53. DZIEŃ OKUPACJI środa 3 lutego 1982 r.

53. DZIEŃ OKUPACJI środa 3 lutego 1982 r.

KRONIKA
DZIEŃ 52/53, 2/3 II 1982, s.
629

[629 cd.] FAKTY # W autobusie miejskim młody człowiek siedzi na tylnym siedzeniu. Kiedy autobus podjeżdża do przystanku rozdaje pasażerom maleńkie ulotki odbite pieczątką na taśmie do automatu kasowego o treści “Związek walczy. NSZZ Solidarność”. Gdy autobus rusza – w ostatniej chwili wyskakuje. # Pojawiły się nowe afisze o meczach bokserskich, hokejowych, koszykówki, repertuar filharmonii. # W MCK na Małym Rynku wystawa o Johnie Lenonie dozwolona od lat 16. # Od dziś ze względów oszczędnościowych obiady w Klubie Dziennikarzy podawane są bez deserów czyli praktycznie bez kompotów. #

ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH # służby pracownicze przedsiębiorstw mają masę roboty z wyliczeniem rekompensat za podwyżki cen i przygotowanie ich wypłaty. Wysokość rekompensaty zależy bowiem od wielu czynników rodziny itd., a wszystko musi być odpowiednio udokumentowane. # Jutro o godz. 7.45 zaczynają się zajęcia na AGH zapowiedziane w radiu i tv 2 dni wcześniej. Studenci wszystkich lat muszą zaraz na wstępie przejść 4-godzinny kurs z “ornitologii”. Na wykładach tych uzasadniana będzie konieczność wprowadzenia stanu woj. Na 1 roku będą to robić wykładowcy ekonomii, na 2 – filozofii, na 3 – politologii, na 4 – zespół mieszany, na 5 – oficerowie WP. # 2 pracowników naukowych z za-

KRONIKA
DZIEŃ 53, 3 II 1982, s.
630

[630] kładu Nauk Politycznych i Zakładu Filozofii Instytutu Nauk Społ. AGH nie przeszło pomyślnie weryfikacji. //Ku zdziwieniu wszystkich i oburzeniu prawomyślnych// otrzymali oni… urlopy naukowe do września. //Tzn. do końca terminu, w którym wygasa im umowa o pracę// Zostali oni odsunięci od zajęć ze studentami. # W zmilitaryzowanym krakowskim “Kablu” urzęduje 3 pułkowników, często odwiedzanych przez innych 3 pułkowników i 1 majora. Prowadzą wiele rozmów z pracownikami na różne tematy. Jednemu z pracowników oświadczyli, że ma 2 mieszkania i 1 musi oddać. # Młodzież z IV LO w Krakowie zwróciła się do zaufanej nauczycielki o zorganizowanie tajnych kompletów z historii. # W spółdzielni przem. artystycznego na Podbeskidziu, jak od lat, 2 lutego – w święto MB Gromnicznej, które oficjalnie jest zniesione, ale obchodzone przez miejscową ludność, baby – pracowniczki spółdzielni przychodzą do pracy odświętnie ubrane, siadają w sali produkcyjnej, ale nic nie robią, tylko cały dzień ze sobą rozmawiają. Wszyscy o tym wiedzą, ale pracowniczki te są płatne akordowo, więc nic im nie można zrobić. To samo dzieje się w inne zniesione święta. # Zabawy 8-klasistów w podstawówce: chłopcy biorą na suchą gąbkę proszek z kredy. wytrzepują go dziewczynom na głowy i krzyczą: ZOMO! ZOMO!, albo sypią proszek z kredy na koleżanki i mówią: dobry ruski puder, dobry. # W sklepach spożywczych mało ludzi, ale i mało towaru. Zjawiło się trochę sera białego, żółtego, homogenizowanego. Z większości sklepów zniknęła herbata. # Kartki na wódkę może otrzymać ten, kto skończył 18 lat 11 miesięcy i 29 dni. #

LUDZIE MÓWIĄ # W Krakowie pojawiło się podziemne pismo “S”; wyszedł już 3 i 4 numer. Podobne pismo w W-wie ma już nr 5. # Śląsk się szykuje do jakiejś rozróby. # Od 1 marca chleb będzie na kartki w ilości 300 g dziennie na osobę. # Pralinki mają podrożeć od 5.2. # Gierek mieszka gdzieś na Śląsku. # I Sekretarzem KW w Krakowie miał zostać KUrz lub Regucki. #

OPINIE # Opinia kursująca wśród robotników: Zima wasza, wiosna nasza i młodzi

KRONIKA
DZIEŃ 53, 3 II 1982, s.
631

[631] wybierają się do lasu. #

FRASZKA # Orła WRONa / nie pokona, / prędzej zdechnie, /spierdolona. #

DOWCIP # ZOMO pyta górala, co myśli o Jaruzelskim? – Żal mi go, – mówi baca. – Taki elegancki pan, generał, a jak się sam nie zastrzeli, to trzeba go będzie dobić. #

PRASA # TL. – W dalszym ciągu i to nawet na 1. stronie gazeta opisuje i atakuje antypolskie dni w Ameryce i program TV USA “Aby Polska była Polską”. //Widocznie jednak – jak każda dyktatura – tak i nasza dba o swój prestiż za granicą// – Z inicjatywy Federacji Konsumentów utworzono społeczną komisję cen //jeszcze jedna fikcja, jeszcze jedna atrapa demokracji…/ # Życie Warszawy. – Wawel znów udostępniony zwiedzającym. – Jutro wznowi zajęcia AGH. # Serwis Informacyjny nr 22. Rzeszów 3.II.82 r. Wydaje Zespół ds. Informacji i Propagandy przy KW PZPR w Rzeszowie. Materiały przeznaczone do użytku wewnątrzpartyjnego. Druk na papierze gazetowym, tytuł pisma kolorem czerwonym, format 30-x21 cm, 8 stron, nakład 5 tys. egz. Wiele ataków na “S”. zwraca uwagę wywiad z prezesem Sądu Woj. “O warunkach życia internowanych”. Fragmenty: Pobyt internowanych w ośrodkach odosobnienia reguluje regulamin ogłoszony w formie rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z 30.12.81 ogłoszony w Dz.U. nr 32 z 81 r. Ośrodki internowania nie podlegają MSW lecz Min. Sprawiedliwości. Nadzór nad ośrodkiem w Załężu sprawuje Sąd Wojewódzki w Rzeszowie. Internowani dostają 3 ciepłe posiłki dziennie o 2.600 kal. Obiad ma 2 dania. W ciągu całego dnia mają do dyspozycji ciepłą kawę bez ograniczeń. Każdy może dostać 2 paczki żywnościowe miesięcznie. Wielu paczek z masłem, wędliną, szynką, owocami, baleronem internowani nie przyjęli, gdyż mieli dość jedzenia. Przeciętny internowany zjada miesięcznie 5-6 kg mięsa i przetworów mięsnych, tj. dwa razy więcej niż norma kartkowa. W kantynie ośrodka mogą kupować żywność za 1700 zł miesięcznie. Najczęściej dokupują dżem, ser twardy, smalec, margarynę, cebulę, konserwy rybne, herbatę, cukier. W momencie internowania zdecydowana większość posiadała przy sobie kwoty 5-6 tys. zł, najwięcej – 48 tys. 50-ciu posiadało

