsiębiorstw. Dyrektorzy są wreszcie sobą. //?// Widzieliśmy wszystko w czarnych kolorach, teraz zaczyna się nieco różowieć. Wprawdzie szermierzy trenują tylko w 50 %, bo sala znajdująca się na terenie zakładu została

KRONIKA
DZIEŃ 11, 23 XII 1981, s.1
83

[183] zamknięta, z tej przyczyny także tenisiści ograniczyli zajęcia, to jednak pozostałe sekcje pracują normalnie. Piłkarze wznawiają treningi 4 stycznia. Informacja nosi tytuł “Mówili że sport ginie”. //Kto mówił? Oczywiście ta straszna Solidarność.// # Uwaga ogólna. # 22 i 23.12 we wszystkich gazetach codziennych pojawiły się komentarze-felietony nt. plotek. Widocznie taka była odgórna dyrektywa. # Rozpanoszyło się słowa ekstrema, rodzaju żeńskiego. W słownikach nie ma tego sowa, jest tylko męski ekstrem i nijakie ekstremum. #

POLSKIE RADIO. # Kopalnie Piast i Ziemowit strajkują nadal. Górnicy uciekają z dołu m.in. kanałami wentylacyjnymi. # Świąteczny program TV będzie skromniejszy niż zwykle. #

TVP. DTV. # Prowadzi kpt. Nowakowski. – Dziennik ma kilka min. opóźnienia. – Postępuje normalizacja. Są jeszcze trudności, takiej jak brak łączności, surowców, nierytmiczne dostawy kooperacyjna. W W-wie pracowały wszystkie zakłady. Duży ruch w sklepach. Działa harcerska pomoc zimowa. Normalizuje się sytuacja we Wrocławiu i na Doln. Śląsku. W Pafawagu zaczyna brakować węgla. – Film z kop. węgla w Wałbrzychu. W połowie grudnia wykonano roczny plan wydobycia. Górnicy //jak za dawnych gierkowskich i nawet jeszcze gomułkowskich lat// usmarowani jak diabły wychodzą z klatki windy. Jadą taśmociągi z węglem. Sypie się dymiący koks. – Szer. Tumanowicz czyta: na szczególnym odcinku swej drogi znajdują się organizacje partyjne. Następuje ich konsolidowanie się, zwiększa się aktywność. Interesują się w coraz większym stopniu problematyką socjalną. Powstają //same z siebie?// komisje socjalne zastępujące działalność ZZ. Podejmowane są inicjatywy produkcyjne. //To taki fajny, stary, zupełnie pusty znaczeniowo frazes//. Jest dużo problemów kooperacyjnych. Organizacje partyjne współpracują z sąsiednimi zakładami, działają partyjne grupy informacyjno-szkoleniowe. Z większą śmiałością ludzie wyrażają poglądy. stanowczo przeciwstawiają się próbom naruszania xxx zasad stanu wojennego. Działa coraz więcej obywatelskich komitetów ocalenia narodowego. – Szer. Stefanowicz opowiada o budowlanych, którzy kończą parę domów na osiedlach.

KRONIKA
DZIEŃ 11, 23 XII 1981, s.1
84

[184] Domów będzie dwa razy więcej niż w ubiegłym miesiącu //to oczywiste: jak sięga pamięć komunistów, zawsze w grudniu “oddawano” najwięcej domów”//. – Sytuacja na drogach i liniach kolejowych znacznie się poprawiła. //To jest taki pozytywny fakt, który zawsze kiedyś musi nastąpić.// – Film z Małaszewicz Żołnierze przeładowują mięso. Jeden z nich duka niepewnie parę słów do mikrofonu. Potem mówi kolejarz wyższej rangi o przeładunkach w ogóle i pomocy wojska. – Wiadomość, którą TV otrzymała przed chwilą //jak oni potrafią codziennie przygotowywać taką “niespodziankę”?//: Dziś Jaruzelski spotkał się z grupą kilkudziesięciu naukowców i intelektualistów. Uczestniczył Kubiak i Rakowski. Generał omówił sytuację w kraju. Najwyższym celem jest wyprowadzenie Polski z kryzysu. Dzisiaj wymaga to surowych rygorów. Jaruzelski zwrócił się do obecnych o aktywny udział artystów, uczonych i twórców w działaniach na rzecz odnowy ojczyzny i budowy porozumienia. Dyskutanci koncentrowali uwagę na zadaniach i powinnościach świata nauki, przekazali jego opinie nt. konieczności odbudowy zaufania i spokojnej pracy dydaktycznej i naukowe. Po sprawozdaniu spiker odczytał pełną //!// listę uczestników spotkania wraz z ich tytułami i miejscem pracy. //Refl.: na liście nie było wielu znanych nazwisk. Odczytanie nazwisk miało chyba sprawić wrażenie, że aż tylu naukowców popiera WRON, chociaż o poparciu nie było ani słowa w komunikacie o spotkaniu.// – Następna wiadomość: narasta niepokój i troska o górników kop. Ziemowit i Piast. O godz. 14 pozostawało w Ziemowicie 1002 górników, w Piaście 1587. Górnik Mieczysław Nowicki powiedział przedstawicielowi PAP, że górnicy przebywają na dole pod terrorem. potem na ten sam temat mówi jeszcze z Katowic korespondent TV na tle nieruchomej planszy. – prezydent m. W-wy spotkał się przedstawicielami Paryża, którzy przywieźli dary dla W-wy. – Film: W Radomiu spokój. Z Magdeburga (NRF/ nadeszły  konwoje 21 samochodów ciężarowych z żywnością. – Na konf. prasowej w Min. zdrowia przekazano dane o funkcjonowaniu służby zdrowia. Niepokojące wzrosły zatrucia jadem kiełbasianym. – Red. Cyranowicz rozmawia z min. rolnictwa.

KRONIKA
DZIEŃ 11, 23 XII 1981, s.1
85

[185] Mówi: Słowo kontyngent zaniepokoiło rolników. Minister: nie ma potrzeby wprowadzania obowiązkowych dostaw. Ale oczywiście to, czy taka decyzja zostanie podjęta, zależy od samych rolników, do tego, czy będą wywiązywali się kontraktów. //A więc groźba: jak nie oddacie sami, to i tak weźmiemy siłą.// – Od 21.12 będą zaopatrywane w węgiel przede  wszystkim GS-y w woj. gdańskim, wrocławskim, poznańskim, ciechanowskim, gorzowskim i konińskim. Trudności w dostawach węgla nastąpiły na skutek zakłóceń rytmu pracy kopalń i opadów śnieżnych. – Film: rozmowa z dyrektorami od PGR-ów rybackich /na jeziorach/ o reformie gospodarczej w ich przedsiębiorstwach. – Apel wiceprzewodniczącego ZR Mazowsze o zaprzestanie wszelkich akcji protestacyjnych i propagandowych, rozwagę i rozsądek. Ilustracją tego apelu jest tekst pisany odręcznie. – Komunikat Prokuratury Gen. o kontynuowaniu ścigania lub oskarżeniu sprawców następujących czynów: /tu idzie szczegółowa lista nazwisk i przestępstw/ – kolportowania serwisu informacyjnego /student, członek “S”/, rozpowszechnianie fałszywych wiadomości, ulotek dla żołnierzy, nielegalne wydawnictwa /pracownik ZR “S”/, organizowania strajku okupacyjnego /adiunkt/, napaści w stanie nietrzeźwym na strażnika więziennego, kradzieży, napaści na żołnierza, zorganizowania i kierowania strajkiem /działacz “S”/, włamania do parafii i kradzieży, kradzieży, napadu rabunkowego na kobietę, sporządzania odezwy /rzecznik prasowy ZR/. Zapadły także wyroki: 3 lata za organizowanie strajku, 3 lata za kontynuowanie działalności związkowej: 3 lata za usiłowanie włamania. Aresztowano kilka osób wplątanych w aferę spekulacyjną pokazaną w dtv przed kilku dniami a także prezesa jakiejś spółdzielni produkcyjnej, który dopuścił się przywłaszczenia mienia i niedbalstwa, co spowodowało 7 mln zł strat. – Film: mówią Polacy przyjeżdżający do kraju z Wiednia – wracamy bo obowiązki, praca, rodzina. – Przegląd prasy zagr. o sytuacji w Polsce: głosy Prawdy, Neues Deutschland i Volksstimme. – Film o dzieciach na audiencji u papieża. Fragment wypowiedzi papieża o Polsce //fragment oczywiście “politycznie obojętny”//. – Wiadomości zagraniczne: Bliski Wschód, aneksja Wzgórz Golan przez Izrael, wojna iracko-irańska, porozumienie gospodarcze kilku państw afrykańskich, rośnie budżet wojskowy W. Brytanii /to na tle filmu o

KRONIKA
DZIEŃ 11/12, 23/24 XII 1981, s.1
86

[186] wojskowych rakietach/. – Film o pracy TGO: kapitan opieprza za jakieś nieporządki wiceprezesa WSS Społem. Bo sprzęt stoi pod gołym niebem. Wszystko będzie w porządku w ciągu paru dni – mówi grzecznie prezes. – A dyrektor odpowiedzialny za to będzie zwolniony od dzisiaj z pracy. – Drugi taki sam film: kierownik magazynu tłumaczy się, dlaczego w magazynach jest pełno artykułów, które mogłyby iść do sklepów, np. szampan czy sprzęt sportowy: brak jest transportu. – Komunikat: 4 stycznia kończą się ferie szkolne trwające od 13.12. – Wiadomości sportowe: wybór trenera i piłkarza roku, puchar ZSRR w podnoszeniu ciężarów. – Pogodynka. – DTV trwał prawie całą godzinę. # Po DTV red. Eugeniusz Guz rozmawia z red. Tad. Derlatką o reakcjach Zachodu nt. sytuacji w Polsce. Dyskusja polega na wzajemnym przytakiwaniu sobie przez obu panów. #

RADIO ZACHODNIE. # RWE. – Podobno w niektórych miastach polskich przywrócono rozmowy telefoniczne. # Gł. Ameryki. – Student amerykański, który przyjechał do Wiednia, podał, że żołnierze szturmujący N. Hutę połączyli się z robotnikami. Razem śpiewali pieśni religijne i patriotyczne. Demonstracja została rozpędzona przez ZOMO. Ulotki Komitetu Strajk. w N. Hucie stwierdzały, że Komitet nie uznaje st. wojennego i militaryzacji zakładu oraz grozi przejściem Związku do działalności podziemnej. – Zdaniem Zb. Brzezińskiego inwazja nie odniosła sukcesu. Są krwawe ofiary, góra “S” nie poszła na współpracę, trwa opór, nie został on złamany od razu. #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *