66. DZIEŃ OKUPACJI wtorek 16 lutego 1982 r.

66. DZIEŃ OKUPACJI wtorek 16 lutego 1982 r.

KRONIKA
DZIEŃ 65/66, 15/16 II 1982, s.
807

FAKTY # Ok. g. 22 na Rondzie Mogilskim stoi działko wodne. # Od kilku dni nie pilnuje się prywatnego mieszkania konsula USA w Krakowie przy ul. Grottgera. # W szkole podstawowej dyrektor zarządził i bezwzględnie przestrzega polecenia, aby zbiorowa modlitwa przed lekcjami odbywała się między I a II dzwonkiem tzn. między g. 7.50 a 8.00. Punktualnie o 8.00 nauczyciele przerywają modlitwę. #

ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH # Żeby dostać pozwolenie na wyjazd do innej miejscowości, trzeba czekać w Krakowie w odpowiednim urzędzie ok. 2 godzin. Urzędniczki, niekiedy młode, nie są zbyt uprzejme. Jednej z interesantek, który chciała odwiedzić siostrę w Katowicach, urzędniczka odpowiedziała, że w stanie wojennym odwiedzin nie ma. Potem wyszła na dłuższą chwilę, ponieważ dowiedziała się od jednej z koleżanek, iż do pobliskiego kiosku przywieziono płyn FF. # W Zakopanem na uzyskanie pozwolenia wejścia w strefę nadgraniczną płaci się 70 zł. Większość wycieczek po szlakach górskich wymaga takiego zezwolenia. # Wojskowy, który odwiedził szkołę podstawową, powiedział uczniom, że dla nich godzina milicyjna zaczyna się już o 18.00. Nie wolno im chodzić po mieście bez zaświadczenia, że np. chodzą później na kurs językowy. #

LUDZIE MÓWIĄ # Wiarygodne źródła podają, że w tym tygodniu szykowana jest w

KRONIKA
DZIEŃ 66, 16 II 1982, s.
808

[808] Krakowie jakaś akcja prowokacyjna, bądź pokażą się ulotki nawołujące do zgromadzeń. # Prawdopodobnie dzisiaj w W-wie były jakieś zamieszki lub akcje ulotkowe. # We Wrocławiu studenci ASP, chyba z okazji Dnia Solidarności, wywiesili w oknie akademika symbol PW z palących się świec. Interweniowało ZOMO. Akademik zamknięto. Ksiądz apelował do ludzi, żeby przyjęli studentów na noc, bo nie mają gdzie mieszkać. # W Wiśniczu przebywał internowany aktor Jan Kobuszewski. Dowcipkował i podnosił na duchu kolegów. # W paczkach ze Zw. Radzieckiego przysyłane są zepsute zabawki. # Jakaś kobieta dostała dużą ciężką paczkę w ramach pomocy z ZSRR. W środku były tylko ziemniaki. # 16.2. ZOMO zatrzymało na ulicy i zabrało na posterunek dyrektora Instytutu Kultury Niemieckiej przy konsulacie NRD, bo miał przy sobie aparat fotograficzny, chociaż nie robił żadnych zdjęć. Jest obawa, że zostanie on odwołany ze stanowiska. # Na studia będzie wolno zdawać tylko 1 raz. # W jednym z miast śląskich znaleziono trumnę. Milicja bała się czy nie ma w niej bomby. Po otworzeniu okazało się, że jest pełna legitymacji partyjnych. # Studenci mówili, że coś się będzie działo na Rynku Głównym. Kiedy milicja wzmocniła tu patrole, na dworcu studenci rozlepili i rozrzucili ulotki. Znana wersja: pogłoski dotyczyły dworca, ulotki rozrzucano na Rynku. #

OPNIE # Stan wojenny potrwa 2-3 lata. # Kiedy Jaruzelski zapowiadał w Sejmie znaczne ograniczenie restrykcji stanu woj., można było sądzić, że jest to “podpucha” dla posłów. Prowokacyjne zajęcia uliczne /”S” działa w zakładach pracy a nie na ulicy/, sfingowanie podłożenie bomby na stacji benz. w Lubinie, cytowanie rzekomych ulotek “S” nawołujących do terroru, wysadzenie się jakiegoś robotnika manipulującego materiałem wybuchowym itp. służą udowodnieniu społeczeństwu, że jeszcze nie zasłużyło sobie na odwołanie stanu wojennego. #

PRASA # TL. – Nieco złagodzono sytuację w Madrycie. Zachód nie grozi już zerwaniem spotkania nt. bezpieczeństwa i współpracy w Europie. – Odpowiadając na zarzuty wrogiej propagandy TL wyjaśnia, że internowani traktowani są dobrze, że m.in. utrzymują z nimi stały kontakt księża, że powstał prymasowski komitet

KRONIKA
DZIEŃ 66, 16 II 1982, s.
809

[809] pomocy więźniom i internowanym pod przewodnictwem bpa Miziołka. A. Michnik cierpiący od dawna na dolegliwości gastryczne otrzymuje codziennie obiad przygotowany specjalnie dla niego w jednym z domów zakonnych i dostarczany następnie do ośrodka internowania. Niektóre osoby jednak nadużywały zaufania władz i kościoła i bawiły się to w plotkarzy to w listonoszy //niby delikatna aluzja do tego, że księża dostarczają nieprawdziwych wiadomości zachodniej propagandzie.//. # Życie W-wy. – Wznowiono emisję II programu TVP. # Dziennik Polski. – Po 13.12.81 wszczęto śledztwo przeciwko 964 osobom za kontynuowanie działalności zawieszonych organizacji, organizację strajków, akcje propagandowe itp. #

PR # Wobec rozmaitej interpretacji wyjaśniamy, że wolno przewozić benzynę w bagażnikach samochodowych, byle była ona w szczelnym metalowym kanistrze. //Nie tak dawno to samo radio mówiło o zakazie przewozu benzyny w samochodach i patrole karały za to.//. Nie wolno natomiast przewozić w samochodach noży //!// wszelkiej broni oraz innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu publicznemu, jak również wszelkich towarów, których ilość lub charakter wskazują na pochodzenie nielegalne lub przeznaczenie do spekulacji. # Przegląd prasy: Komentator Życia W-wy interpretuje encyklikę Laborem exercens oraz wypowiedzi Wyszyńskiego i Glempa jako ostrzegające przed nadużyciami prawa do strajku //Domyślne: przed rozwydrzeniem “S”//. #

DTV # Uchylone zostały dodatkowe rygory stanu woj. w Gdańsku. Godzinę milicyjną ustalono na 22.00 – 5.00. # We Wrocławiu w hotelu robotniczym przy ul. Strzegomskiej nastąpił gwałtowny wybuch, który zabił 1 osobę, ranił drugą. Major WP wyjaśnia, że młody chłopiec przygotowywał mieszankę do silnika rakietowego. Nie był to materiał typu wojskowego. To był skutek lekkomyślności. Zwracamy się do młodych ludzi, żeby nie bawili się mieszankami, których nie znają. # W styczniu wydobycie węgla było o 5 % wyższe niż w styczniu 81. Średnie dzienne wydobycie w tym roku wynosi 625-60 tys. ton, w soboty 550-560. Wczoraj wyniosło 630 tys. ton. # Urzędnik pocztowy kradł od dawna dewizy z paczek i li-

KRONIKA
DZIEŃ 66, 16 II 1982, s.
810

[810] stów zagranicznych. # Pisarz Władysław Duranowski snuje obywatelskie refleksje nad współczesnością w ramach okienka intelektualisty-serwilisty. #

RADIO ZACHODNIE. # GA. – Min. Ciosek oznajmił, że władze gotowe są rozmawiać z Wałęsą pod warunkiem, że nie będą w nich brali udziału doradcy “S”. Wałęsa wg Cioska przebywać będzie w odosobnieniu do czasu, gdy nie zapanuje spokój w Kraju. # Ks. Henryk Jankowski, który widział się z Wałęsą, oświadczył, że Wałęsa spodziewa się uzyskać wolności przed chrzcinami swojego 7. dziecka – córki Marii Wiktorii, tj. przed 7 marca. # RWE. – Ujawniono niepodpisany dokument grupy dogmatyków partyjnych domagających się m.in. usunięcie z partii Rakowskiego, Barcikowskiego i Kani. VII Plenum KC ma odbyć się pod koniec tego tygodnia. # # #

UZUPEŁNIENIA I KOREKTY # Uzupełnienie do 6. DO z 18.12.81 – TV – Aresztowano przywódców strajków z Radomskich Z-dów Przem. Skórzanego, Olsztyńskich Z-dów Opon Samochodowych “Stomil” i z Wałbrzycha. #

# Korekta do s. 481: Zamiast “Uzupełnienie do 13. DO z 15.12.81…. ” ma być: “Uzupełnienie do 3. DO….” #

# Uzupełnienie i korekta do 54 DO s. 643: Dwa brakujące wiersze i następny błędnie odtworzony miał brzmieć: “Wielka to odpowiedzialność zabić nadzieję. Ci którzy współdziałają z juntą, powinni sobie zdawać sprawę z tego, że ludność im to zapamięta, bo odnajdą się współwinni.” #

# Uzupełnienie do 59. DO z 9.2.82: DOWCIPY # Powstał SKOWRON – Studencki Komitet Obalenia WRON. # Nowy taniec: tango recompensata. # Co to jest KUTAS? Odpowiedź: Komitet Uwielbienia Towarzysza Albina Siwaka. #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *