58. Dzień okupacji – poniedziałek 8 lutego 1982 r.

58. Dzień okupacji – poniedziałek 8 lutego 1982 r. [705] WIERSZE. //Zestaw krążący w odpisach na maszynie na 2 stronach maszynopisu:// # Bóg się rodzi / Bóg się rodzi, a rodacy po więzieniach rozrzuceni / bo marzyła się im Polska

Czytaj dalej 58. Dzień okupacji – poniedziałek 8 lutego 1982 r.

60. DZIEŃ OKUPACJI środa 10.2.82 r.

60. DZIEŃ OKUPACJI środa 10.2.82 r. [733] TEKSTY # // Maszynopis: Przemówienie posła Karola Małcużyńskiego na sesji Sejmu/ w dniu 25 stycznia 1982 r./ Panie Marszałku, Wysoka izbo!/Jesteśmy w dniu szczególnym. Sejm nasz ma podjąć decyzję w sprawie postanowień, które

Czytaj dalej 60. DZIEŃ OKUPACJI środa 10.2.82 r.

61. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 11.02.1982 r.

61. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 11.02.1982 r. TEKSTY # //Maszynopis:// O co walczą internowani z Załęża? / 1. Władze odmawiają prawa do praktyk religijnych. Walczymy o pomoc duszpasterską Kurii Arcybiskupiej. / 2. Władze wprowadziły odpowiedzialność zbiorową. Internowanych pozbawiono odwiedzin 3.I.1982 oraz

Czytaj dalej 61. DZIEŃ OKUPACJI czwartek 11.02.1982 r.

62. Dzień okupacji, piątek 12 lutego 1982 r.

62. Dzień okupacji, piątek 12 lutego 1982 r. [777] TEKSTY. # Broszura “Prawda o polskiej kontrrewolucji. PRZECIWKO NARODOWI. /Wybór artykułów dotyczących działalności sił antysocjalistycznych w Polsce/. Wyd.: Wydział Informacji KC PZPR Styczeń 1982 r. Druk PZGraf. RSW “Prasa-Książka-Ruch”, W-wa, ul.

Czytaj dalej 62. Dzień okupacji, piątek 12 lutego 1982 r.

63. DZIEŃ OKUPACJI sobota 13.2.1982 rok

63. DZIEŃ OKUPACJI sobota 13.2.1982 rok FAKTY # Na os. Mistrzejowice w widocznych miejscach pojawiły się półmetrowe kotwice PW malowane żółtą farbą olejną. # Od strony ul. Siemiradzkiego ul. Karmelicką w stronę placu Wolności jechał na światłach, sygnale dźwiękowym i

Czytaj dalej 63. DZIEŃ OKUPACJI sobota 13.2.1982 rok

64. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 14.02.82 r.

64. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 14.02.82 r. FAKTY # Ulicą w Krakowie szedł nobliwy staruszek, ok. 80-tki, ubrany w ciemne kolory. Powszechną uwagę zwracały jednak jego buty: wysokie do pół łydki, czerwone, ozdobione suto białym futrem, ostatni wystrzał młodzieżowy na po

Czytaj dalej 64. DZIEŃ OKUPACJI niedziela 14.02.82 r.