129. DZIEŃ OKUPACJI wtorek 20.4.82 r.

KRONIKA
DZIEŃ 128/129, 19/20 IV 1982, s.
1020

129. DZIEŃ OKUPACJI wtorek 20.4.82 r.

[1020 cd.] DOKUMENTY # //Wezwanie z SB, odpis bez danych osobowych:// Pieczęć podłużna z godłem KOMENDA WOJEWÓDZKA MILICJI OBYWATELSKIEJ w Krakowie 08 L.dz. ….. Tekst: Dnia 20.04.82 r. W odpowiedzi należy podać datę i L. dz. Ob. //Tu nazwisko i imię// zam. Kraków ul. //Tu adres// p-ta…. gmina… Miejsce, Termin dnia 30.04.82 r. W E Z W A N I E  Wzywa się Obywatela /kę/ do osobistego stawiennictwa w dniu 30 kwietnia 1982 r. o godz. 14.30 w lokalu KW MO w Krakowie przy ul. Mogilskiej 108 pokój nr 1017 w charakterze świadka w sprawie nr //Tu nr// /podać nr RSD lub sygn.. akt prokuratury/ Stawiennictwo obowiązkowe. Pieczęć trójkątna Komenda Wojewódzka MO w Krakowie, w środku pieczęci jakiś tekst i nr nieczytelne. Podpis nieczytelny /podpis kierownika jednostki MO/ Ms-13. Drukarnia Nr 1, W-wa Zam. 868/80/5. //Na s. 2 pouczenie. Druczek typowy form. A6, poziomy. // # /FAKTY # “Mimo wszystko” 1/1/82 wydawane przez Krak.

KRONIKA
DZIEŃ 129, 20 IV 1982, s.
1021

[1021] Komisję Wykonawczą NZS rozrzucane było na wykładach w dniu wczorajszym. # Na bocznych uliczkach śródmieścia, w pobliżu szkoły podstawowej mnóstwo napisów różnego rodzaju na murach, wiele kredą m. in. litera S wpisana w literę V //Chyba “Solidarność” i “Zwycięstwo”//, “Solidarność zwycięży”, kotwice z literą P //tradycyjne// i S, a także z połączeniem obu tych liter. # 13.12.81 sprzedaż wyrobów ze złota została w zasadzie wstrzymana. Na początku kwietnia w Jubilerze pojawiły się małe, po 2-3 gramy wisiorki złote. Obecnie w Jubilerze leży 150-200 pierścionków z komisu i nikt się nie pcha /jak np. w listopadzie, kiedy takich pierścionków było 3-4/.Cena grama złota “w wyrobie”, zależnie od fasonu i kamienia w pierścionku wynosi wg ekspedientki 3-5 tys. zł. //Czyżby ludzie zaczynali pozbywać się złota?// # / ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH # 14.4 o g. 12 w Cebea stanęły wszystkie urządzenia na 7 minut. W olbrzymiej hali zaległa cisza. kierownictwo pochowało się i udawało, że o niczym nie wie. # Zabrze jest miastem górników i hutników b. dobrze zarabiających /10-12 tys. zł miesięcznie/. Prawdopodobnie dlatego sklepy mięsne są tam puste już o 10 rano. Żony i matki górników kupują najlepsze mięso nie licząc się z cenami. Kolejka formuje się z niepracujących kobiet i emerytów już od rana. O godz. 15 mięso jest znowu wykładane na półki, ale wtedy mogą je kupować tylko osoby pracujące. Ekspedientki sprawdzają w dowodach osobistych pieczątki zakładów pracy. # Rzeszowscy dziennikarze wstąpili wszyscy do SDPRL a potem wybrali identyczny zarząd, jak w dawnym SDP. //Ale czy dawny tj. z roku 1981 zarząd w Rzeszowie nie był przypadkiem całkowicie prorządowy?//. Podobna idea powstała w W-wie, ale nie dała rezultatu. SDPRL storpedował S. Bratkowski, który chce się procesować o SDP. # Kilka dni temu o 22.00 wieczór na St. Kleparzu żądano 1400 zł za pół l. wódki /cena wysoka ze wzgl. na małą szansę kupna wódki o tej porze/. # Red. Olgierd Jędrzejczyk, jeden z trzech krakowskich członków SDPRL wystąpił o przyznanie mu – jako wykładowcy na UJ – tytułu naukowego profesora. Na pytanie o dorobek miał odpowiedzieć: jak to, a moje publikacje w Gazecie Krakowskiej to co? Jędrzejczyk wykłada na dziennikarstwie w Instytucie Nauk Politycznych UJ różne rzeczy, głównie historię prasy,

KRONIKA
DZIEŃ 129, 20 IV 1982, s.
1022

[1022] ostatnio podobne raczej różne bzdury, które studenci skrzętnie spisują i odnoszą do dyrekcji Instytutu. # /LUDZIE MÓWIĄ # Z okazji 1 maja część internowanych będzie zwolniona. # Różne źródła dobrze poinformowane twierdzą, że w najbliższym czasie zapadnie decyzja co do osoby Stefana Olszowskiego, który przestanie być członkiem biura politycznego. # Wczoraj Radio Paryż podało, że ze swego stanowiska został odwołany Stanisław Kociołek. # Do WSK w Rzeszowie po długim pobycie za granicą wrócił jeden z pracowników. Na miejscu dowiedział się od kolegów, że jego kierownik został internowany, więc pół żartem zapytał: internowali wam kierownika a wy pracujecie? Za to – jako za podburzanie do strajku – dostał wyrok 3 lat. # /SNY # Kobieta, l. 30, wychowująca dziecko: Mówiłam do mojego byłego komendanta hufca harcerskiego: tak, teraz wszyscy nauczymy się rysować wrony. # Kobieta, l. 30, wykszt. ekonomiczne: Przyjechała do mnie siostra z Kanady. Strasznie się bałam, jak ona się teraz stąd wydostanie. # Kobieta, l. 30, wykszt. średnie, sekretarka, połowa marca: Jechałam do mojego kolegi na Brodowicza, lecz tam był jak gdyby obóz dla internowanych – plac z metalowym ogrodzeniem z drutu kolczastego. Nie mogłam się tam dostać, zresztą nie chciałam nawet wyjść z tramwaju, bo się bałam. # /PRASA # TL. – Będą wydawane po polsku “Dzieła wszystkie” Lenina w 55 tomach, koniec edycji w 1990 r. – Wznowiono wydawanie “Radaru”, przedtem miesięcznika, obecnie tygodnika dla młodej inteligencji. – Wiek piłkarzy uprawnionych do wyjazdu za granicę do innych klubów jest obniżany, żeby państwo mogło więcej na nich zarobić. # GK. – 1 maja w W-wie pochód z udziałem kierownictwa partii i państwa i sojuszniczych stronnictw przejdzie z pl. Dzierżyńskiego – W I kwartale br. w woj. krakowskim wykonano tylko 12 % rocznego planu budowy mieszkań. # DP. – 11 członków Mazowsza pozostało w USA. # / POLSKIE RADIO # Po wakacjach bilety PKP i PKS zdrożeją o 200 %. # /RADIO ZACHODNIE # RWE. – W poniedziałek prymas Glemp udaje się do Rzymu, gdzie będzie rozmawiał z papieżem o aktualnej sytuacji w Polsce oraz o ew. wizycie papieża w Polsce. Ze względów technicznych termin tej wizyty musi być ustalony do końca maja. #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *