187. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 17.06.82

187. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 17.06.82 [1263] DOKUMENTY # //Pismo A5, poziome, na druku kserografowanym z maszynopisu, z wypisanymi na maszynie danymi:// NK/727/82 //czerwona pieczęć pozioma:// “CEBEA” Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przem. Budowy Urządzeń Chemicznych ul. Dzierżyńskiego 114/116 30-133 Kraków 0029593 19 /

Czytaj dalej 187. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 17.06.82

189. DZIEŃ OKUPACJI sobota 19.6.82 r.

189. DZIEŃ OKUPACJI sobota 19.6.82 r. [1267] TEKSTY # // 4 karty A4, spięte zszywką, dwustronnie powielane z matryc białkowych, łącznie 8 stron numerowanych kolejno. Str. 1: winieta tytułowa wysokości 4 cm złożona ze znaków o prostym rysunku, wykłutym szpilką.

Czytaj dalej 189. DZIEŃ OKUPACJI sobota 19.6.82 r.