KRONIKA
DZIEŃ 53, 3 II 1982, s.
632

[632] przy sobie także po 30-40 dolarów. Każdy może otrzymać od rodziny przekazy pieniężne i dostają przeciętnie miesięcznie po 1-3 tys. zł. Internowani bądź ich rodziny otrzymują pełne pobory – jakie otrzymywali przed 13.12. Dwa razy w miesiącu mogą spotkać się z rodziną. Osoby nie będące członkami rodzin mogą składać odwiedziny za zgodą Komendanta Ośrodka. Internowani mają prawo prowadzić bez ograniczeń korespondencję, lecz jest ona cenzurowana. Każdy może mieć różaniec, krzyżyk, książeczkę do modlenia, Ewangelię a nawet Biblię. Mają możność słuchania mszy w radiu, msze były też odprawiane w ośrodku, mogą przystępować do spowiedzi i komunii, ośrodek wizytowali biskupi. Codziennie dostarcza się im Nowiny, TL, DL i Rzeczpospolitą – po 1 egz. na pomieszczenie. Mają możność oglądania programów publicystycznych i DTV. Radiowęzeł transmituje program radiowy do pomieszczeń. Mają bibliotekę, książki specjalistyczne lub fachowe mogą dostać od rodziny, niektórzy uczą się języków obcych. Jest tenis stołowy, cyklometr /rower do podtrzymania kondycji fiz./ oraz gra “Piłkarz”. Co dzień jest 1-godzinny spacer. Jeżeli chodzi o warunki żywienia, to na wielu wczasach ludzie mieli gorzej. Władze zezwoliły przedstawicielom MCK na wizytację Ośrodków. #

PR. # Wczoraj wydobyto 627.635 ton węgla. – //Radosna// wiadomość z Zielonogórskiego: zakłady produkcji dywanów “Nowita” nie podwyższają cen wykładzin podłogowych! #

TVP # DTV. – Średnie dzienne wydobycie węgla w styczniu wyniosło 625 tys. ton, wczorajsze wydobycie było wyższe od tej średniej i wyniosło 627.500 ton. Wiadomość ta jest podana wraz ze stereotypowym filmem “produkcyjnym”, którego nawet dtv unikał w r. 1981: górnicy wychodzą z windy, górnicy w stołówce przy posiłku, węglarki pełne węgla na torach kolejowych, wieża wyciągowa z kręcącymi się kołami, dyspozytorka z pulpitu i telefonem. – W okienku nawróconego intelektualisty produkuje się dziś Henryk Worcell. – Zwiększono ceny skupu płodów rolnych średnio o 21 %. # DTV III. – 13.12. wstrzymano wydawanie fachowych pism rolniczych, ogrodniczych i hodowlanych. Dyrektor PWRiL stwierdza z dużą satysfakcją, że czytelnicy dopominają się o te

KRONIKA
DZIEŃ 53, 3 II 1982, s.
633

[633] pisma. Na razie nie wiadomo kiedy będą wznowione. #

RADIO ZACHODNIE # RWE. – Dziennik Bałtycki podał, że w czasie sobotnich rozruchów w Gdańsku tłum usiłował podpalić bibliotekę partyjną. Demonstranci użyli butelek z benzyną i kamieni, powybijali okna, na chwilę podpalili budynek. Pożar szybko ugaszono. podpalili również samochód milicyjny a kierowcę poturbowali. Wg Urbana demonstracja zaczęła się od Promnika, brało w niej udział 3 tys. osób, MO usiłowała rozproszyć zgromadzenie, użyła armatek wodnych i gazów łzawiących. Powodem zajść było to, że młodzi ludzie rozdawali robotnikom wychodzącym ze Stoczni czerwone goździki, aby złożyć je pod pomnikiem – akcja MO nastąpiła przedwcześnie. – Wg Urbana w sobotę 30.1. doszło do zajść we Wrocławiu, ale na mniejszą skalę niż w Gdańsku. Elwro, Dolmel, Gazownia we Wrocławiu na wezwanie ukrywających się działaczy “S” zaprotestowały przeciw podwyżce cen demonstracyjnie zwalniając pracę na pół godziny. Z dachu domu towarowego Feniks rozrzucono ulotki wzywające do protestu. – Reakcją społeczeństwa na drastyczne podwyżki cen jest mieszanina oburzenia i rezygnacji. – Wojewodą gdańskim został mianowany generał. – Warszawski NZS wystosował apel do studentów całego świata o wyrażenie poparcia dla jego działalności w pierwszą rocznicę powstania NZS. – Propaganda coraz większą uwagę przywiązuje do spraw młodzieży. – Minister Szkoln. Wyższego wręczył nominację nowemu rektorowi UAM w Poznaniu Radwańskiemu. Oznacza to, że dawny, wybrany demokratycznie rektor Ziółkowski został usunięty. – Jutro Glemp wyjeżdża do Rzymu po raz pierwszy od 13.12. – W Polsce istnieje ok. 50 obozów dla internowanych. Kobiety oddzielone są od mężczyzn, robotnicy od intelektualistów, czołowi działacze “S”, jak Rulewski czy Gwiazda, są oddzieleni od innych i przebywają prawdopodobnie w którymś z domów rządowych pod W-wą. To samo dotyczy Wałęsy, któremu po 2 tygodniach utrzymywania fikcji, że jest //uwaga: w poprzednim wierszu ma być 2 miesiącach// “gościem”, wydano nakaz internowania z datą wsteczną. W obozie w Suwałkach zastosowano ścieżki zdrowia – 10 więźniów rozebrano do naga i zmuszono do bie-

KRONIKA
DZIEŃ 53, 3 II 1982, s.
634

[634] gania pod pałkami. Kobiety w obozie w Gołdapi poddawane są naciskom psychologicznym, zwłaszcza matki, którym grozi się, że ich dzieci zostały oddane do państwowych domów dziecka. Więźniarki tego obozu odmówiły przyjęcia delegacji MCK, gdyż obóz ma charakter pokazowy – mieści się w dawnym domu wypoczynkowym RTV. – kraje NATO zapowiadają dalsze sankcje przeciw Polsce i ZSRR. – Bundestag w RFN uchwalił zniesienie opłat za paczki wysyłane do Polski w okresie 8.2.-1.6.82. Straty z tego tytułu /ok. 20 mln marek wyrówna min. spraw zagr. RFN. # GA. – Rząd amerykański spłacił bankom amerykańskim I ratę odsetek, jakie miała im spłacić niewypłacalna Polska. # #

WYDAWNICTWA # Pierwsze 3 numery “Biblioteki lektora i Wykładowcy” wydawanej przez Redakcję Publikacji Wydziału ideologicznego KC PZPR obejmują: 1/ Encyklika Jana Pawła II “Laborem exercens” na tle społecznej doktryny Kościoła, 2/ i 3; “Tak było. Kontrrewolucja na Węgrzech w 1956 r.” Cz. I i cz. II. Jest to pełny tekst artykułów, które w odcinkach zamieściła gazeta “Nepszabadsag, najprawdopodobniej w związku z 25-leciem powstania węgierskiego. Teksty te zawierają współczesny oceny tamtych wydarzeń i są utrzymane w tym samym duchu //i zapewne mają ten sam cel//, co programy o roku 1956 na Węgrzech nadane za węgierską telewizją w TVP przed i po 13.12.81. Broszurki liczą ok. 60 i ok. 50 stron druku form. A5, są wydane przez KiW jako 11.109. i 11.110 publikacja KiW. # # #

UZUPEŁNIENIA. # Uzupełnienie do 51. DO z 1.2.82 FAKTY # Kierowca autobusu 164 powiesił sobie koło przycisku “Przystanek na żądanie” proporczyk z 3 krzyżami i napisem “Solidarność”. W innym autobusie tej linii kilka dni temu koło kierowcy wisiał wewnątrz wozu krzyż. # ZE ŹRÓDEŁ WIARYGODNYCH # W Krzeszowicach grupa uczniów, która rozwiesiła jakiś czas temu nekrologi z nazwiskiem Jaruzelskiego /w wieku 16-17 l./ została zatrzymana przez milicję. # LUDZIE MÓWIĄ # Pluton wojska wraz z oficerami uciekł samochodami przez Czechosłowację do Austrii. Złapano ich na granicy Austrii. #

Share:

Author: KSW

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *