167. DZIEŃ OKUPACJI piątek 28.05.1982 r.

KRONIKA
DZIEŃ 167. 28 V 1982, s.1
237

167. DZIEŃ OKUPACJI piątek 28.05.1982 r.

[1237] TEKSTY # //Maszynopis:// Akt ofiarowania sztandarów Solidarności Matce Bożej Królowej Polski / Matko Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie, Królowo Polski… – My brać  hutnicza, budowlani, nauczyciele i wychowawcy składamy dziś u Twych stóp nasze sztandary związkowe. Oddajemy je Tobie Pani w wiekuistą opiekę, a szczególnie na ten ponury czas stanu wojennego. – W Twoje matczyne i królewskie ręce powierzamy je, Maryjo. Prosimy cię, przyjmij te symbole honoru i mocy naszej, niech znajdą miejsce w domu Syna Twego. Niech przez nie złączy się nasz los z Twoim królowaniem na tej ziemi znękanej. Tu wśród ludu Twego jest ich miejsce najgodniejsze. – Niech mówią, kiedy nam mówić nie wolno. Niech świadczą o solidarności naszej. Honor – to sumienie nasze. Moc – to wiara, ręce, serca i umysły nasze. Dary te do nas należą i żadna siła ich nie zniszczy oprócz słabości naszej i nikczemności. Dlatego prosimy Cię Matko o pomoc, módl się za nami i wysłuchaj nas. – Strzeż sumień naszych przed tchórzostwem i zdradą. Zachowaj nas nieskalnych. Niech nikt nie wyprzeda pereł swoich za miskę soczewicy. – Nie pozwól zabić nadziei naszej. Dopomóż wyzwolić się nam z sideł kłamstwa, niech nie będziemy udręczeni na wieki. – Spraw o Matko, aby nikt nie wkładał nam w usta przekonań obcych naszemu polskiemu sercu i pragnieniom. – Nie chcemy materialistycznego dobrobytu i jego nigdy nie spełnionych obietnic, które łudząc fałszywym blaskiem ulotnych korzyści, każą się nam wyrzekać swojego człowieczeństwa. Zasmakowaliśmy już jego trujących owoców. – Chcemy żyć szczęśliwie i uczciwie, bo godzien jest robotnik zapłaty swojej. Niechaj zapłata będzie zapłatą. – Nie chcemy budować złudnych teorii, marnotrawić życia, czasu i sił w imię obcej i sztucznej filozofii. Co człowiek wymyślił, człowiek ma prawo zmienić. – Chcemy tworzyć to wszystko, co Polskę stanowi, pracować dla swoich rodzin, cieszyć się Polską i wolnością, żyć w prawdzie i pokoju. – Panno Święta…. My tak niewiele pragniemy. Nie chcemy niczego darmo, niczyich bogactw, ziemi czy panowania.

KRONIKA
DZIEŃ 167. 28 V 1982, s.1
238

[1238] Chcemy tylko poszanowania praw naszych od Boga nam danych i uświęconych bratnią krwią. – Dopomóż nam Matko, abyśmy się stali gospodarzami fabryk naszych, żeby praca nasza miała sens i dawała pożytek. Aby jej owoce przynosiły radość i miłość, a nie pustkę, obojętność i wieczne braki. – Spraw, abyśmy mogli gromadzić się spokojni w związku naszym, pomagać sobie wzajemnie i mówić swoim językiem o własnych potrzebach. Niech nikt nie wybiera za nas szczęścia i nie usiłuje za nas mówić bez woli naszej. Daj, byśmy o własne sprawy mogli dopominać się sami. Napisane jest bowiem: “Nie zawiążesz pyska wołu młócącemu”. Uczyń, o Pani, żebyśmy zawsze mówili prawdę i mogli bez przeszkód słuchać prawdy. Aby wolna słowa krzepiło umysły i serca i nikt nie zaznał prześladowania za to, że mówi czy myśli podług sumienia swego. – Wspomóż siostry i braci naszych uwięzionych za działalność związkową. Módl się za tych, co zginęli niewinnie. Niech ofiara ich umocni wszystkich nas i utwierdzi solidarność naszą. Daj nam tę łaskę i naucz nas, abyśmy umieli cierpieć za Ojczyznę i bliźnich, kiedy zajdzie potrzeba. – Królowo Polski, Ty wiesz najlepiej, czego pragniemy najbardziej. Tyś matką naszą i Panią naszą. Daj pokój Królestwu Twemu. – Strzeż domów i rodzin naszych. Niech nikt nie uwierzy we wszechmoc przemocy, bo ducha zabić się nie da, a miłość jest silniejsza od śmierci. – Dodaj nam odwagi, cierpliwości i ufności. Spraw, abyśmy zawsze bardziej bali się Boga niż ludzi, bo nie ma Pana nad Boga i Chrystusa. on uczynił z nieprzyjaciół podnóżek nóg Swoich. – Dzięki Ci składamy Matko za wszystko, co przez Ciebie z rąk Syna Twego otrzymaliśmy. Szczególnie dziękujemy Ci, że ochraniasz polskość naszą, za Twe 600-letnie królowanie, za wiarę, nadzieję i sumienie czyste. Niech krzyż, jaki przyszło nam nosić, przyczyni chwały Tobie i Chrystusowi. Tym, co go zgotowali, niech będzie znakiem klęski, a dla wszystkich – nauką. Przyrzekaliśmy Ci wierność, Pani Jasnogórska, ślubujemy ją i dziś. Oddając w opiekę sztandary nasze, pragniemy uświetnić 600-lecie Twojego królowania na tej Ziemi. Bądź zawsze z nami Maryjo. / Czuwamy i pamiętamy, żeś Ty Królową i Matką naszą. / NOWA HUTA – Bieńczyce, 1 maja 1982 roku. #

UWAGA!

Brak ciągłości tekstu KRONIKI.

Brakuje dokończenia tekstu 167. Dnia Okupacji

oraz kolejnych Dni Okupacji 168-169

Mimo braku ciągłości tekstu zachowano ciągłość numeracji oryginalnych kart KRONIKI.

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *