157. DZIEŃ OKUPACJI wtorek 18.05.1982 r.

[1149] TEKSTY # //Maszynopis, 10 stron A-4, przez kopię, na przebitce, dwustronnie, przepisane we właściwym układzie fachowo, z wykorzystaniem miejsca. Str. 1.:// …….. / S Y G NA Ł /nr 15, 17.IV.82 / ……..// JESZCZE TYM RAZEM/ Czesław Miłosz /

Czytaj dalej 157. DZIEŃ OKUPACJI wtorek 18.05.1982 r.